ഡോട്ടു്കമ്യൂണിസ്റ്റു് മാനിഫെസ്റ്റോ

- എബന്‍ മോഗ്ലന്‍ -

640px-Eben_Moglen,_2010-08-05

ജനുവരി 2003

ബഹുരാഷ്ട്ര മുതലാളിത്തത്തെ ഒരു ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു‘. –‘ സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൂതം‘. ആഗോളമേധാവിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ആ ഭൂതത്തെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു : മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഡിസ്നിയും, ലോക വ്യാപാര സംഘടനയും, ഐക്യ അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും യുറോപ്യന്‍ കമ്മീഷനും. കൊള്ളക്കാരെന്നും അരാജകവാദികളെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്നും വിളിച്ചാക്ഷേപിക്കപ്പെടാത്തവരായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വക്താക്കളെവിടെയാണുള്ളതു് ? ആ വാക്കു് നമുക്കെതിരെ എടുത്തെറിയുന്ന അധികം പേരും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വാക്കുകള്‍ തിരിച്ചു് വരാനാവാത്ത വിധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ലോകത്തു് അന്യായമായ പ്രത്യേകാധികാരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണെന്ന കാര്യം നാം കാണുന്നില്ലേ ? എന്നാല്‍ ആഗോള മേധാവിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം അതില്‍ത്തന്നെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണെന്നു് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനമെന്ന ഭൂതത്തേക്കുറിച്ചുള്ളഈ താരാട്ടു് കഥ നേരിടാന്‍ നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കി മുഴുവന്‍ ലോകത്തിനു് മുമ്പിലും നമ്മുടെ നിലപാടുകള്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉടമസ്ഥരും സ്രഷ്ടാക്കളും

ലോകമാകെ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിനായുള്ള പ്രസ്ഥാനം സ്വന്തം കണ്ടു് പിടുത്തമായ ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യവഴി ബൂര്‍ഷ്വാ വ്യവസായ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരിവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ വരവു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നാളിതു് വരെ നിലവില്‍ വന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രം വര്‍ഗ്ഗ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്.

സ്വതന്ത്രനും അടിമയും, പാട്രീഷ്യനും പ്ലേബിയനും ജന്മിയും കുടിയാനും, ഗില്‍ഡ്‌മാസ്റ്ററും അപ്രന്റീസും ബൂര്‍ഷ്വായും തൊഴിലാളിയും സാമ്രാജ്യവാദിയും പ്രാന്തവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവനും, ഒരു വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നവനും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നവനും നേര്‍ക്കുനേര്‍ നിന്നു്, ചിലപ്പോള്‍ ഒളിഞ്ഞും, ചിലപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞും, സമൂഹത്തിന്റെയാകെ പുനസംഘാടനത്തിലോ സംഘട്ടനത്തിലേര്‍പ്പെടുന്ന വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ പൊതു നാശത്തിലോ കലാശിക്കുന്ന പരസ്പര ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടര്‍ന്നു വരുന്നു.

ആധുനികത കൊണ്ടുവന്ന യൂറോപ്യന്‍ അധികാരത്തിന്റെ ആഗോള വ്യാപനത്തിലൂടെ മുളച്ച വ്യവസായ സമൂഹം വര്‍ഗ്ഗ വൈരുദ്ധ്യം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. അതു്, പക്ഷെ, പഴയവയുടെ സ്ഥാനത്തു് പുതിയ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും പുതിയ മര്‍ദ്ദനത്തിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും പുതിയ സമര രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. ബൂര്‍ഷ്വാ കാലഘട്ടം വര്‍ഗ്ഗ വൈരങ്ങള്‍ ലളിതമാക്കി. സമൂഹമാകെ രണ്ടു് ശത്രു വര്‍ഗ്ഗങ്ങളായി, രണ്ടു് വലിയ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളായി - ബൂര്‍ഷ്വാസിയും തൊഴിലാളിയും - തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.

പക്ഷെ, വിപ്ലവം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടന്നില്ല, തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗ സര്‍വ്വാധിപത്യം ഉയര്‍ന്നു് വന്നിടത്തു്, അഥവാ വന്നു എന്നു് അവകാശപ്പെട്ടിടത്തു്, സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു് കഴിയില്ലെന്നു് തെളിഞ്ഞു. പകരം, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മുതലാളിത്തം അതിനു് വലിയൊരളവു് സമ്മതി നേടിയെടുത്തു. വികസിത സമൂഹങ്ങളില്‍, വ്യവസായത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കൊപ്പം, സ്വന്തം വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ നിലനില്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കു് കീഴേയ്ക്കു് കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ താണു് പോകുന്നതിനു് പകരം, ആധുനിക തൊഴിലാളി ഉയര്‍ന്നു് വന്നു. ജനസംഖ്യയുടേയും സമ്പത്തിന്റേയും വളര്‍ച്ചയേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ പാപ്പരീകരണം ഉണ്ടായില്ല. ഫോര്‍ഡിസ്റ്റു് രീതിയില്‍ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യവസായം തൊഴിലാളികളെ പാപ്പരീകരിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളായല്ല മറിച്ചു് വന്‍തോതില്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചരക്കുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കളായാണു് മാറ്റിയതു്. തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതു് ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.

ഇത്തരത്തില്‍, സാര്‍വ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യവസായങ്ങള്‍ കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതവസാനിപ്പിക്കലും തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗ വിപ്ലവകാരികളുടെ ശപിക്കപ്പെട്ട (despised) പരിപാടികളല്ലാതായി, പകരം ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ സാമൂഹ്യ ധാര്‍മ്മികതയുടെ മാനദണ്ഡമായി മാറി. സാര്‍വ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ, കൂടുതല്‍ ഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും വിധം തൊഴിലാളികള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സാക്ഷരരായി. ശബ്ദരേഖയുടേയും ടെലിഫോണിന്റേയും സിനിമയുടേയും റേഡിയോയുടേയും ടെലിവിഷന്‍ പ്രസരണത്തിന്റേയും വികാസം സംസ്കാരത്തെ തന്നെ വലിയ തോതില്‍ മാറ്റി മറിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബുര്‍ഷ്വാ സംസ്കാരത്തോടുള്ള തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ബന്ധത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി.

ഉദാഹരണത്തിനു്, നാളിതു് വരേയുള്ള മാനവ സംസ്കാരത്തില്‍, സംഗീതം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളെന്നോ ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തു് ഒരു സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടെ അവര്‍ തന്നെ ഉപഭോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന, വളരെ വേഗം നശിച്ചു് പോകുന്ന (Acutely perishable commodity, സൃഷ്ടിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉപഭോഗം സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത - വിവര്‍ത്തകന്‍), ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയായിരുന്നു. റെക്കോഡിങ്ങിന്റെ വരവോടെ, സംഗീതം ബഹുദൂരം നീക്കാവന്നതും അതു് മൂലം സ്രഷ്ടാക്കളില്‍ നിന്നു് അന്യവല്കരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ നാശമടയാത്ത ചരക്കായി മാറി. സംഗീതം, അതിന്റെ ഉടമസ്തര്‍ക്കു് പുതിയ ഉപഭോഗം നിര്‍ണ്ണയിക്കാനും ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്ന വര്‍ഗ്ഗത്തിനു് പുതിയ ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉടമസ്തര്‍ക്കു് ലാഭം സാധ്യമാകും വിധം വിവിധ ദിശകളില്‍ ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉതകും വിധം പുതിയൊരു അവസരം നല്‍കുന്ന ഉപഭോഗം ചെയ്യാവുന്ന ചരക്കായി മാറി. അതേപോലെ തന്നെ, സിനിമയെന്ന പുതിയ മാധ്യമം, ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍, ഓരോ തൊഴിലാളിയുടേയും പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം കൂടുതല്‍ ഉപഭോഗത്തിനായുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നീക്കിവെയ്പിച്ചുകൊണ്ടു്. മനുഷ്യന്റെ അറിവു് സമ്പാദനത്തിന്റെ രീതിയേത്തന്നെ മാറ്റിത്തീര്‍ത്തു. ഉല്പാദനയന്ത്രത്തിന്റെ (ഫാക്ടറിയില്‍ അവ കൃത്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു് നോക്കിയിരുന്നതു് ഏറെയും കുട്ടികളായിരുന്നു - ബാലവേല) അടിമത്തത്തില്‍ നിന്നു് രക്ഷപ്പെട്ട ഓരോ കുട്ടിയുടേയും കണ്ണുകള്‍ക്കു് മുമ്പിലൂടെ, ഉപഭോഗത്തിന്റെ യന്ത്രം നോക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടു് ഓരോ വര്‍ഷവും പതിനായിരക്കണക്കിനു് അത്തരം പരസ്യങ്ങള്‍ കടന്നു് പോയി.

അങ്ങിനെ ബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍, അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ച സമ്പത്തു് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയും വിധം ഇടുങ്ങിയതല്ലാതാക്കി. അത്തരത്തിലാണു്, ആവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടായ അയുക്തികമായ അമിതോല്പാദനക്കുഴപ്പം പരിഹരിച്ചതു്. അമിതമായ നാഗരികതയില്ലാതായി, അമിതമായ ജീവിതോപാധികളില്ലാതായി, അമിതമായ വ്യവസായങ്ങളില്ലാതായി, അമിതമായ കച്ചവടവും ഇല്ലാതായി. (കമ്യൂണിസ്റ്റു് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രവചനം നടക്കാതെ നോക്കാന്‍ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ശ്രമം ഇതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു. എങ്കിലും അതിലേറെ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണതു് സാധിച്ചതു് - വിവര്‍ത്തകന്‍)

പക്ഷെ, ബൂര്‍ഷ്വാസിക്കു് ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും അതു് കൊണ്ടു് തന്നെ ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങളും അതോടൊപ്പം മൊത്തം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും ഇടതടവില്ലാതെ വിപ്ലവകരമായി പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നിലനില്കാനാവില്ല. ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഇടതടവില്ലാത്ത വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരം, സാമൂഹ്യോപാധികളുടെ ഇടതടവില്ലാത്ത മാറ്റംമറിക്കലുകള്‍, അവസാനിക്കാത്ത അനിശ്ചിതത്വവും കുഴപ്പങ്ങളും ബൂര്‍ഷ്വാ കാലഘട്ടത്തെ മുന്‍ കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. എല്ലാ ഉറച്ചതും ഉറഞ്ഞു് കട്ടിയായതുമായ ബന്ധങ്ങളും, അവയുടെ പുരാതനവും അഭിജാതവുമായ മുന്‍വിധികളുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളുടേയും നീണ്ട നിരയ്ക്കൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. പുതിയതായുണ്ടാകുന്നവ ഉറയ്ക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് പഴഞ്ചനാകുന്നു. കട്ടിയായതെല്ലാം ഉരുകി ആവിയാകുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വരവോടെ, വമ്പിച്ച ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, വമ്പിച്ച ഉപഭോഗ ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ പുതിയ സാമൂഹ്യ (മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കു്) ജന്മം നല്‍കി. അതില്‍ നിന്നു് പുതിയ വര്‍ഗ്ഗ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഘടന ഉറഞ്ഞു് കൂടുന്നു.

ബൂര്‍ഷ്വാസി, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലിലൂടെ, വന്‍തോതില്‍ സാധ്യമാകുന്ന ആശയ വിനിമയ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ, ഏറ്റവും കാടത്വത്തില്‍ കഴിയുന്നവയടക്കം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളേയും നാഗരികതയിലേയ്ക്കു് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നു.

ചരക്കുകളുടെ കുറഞ്ഞ വില എന്ന ആയുധമുപയോഗിച്ചു് എല്ലാ ചൈനീസ് മതിലുകളും അവര്‍ തകര്‍ത്തെറിയുന്നു, അതുപയോഗിച്ചു് വിദേശികളോടു് കടുത്ത വിരോധം വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന അപരിഷ്കൃതരെ പോലും കീഴടങ്ങാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നു. നിലനില്പപകടപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദനയില്‍, അതെല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളേയും, തങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ബൌദ്ധിക ഉടമസ്തതയുടെ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നു, അവര്‍ നാഗരികതയെന്നു് പറയുന്നതു് തങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നു, അതായതു്, സ്വയം ബൂര്‍ഷ്വാ ആയി മാറാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ഒറ്റവാക്കില്‍ സ്വന്തം ഛായയില്‍ ബൂര്‍ഷ്വാസി ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെ, അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ച ആശയ വിനിമയ മാധ്യമത്തിന്റേയും മാറ്റത്തിന്റേയും അതേ ഉപകരണങ്ങള്‍ ചെറുത്തുനില്പിന്റെ ഉപാധികളായി അവര്‍ക്കെതിരെ തിരിയുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ ടെക്നോളജി ബൂര്‍ഷ്വാ സമ്പദ്ഘടനയെ മാറ്റത്തിനു് വിധേയമാക്കുന്നു. ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന ചരക്കായ, ഒരേ സമയം വില്കപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളും അതേ സമയം എന്തു് എങ്ങിനെ വാങ്ങണമെന്നുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളായ സാംസ്കാരിക ഉപഭോഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കള്‍ കൂടുതലായുണ്ടാക്കാനുള്ള ചെലവു് ഇപ്പോള്‍ പൂജ്യത്തിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കും, എല്ലാവര്‍ക്കും തന്നെ, എല്ലാ സാംസ്കാരികോല്പന്നങ്ങളുടേയും : സംഗീതം, കല, സാഹിത്യം, സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം തടങ്ങി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളുടേയും നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുന്നു. സാമൂഹ്യാസമത്വത്തിന്റേയും ഭൂപരമായ ഒറ്റപ്പെടലിന്റേയും കടമ്പകള്‍ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു. പ്രാദേശീകവും ദേശീയവുമായ പഴയ ഒറ്റപ്പെടലിന്റേയും സ്വയം പര്യാപ്തതയുടേയും സ്ഥാനത്തു്, ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിശകളിലുമുള്ള പരസ്പര വിനിമയവും സാര്‍വ്വത്രിക പരസ്പരാശ്രിതത്വവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. ദ്രവ്യോല്പാദനത്തിലെന്ന പോലെ ബൌദ്ധികോല്പാദനത്തിലും. വ്യക്തിപരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബൌദ്ധികോല്പന്നങ്ങള്‍ പൊതു സ്വത്തായി മാറുന്നു. വമ്പിച്ച ഉല്പാദന-വിതരണ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആധുനിക ബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹം അതിന്റെ ഉല്പാദന-വിതരണ-ഉടമാ ബന്ധങ്ങള്‍ മൂലം ഭൂതബാധ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ ശിഷ്യനേപ്പോലെയാണു്, അതിന്റെ കഴിവു് മൂലം പാതാളത്തില്‍ നിന്നു് ആവാഹിച്ചു് കൊണ്ടു് വന്ന ഭൂതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാതെ അന്തം വിട്ടു് നില്കുകയാണു്.

ഈ മാറ്റത്തോടെ, മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളേയും സ്വന്തം സഹജീവികളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളേയും സമചിത്തതയോടെ സമീപിക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണു്. വിജ്ഞാന വര്‍ദ്ധനയുടെ എല്ലാ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും അതു് മറ്റേതൊരു വ്യക്തിക്കും കരഗതമാക്കാനാവശ്യമായ ചെലവില്‍ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കാമെന്ന ലളിത സത്യം - – എല്ലാവര്‍ക്കും എല്ലാ സൌന്ദര്യാത്മകവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ബൌദ്ധിക സൃഷ്ടികളും കയ്യാളാമെന്ന ലളിതമായ വസ്തുത - – സമൂഹം നേരിടുന്നു - – ആരേയും ഒഴിവാക്കുന്നതു് ധാര്‍മ്മികമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. സീസറിന്റെ തീന്‍മേശയിലെ വിഭവം കൊണ്ടു് എല്ലാവരേയും മതിയാകും വിധം തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള ശേഷി റോമിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍, ആരെയെങ്കിലും പട്ടിണിക്കിട്ടാല്‍ ജനങ്ങള്‍ സീസറെ തൂത്തെറിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ, വിജ്ഞാനവും സാംസ്കാരവും വില നല്‍കാനുള്ള ശേഷിക്കനുസരിച്ചു് റേഷന്‍ നല്‍കണമെന്നു് ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വത്തുടമാ വ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പരസ്പര ശൃംഖലാ ബന്ധത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പുതുതായി സാധ്യമാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങള്‍, സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടേയും പിന്തുണക്കുന്നവരുടേയും സന്നദ്ധ കൂട്ടായ്മകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ബദലുകള്‍, ഊഹാതീതമായ ശേഷിയുള്ള വമ്പന്‍ വിജ്ഞാന വിനിമയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉടമസ്ഥതയുമായി, അസമമായ മത്സരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. മറുവശത്തു്, ഈ വമ്പന്‍ വിനിമയ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്, എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തില്‍, ജനങ്ങളുടെ പൊതു അവകാശങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണു്. ഡിജിറ്റല്‍ സമൂഹത്തിലാകെ, വിജ്ഞാന സ്രഷ്ടാക്കള്‍ - – കലാകാരന്മാര്‍, സംഗീതജ്ഞര്‍, എഴുത്തുകാര്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ തുടങ്ങി വിജ്ഞാനം പകര്‍ത്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയും തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരും അതു് സാധ്യമാണെന്ന അവരുടെ അറിവും ബൂര്‍ഷ്വാസി അവരെ അംഗീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം മൂലം വ്യവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തില്‍ നിന്നു് പുതിയ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ബോധം ഉരുത്തിരിയുന്നു, അതിന്റെ സ്വയം ബോധത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഉയര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നു് ഉടമസ്തതയുടെ പതനം ആരംഭിക്കുന്നു.

മത്സരം മൂലം, ബൂര്‍ഷ്വാസി അബോധപൂര്‍വ്വമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, സ്രഷ്ടാക്കളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന വിപ്ലവ സംഘടന പകരം വെയ്ക്കുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും സ്രഷ്ടാക്കള്‍ അവര്‍ക്കിനിയങ്ങോട്ടു് ഉടമസ്ഥതയിലൂന്നിയ ഉല്പാദന ഘടനയും വില നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്ന വിതരണ ഘടനയും ആവശ്യമില്ലെന്നു് തിരിച്ചറിയുന്നു. കൂട്ടായ്മയും, അതിന്റെ അരാജക മാതൃകയായ സ്വത്തവകാശമില്ലാത്ത ഉല്പാദനവും, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സാദ്ധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ, അവയുടെ സ്രഷ്ടാക്കള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ഉല്പാദനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മേല്‍ നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര്‍മാരുടേയും ബാന്‍ഡ്‌വിഡ്ത്തു് ഉടമകളുടേയും പിടിയില്‍ നിന്നു് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശൃംഖല തന്നെ, ശ്രേണീഘടനയുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വ്യക്തികള്‍ സ്വയം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ശൃംഖല, വിതരണത്തിന്റെ പുതിയ വ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നു. അതു് സംഗീതത്തിന്റേയും വീഡിയോയുടേയും അടക്കം ഇതര വിജ്ഞാനോല്പന്നങ്ങളുടെ വില നിര്‍ബ്ബന്ധമാക്കുന്ന വിതരണ ഘടനയ്ക്കു് പകരം വെയ്ക്കപ്പെടുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ലൈബ്രറികളും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു് സ്ഥാപനങ്ങളും പുതിയ കാലഘട്ടം തങ്ങളിലര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിതരണക്കാരെന്ന നിലയില്‍ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വിജ്ഞാന ശേഖരത്തിലേയ്ക്കു് എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും സ്വതന്ത്രവും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തതുമായ പ്രവേശനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ ദൌത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടു് പുതിയ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികളായി മാറുന്നു. ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മോചനം തൊഴിലാളിയെ യന്ത്രത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്ന പദവിയില്‍ നിന്നു് മോചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ അറിവു് തൊഴിലാളിയെ തന്റെ സമയം ബൂര്‍ഷ്വാ സംസ്കാരത്തിന്റെ വന്ധ്യമായ ഉപഭോഗത്തിനു് വേണ്ടി കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അടിയന്തിരമായി ക്ഷണിക്കുന്ന അതിന്റെ ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയില്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു് പകരം അവളുടെ മനസും കഴിവുകളും സംസ്കരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കും. അവളുടെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്‍ ബോധവതിയാകുന്ന അവള്‍, ബര്‍ഷ്വാ സമൂഹം കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉല്പാദനത്തിന്റേയും അതിന്റെ അനാവശ്യ ചരക്കുകളുടെ ഉപഭോഗത്തിന്റേയും വ്യവസ്ഥകളില്‍ സക്രിയമല്ലാത്ത പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

പക്ഷെ, ബൂര്‍ഷ്വാസി, എവിടെവിടെ അതിനു് മേല്‍ക്കൈ ഉണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ, ഫ്യൂഡല്‍, പിതൃതന്ത്രാത്മക, അകൃത്രിമ ഗ്രാമ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കു് അറുതിവരുത്തി. മനുഷ്യരെ അവരുടെ സ്വാഭാവിക മേലധികാരികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഫ്യൂഡല്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ അതു് ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ പിച്ചിച്ചീന്തിയെറിയുക തന്നെ ചെയ്തു. നഗ്നമായ വ്യക്തി താല്പര്യവും ദയാരഹിതമായ രൊക്കം പണക്കൈമാറ്റവുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ബന്ധവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല. മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആവശത്തിന്റേയും നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ വീരശൂരപരാക്രമണങ്ങളുടേയും ഫിലിസ്റ്റൈനുകളുടെ വികാരപരതയുടേയും ഏറ്റവും ദിവ്യമായ ആനന്ദനിര്‍വൃതികളെ അതു് സ്വാര്‍ത്ഥപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ മഞ്ഞുവെള്ളത്തിലാഴ്ത്തി.

അതു് വ്യക്തിയോഗ്യതകളെ വിനിമയ മൂല്യമാക്കി മാറ്റി. അനുവദിച്ചു് കിട്ടിയതും നേടിയെടുത്തതുമായ അസംഖ്യം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് അതു് മനസാക്ഷിക്കു് നിരക്കാത്ത സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരമെന്ന ഒരേയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുടിയിരുത്തി. ഒറ്റവാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, മതാത്മകവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വ്യാമോഹങ്ങളില്‍ പൊതിഞ്ഞ ചൂഷണത്തിനു് പകരം നഗ്നവും നിര്‍ലജ്ജവും പ്രത്യക്ഷവും മൃഗീയവുമായ ചൂഷണം അതു് നടപ്പാക്കി.

തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ കൈവരിക്കാന്‍ പോകുന്ന മഹത്തായ വിമോചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ലഭ്യമാകുന്ന വിജ്ഞാനവും അറിവും അവരെ ബൂര്‍ഷ്വാ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെന്ന അവരുടെ മുന്‍കാല സങ്കുചിത പങ്കിന്റെ അതിരുകള്‍ ഭേദിക്കുന്നു, ബൂര്‍ഷ്വാ ഉടമാവ്യവസ്ഥ അതിനാല്‍ അതിന്റെ അവസാനം വരെ മത്സരത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നു. അതു് ഒരിക്കല്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അമിതോല്പാദനം അതിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉപാധിയായ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം ഉപയോഗിച്ചു് തിരിച്ചു് കൊണ്ടുവരാന്‍ ഉടമാവ്യവസ്ഥ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാക്കളെ ബൂര്‍ഷ്വാ ഉടമാവ്യവസ്ഥയുടെ കൂലിവേലക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെന്ന നിലയില്‍ കുടുക്കിയിടാനുള്ള അങ്ങേയറ്റം നിരാശപൂണ്ട തത്രപ്പാടില്‍, കാടന്മാരെയല്ല, മറിച്ചു്, ഏറ്റവും വികസിത സമൂഹങ്ങളിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടമായഭിമാനിക്കുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്കു് അവരുടെ സാംസ്കാരിക നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനുള്ള കൈക്കൂലിയായി ഭൂഗോളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമത്തെ വിലകുറഞ്ഞ ചരക്കുകളുടെ സ്രോതസാക്കി മാറ്റാന്‍ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

ഈ അവസരത്തില്‍, തൊഴിലാളികളും സ്രഷ്ടാക്കളും തങ്ങളുടെ പരസ്പര മത്സരത്തിലൂടെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു് ഭൂഗോളമാകെ ചിന്നിച്ചിതറി അസംഘടിത ശക്തിയായി തുടരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്രഷ്ടാക്കള്‍ വിജയികളാകുന്നു, പക്ഷെ, കുറച്ചു് സമയത്തേയ്ക്കു് മാത്രം. അവരുടെ സമരങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നേട്ടം കിടക്കുന്നതു്, അടിയന്തിര ഫലങ്ങളിലല്ല, മറിച്ചു്, നിരന്തരം വികസിച്ചു് വരുന്ന ഐക്യത്തിലാണു്. ആധുനിക വ്യവസായം സൃഷ്ടിച്ച നിരന്തരം വികസിച്ചു് വരുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട വിവര വിനിമയോപാധികള്‍ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളികളേയും സ്രഷ്ടാക്കളേയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഇടയാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഐക്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ പരസ്പര ബന്ധമാണു്, ഒരേ പോലുള്ള അസംഖ്യം പ്രാദേശിക സമരങ്ങളെ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരമായി കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായിരുന്നതു്. പക്ഷെ, ഓരോ വര്‍ഗ്ഗ സമരവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണു്. ആ ഐക്യം നേടാന്‍, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ബര്‍ഗ്ഗര്‍മാര്‍ക്കു് , അവരുടെ ഗതികെട്ട പെരുവഴികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ വേണ്ടിയിരുന്നിടത്തു്, ശൃംഖലയ്ക്കു് നന്ദി, ആധുനിക വിജ്ഞാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ മതി.

 

സ്വാതന്ത്ര്യവും സൃഷ്ടിയും

ബൂര്‍ഷ്വാസി അതിന്റെ മരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ആയുധങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളേയും സൃഷ്ടിച്ചു - – ഡിജിറ്റല്‍ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗം - സ്രഷ്ടാക്കള്‍. സാമൂഹ്യമൂല്യവും വിനിമയ മൂല്യവും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ചരക്കുകളായി തരം താഴ്ത്തുന്നതിനെ ചെറുക്കുകയും സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂട്ടായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ പര്യാപ്തമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും അറിവും സ്വന്തമായുള്ള തൊഴിലാളികളെ യന്ത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി തരം താഴ്ത്താനാവില്ല.

ഒരിക്കല്‍, തൊഴിലാളികള്‍, അജ്ഞതയുടെ കെട്ടുപാടുകളും ഭൂപരമായ ഒറ്റപ്പെടലും കൊണ്ടു് വേര്‍തിരിച്ചു് കാണാനാവാത്തതും ഒഴിവാക്കപ്പെടാവുന്നതുമായ വ്യവസായ പട്ടാളമായി കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിരുന്നിടത്തു്, മനുഷ്യന്റെ വിവര വിനിമയ ശൃംഖലയ്ക്കു് മേല്‍ കൂട്ടായ നിയന്ത്രണമുള്ള സ്രഷ്ടാക്കള്‍, അവരുടെ ബൌദ്ധിക അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ മൂല്യം അവരുടെ ക്ഷേമത്തേക്കാളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാളും ബൂര്‍ഷ്വാ ഉടമസ്ഥത ഏതു് കാലത്തും അനുവദിച്ചതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട അസംഖ്യം മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നല്‍കിക്കൊണ്ടു് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍, ശരിയായ സ്വതന്ത്ര സമ്പദ്ഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ സ്രഷ്ടാക്കളുടെ വിജയത്തിന്റെ കൃത്യമായ അനുപാതത്തില്‍, “സ്വതന്ത്രകമ്പോളത്തോടും സ്വതന്ത്രവ്യാപാരത്തോടുമുള്ള അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി, ഉല്പാദനത്തിന്റേയും വിതരണത്തിന്റേയും മര്‍ദ്ദന ഘടന മറച്ചു് പിടിച്ചുകൊണ്ടു്, ബൂര്‍ഷ്വാസി ഉറപ്പിച്ചു് നിര്‍ത്തുക തന്നെ വേണം. (??????) അവസാനം ശക്തിയുപയോഗിച്ചു് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കിലും, ശക്തിയുപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ എത്രതന്നെ മറച്ചു് പിടിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും, ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ബൂര്‍ഷ്വാസി അതിനാഭിമുഖ്യമുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ ഉപാധികളായ അതിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകള്‍ വീണ്ടും ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് നിര്‍ബ്ബന്ധം ചെലുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. സമൂഹം ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും യാഥാസ്ഥിതിക നിയമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ ഫ്യൂഡല്‍ സ്വത്തുടമാ സമ്പ്രദായം നിലനിര്‍ത്താമെന്നു് വിശ്വസിച്ച ഫ്രാന്‍സിലെ വിപ്ലവപൂര്‍വ്വ ഭരണക്രമം പോലെ ബൂര്‍ഷ്വാ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളും അവര്‍ തന്നെ ഇറക്കിവിട്ട ശക്തികള്‍ക്കെതിരായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മാന്ത്രിക കോട്ടയായി അവരുടെ സ്വത്തുടമാ വ്യവസ്ഥ വര്‍ത്തിക്കുമെന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉല്പാദനത്തിന്റേയും വിനിമയത്തിന്റേയും ഉപാധികളുടെ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, ഫ്യൂഡല്‍ സമൂഹം ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും വിനിമയം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യവസ്ഥകള്‍, കൃഷിയുടേയും നിര്‍മ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റേയും ഫ്യൂഡല്‍ സംഘടന, ഒറ്റവാക്കില്‍, ഫ്യൂഡല്‍ സ്വത്തുടമാ ബന്ധം, വികസിച്ചു് വന്ന ഉല്പാദന ശക്തികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതായി, അവ കാല്‍ ചങ്ങലകളായി. അവ പൊട്ടിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു; പൊട്ടിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അവയുടെ സ്ഥാനത്തു്, അവയോടു് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ഭരണഘടനയോടും ബൂര്‍ഷ്വാ വര്‍ഗ്ഗത്തോടു് ചായ്‌വുള്ള സാമ്പത്തിക-രാഷ്ടീയത്തോടുമൊപ്പം സ്വതന്ത്ര മത്സരം കടന്നു് വന്നു.

എന്നാല്‍, മുതലുടമകള്‍ക്കു് നിരന്തം കുത്തകയോടുണ്ടായിരുന്ന അദമ്യമായ ആഭിമുഖ്യം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വതന്ത്ര മത്സരംബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരാഗ്രഹത്തിനപ്പുറം ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. ബൂര്‍ഷ്വാ നിയമം തുടര്‍ച്ചയായി പ്രഘോഷിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം പ്രായോഗിക തലങ്ങളില്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു് കൊണ്ടു്, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വത്തു് കുത്തകയെന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു. പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ സമൂഹത്തില്‍, സ്രഷ്ടാക്കള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തന രൂപങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വത്തുടമസ്ഥതയുടെ തത്വങ്ങളും ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും തമ്മില്‍ നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടാനിടയാക്കുന്നു. ആശയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത സംരക്ഷിക്കാന്‍ സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അടിച്ചമര്‍ത്തേണ്ടതു് ആവശ്യമാകുന്നു, അതിനര്‍ത്ഥം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നു എന്നാണു്. സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടി തടയാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക ഉല്പാദന-വിനിമയ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉടമസ്ഥരുടെ സ്വത്തു് അപകടപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കലാകാരന്മാരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും സ്വതന്ത്രമായി വിജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പങ്കു് വെയ്ക്കുന്നതും തടയപ്പെടുന്നു. ഉടമസ്ഥരുടെ കോടതികളിലാണു് സ്രഷ്ടാക്കള്‍ അവരുടെ വര്‍ഗ്ഗ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നതും, അതിനാല്‍ തന്നെ, അവിടെയാണു് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതും.

പക്ഷെ, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ ബൂര്‍ഷ്വാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്ന മാന്ത്രിക കവചമൊന്നുമല്ല : മാന്ത്രികന്റെ ശിഷ്യന്റെ (അപ്രന്റീസ്) ചൂലു് തൂത്തു്കൊണ്ടേയിരുക്കുന്നു, വെള്ളം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഉല്പാദനക്രമവും വിതരണക്രമവും കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാകുന്ന കാല്‍ച്ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്നതോടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മേഖലയിലാണു് അവസാനം ഉടമസ്ഥതയുടെ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതു്.

മേല്‍ക്കൈ നേടിയ എല്ലാ മുന്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും, മൊത്തം സമൂഹത്തിനു് മേല്‍ അവരുടെ സ്വായത്തമാക്കലിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം അടിച്ചേല്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവര്‍ക്കു് കിട്ടിയ സ്ഥാനം കോട്ടകെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനാണു് ശ്രമിച്ചതു്. വിജ്ഞാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കു്, അവരുടെ മുന്‍ സ്വായത്തമാക്കലിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ, അതിലൂടെ എല്ലാ മുന്‍ സ്വായത്തമാക്കലിന്റേയും മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ, സമൂഹത്തിന്റേയാകെ ഉല്പാദന ശക്തികളുടെ നിയന്താക്കളായി മാറാനാവില്ല. അവരുടേതു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് വേണ്ടിയുള്ള, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചംക്രണത്തിനുള്ള, അതേപോലെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പൊതു ബിംബമായി സംസ്കാരത്തെ പുനപ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള, വിപ്ലവസമര്‍പ്പണമാണു്.

സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരോടു് നമ്മള്‍ പറയുന്നു : ആശയത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥത ഞങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ സംഭീതരാണു്. പക്ഷെ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തില്‍ പത്തിലൊമ്പതു് ആളുകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ സ്വത്തില്ലാതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരെന്തു് സൃഷ്ടിച്ചാലും, ഉടന്‍, അവരുടെ ബൌദ്ധികാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം പേറ്റന്റു്, പകര്‍പ്പവകാശം, വ്യാപാര രഹസ്യം തുടങ്ങി വിവിധ ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശം പറഞ്ഞു് അവരെ കൂലിക്കു് വെച്ചവര്‍ സ്വായത്തമാക്കുകയാണു്.

നാമമാത്രമായ ചെലവിലും സ്വതന്ത്രമായും എല്ലാവര്‍ക്കും മറ്റെല്ലാവരുമായി ആശയ വിനിമയം ചെയ്യാനും പരസ്പരം പഠിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നതും ഉപയോഗത്താല്‍ തീര്‍ന്നു് പോകാത്തതുമായ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള അവരുടെ ജന്മാവകാശം ബൂര്‍ഷ്വാസി കയ്യടക്കുകയും വലിയ വില നല്‍കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംസ്കാര പ്രസരണം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപഭോഗ ചരക്കുകളായി അവര്‍ക്കു് തിരിയെ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ക്രിയാത്മകതയ്ക്കു് ബഹിര്‍ഗമനമാര്‍ഗ്ഗമില്ല : അവരുടെ സംഗീതം, അവരുടെ കല, അവരുടെ കഥ പറച്ചില്‍ തുടങ്ങിയവ മൂലധന സംസ്കാരത്തിന്റെ ചരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു, കുത്തകാവകാശത്തിന്റെ സമാഹൃത ശക്തിയാല്‍ ആക്കം കൂട്ടപ്പെട്ട പ്രസരണത്തിനു്മുമ്പില്‍ നിഷ്ക്രിയരായി, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു് പകരം ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍, നിങ്ങള്‍ വിലപിക്കുന്ന സ്വത്തു് കൊള്ളമുതലാണു്, കുറച്ചു് പേര്‍ക്കു് ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് മറ്റുള്ള ആരുടേയും കയ്യിലില്ലാതാകുന്നതു് കൊണ്ടു് മാത്രമാണു്.

അതിനാല്‍, സമൂഹത്തിലെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സ്വത്തവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ മാതൃക ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനു് നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോടു് പരിഭവിക്കുന്നു.

ബൌദ്ധിക സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റേയും അതിലധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ഉച്ഛാടനത്തോടെ, (Incentives) “പ്രോത്സാഹനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നിലയ്ക്കുമെന്നും സാര്‍വ്വത്രിക അലസത ബാധിക്കുമെന്നുമാണു് എതിര്‍പ്പു്.

അതംഗീകരിച്ചാല്‍, വിജ്ഞാനത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും, മുഴുവനായും, പണവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സാധ്യത കണ്ടെത്തിയ ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ വരവിനു് മുമ്പു് സംഗീതമോ കലയോ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ പഠനമോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര ഉല്പാദനവും സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ വികാസവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സ്വതന്ത്ര വിതരണക്രമവും രംഗത്തെത്തി കണ്ടതോടെ, ഇത്തരം വാദഗതികള്‍, കാണപ്പെടുന്നതും ഉത്തരം പറയാനാവാത്തതുമായ വസ്തുതകളെ നിഷേധിക്കുക മാത്രമാണെന്നു് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തേയും വര്‍ത്തമാനകാലത്തേയും തെളിവുകള്‍ നിലനില്‍ക്കേ, ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേതു് മാത്രമാണു് ബൌദ്ധികോല്പാദനത്തിന്റേയും സാംസ്കാരിക വിതരണത്തിന്റേയും സാധ്യമായ ഒരേയൊരു ഘടന എന്ന വാദം കൊണ്ടു് വസ്തുതകളെ വാദത്തിനു് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു.

അങ്ങിനെ, നാം ഉടമകളോടു് പറയുന്നു : എക്കാലത്തേയ്ക്കും ബാധകമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും യുക്തിയും എന്നതിലേയ്ക്കെത്താന്‍ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉല്പാദന രീതിയില്‍ നിന്നും സ്വത്തുടമാരൂപത്തില്‍ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടനകള്‍ - – ഉല്പാദനവളര്‍ച്ചയുടെ ഗതിക്രമത്തില്‍ ഉയരുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങള്‍ - – നിങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ കടന്നു് പോയ എല്ലാ ഭരണ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുമായി നിങ്ങള്‍ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പങ്കു് വെയ്ക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ദാര്‍ശനിക നിഗമനങ്ങള്‍ ഒരു വിധത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഭാവി ലോക പരിഷ്കര്‍ത്താവു് കണ്ടു് പിടിച്ച ആശയങ്ങളേയോ തത്വങ്ങളേയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതല്ല. അവ, നിലവില്‍ നടക്കുന്ന വര്‍ഗ്ഗ സമരത്തില്‍ നിന്നു്, നമ്മുടെ കണ്‍മുമ്പില്‍ നടക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്നു് ഉയരുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചു് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൊതു പ്രസ്താവനകള്‍ മാത്രമാണു്.

സമൂഹത്തെ വിപ്ലവവല്‍ക്കരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളേക്കുറിച്ചു് ജനങ്ങള്‍ പറയുമ്പോള്‍, അവര്‍, പക്ഷെ, പഴയ സമൂഹത്തിനകത്തു്, പുതിയതിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നും പഴയ ആശയങ്ങളുടെ നിരാകരണം പഴയ നിലനില്പിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ തിരോധാനത്തോടു് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നുമുള്ള വസ്തുതകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണു്.

നാം, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കള്‍, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്ത പൈതൃകം (Shared patrimony) ബൂര്‍ഷ്വാസിയില്‍ നിന്നു് ക്രമാനുഗതമായി പിടിച്ചെടുക്കാനാണു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വിനിമയ മാധ്യമത്തിന്റേയും പേരില്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പൈതൃകം തിരിച്ചു് പിടിക്കാനാണു് നാം ദ്ദേശിക്കുന്നതു്. നാം സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിനും സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിനു് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. ആ സമരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനു് നാം കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികള്‍, തീര്‍ച്ചയായും, വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും, പക്ഷെ, താഴെപ്പറയുന്നവ പൊതുവെ ബാധകമായിരിക്കും.

 1. ആശയ രംഗത്തു് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം
 2. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ലൈസന്‍സുകളും പ്രത്യേകാധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കല്‍, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫ്രീക്വന്‍സികള്‍ക്കു് സ്ഥിരമായ അവകാശം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള രേഖകള്‍ റദ്ദാക്കല്‍
 3. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വിവിര വിനിമയത്തിനുള്ള തുല്യ അവകാശം നടപ്പാക്കും വിധം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സൌകര്യ വികസനം
 4. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടേയും ജനറ്റിക് വിവരം അടക്കം മറ്റിതര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടേയും പൊതു സാമഗ്രികളെന്ന നിലവിലുള്ള പൊതു സാമൂഹ്യ വികാസം.
 5. സാങ്കേതിക മാധ്യമങ്ങളുപയോഗിച്ചുള്ളവയടക്കം എല്ലാ വിധ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുമുള്ള പൂര്‍ണ്ണമായ ബഹുമാനം.
 6. സൃഷ്ടികള്‍ക്കുള്ള സംരക്ഷണം.
 7. പൊതു വിഭവം ഉപയോഗിച്ചു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും പൊതു വിദ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായും തുല്യതയോടെയും പ്രാപ്യതയും ലഭ്യതയും

ഈ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ, മറ്റുള്ളവയടക്കം, നാം മനുഷ്യ മനസിനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തോടു് പ്രതിബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. ആശയ രംഗത്തു് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാ സമ്പ്രദായം തൂത്തെറിയുന്നതിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരുടേയും സ്വതന്ത്രമായ വികാസം എല്ലാവരുടേയും വികാസത്തിനുള്ള ഉപാധിയാകുന്ന യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നീതി പൂര്‍വ്വമായ സമൂഹം നിലവില്‍ വരുത്തുകയാണു്.


കുറിപ്പുകള്‍ :

എബന്‍ മോഗ്ലന്‍ - പ്രൊഫസര്‍ ഓഫ് ലോ, കൊളംബിയ സര്‍വ്വകലാശാലാ നിയമ വിദ്യാലയം.

ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മൂവ്മെന്റു് - 1980 കളുടെ ആദ്യ പാദം മുതല്‍ ലോകമാകെയുള്ള പ്രോഗ്രാമര്‍മാരുടെ (പ്രതിഫലത്തോടെയും അല്ലാതെയും) അദ്ധ്വാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണു് ഗ്നൂ/ലിനക്സ് എന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു്. ഗ്നൂ ലിനക്സും അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും അതുപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പകര്‍ത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണു്. ഇത്തരമൊരു സാങ്കേതിക പരിതോവസ്ഥ, ഇപ്പോള്‍ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യവും മത്സരക്ഷമവും സ്വകാര്യ വ്യവസായ കമ്പനികളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളേക്കാള്‍ ബഹുവിധം മേന്മയേറിയതുമാണു്. അവ പേഴ്സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ മുതലാളിത്തം മുന്നില്‍ കണ്ട വിധത്തിലുള്ള കുത്തകകളുടെ സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിന്നു് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മോചിതരാക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കുത്തകയുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു് സ്വകാര്യ കമ്പനികളേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനങ്ങളും വിജ്ഞാനോപകരണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാവുമെന്നും നാമമാത്രമായ ചെലവില്‍ അവ വിതരണം ചെയ്യാനാവുമെന്നും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മൂവ്മെന്റു് തെളിയിച്ചു. മൂലധന-കുത്തക-സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ സമരത്തിലെ വിജയ ഗാഥയാണു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ചരിത്രം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇതരമേഖലകളില്‍ സമാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ മുന്നേറുന്നു. ദ്രവ്യസൃഷ്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും സമൂഹത്തിനും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്കും കാല്‍ ചങ്ങലകളയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്ത സ്വത്തുടമാ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു് പൊതു ഉടമസ്ഥത സ്ഥാപനക്കാനാവുമെന്ന മാര്‍ക്സിസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സാധൂകരണമാണിതു്.

പരിഭാഷ : ശ്രീ ജോസഫ് തോമസ് (പ്രസിഡന്റ് – ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ)
EMAIL: thomasatps@gmail.com

Mobile: +919447738369

Read Eben Moglen at
http://moglen.law.columbia.edu/publications/dcm.html

കടപ്പാട് : എബന്‍ മോഗ്ലന്‍ 

ജോസഫ് തോമസ്

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം – 2013

Wikisangamolsavam-logo-2013.png

 

മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ വാർഷിക സംഗമം – 2013, ഡിസംബർ 21, 22 തീയ്യതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിമീഡിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഗമോത്സവമാണു് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്

 

തീയ്യതി: : 2013 ഡിസംബർ 21, 22
സ്ഥലം: : വൈ.എം.സി.എ. ഹാൾ, ആലപ്പുഴ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഈ സ്ഥലം കാണുക ഓപൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപിൽ ഈ സ്ഥലം കാണുക
താമസം: :
ആതിഥേയർ: : മലയാളം വിക്കിസമൂഹം, വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടക സമിതി ആലപ്പുഴ
പങ്കാളികൾ/പ്രായോജകർ : പ്രായോജകർ
സാമൂഹ്യക്കൂട്ടായ്മ: : ഫേസ്ബുക്ക് താൾ, ഫേസ്‌ബുക്ക് ഇവന്റ് താൾ
ഇ-മെയിൽ : help@mlwiki.in , wikisangamolsavam@gmail.com
ചിത്രങ്ങൾ : സംഗമോത്സവം ചിത്രങ്ങൾ കോമൺസിൽ
പത്രക്കുറിപ്പ് : മലയാളത്തിലുള്ള പത്രക്കുറിപ്പ്
പരിപാടികൾ : പരിപാടികൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ നോക്കുക
സമിതികൾ : ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമിതികൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ നോക്കുക
പ്രചാരണ പരിപാടികൾ : പ്രചാരണം
ലേഖനപരിപോഷണം : ലേഖനപരിപോഷണം, തിരുത്തൽ യജ്ഞം
ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ : പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പങ്കെടുക്കുവാൻ : പങ്കെടുക്കുവാൻ
അവലോകനം : പരിപാടികളുടെ അവലോകനം

`

 • പങ്കു ചേരൂ – വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ അണി ചേരൂ
 • ആശയങ്ങൾ പോരട്ടെ – സംഗമോത്സവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയൂ
 • സംശയമോ ധൈര്യസമേതം ചോദിക്കൂ – സംഗമോത്സവത്തെപ്പറ്റി സംശയമോ? ഇവിടെ ചോദിക്കൂ (ചില പതിവു ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം)

പങ്കെടുക്കാൻ – സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ താൾ സന്ദർശിക്കൂ

പ്രചരിപ്പിക്കുക:ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന കോഡ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ബ്ലോഗിലും പകർത്തി ഒട്ടിക്കുക !

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

വനിതാ തിരുത്തല്‍ യജ്ഞം വിക്കി പഠന ശിബിരം 2013 മാര്‍ച്ചു് 17 നു് എറണാകുളത്തു്

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിവരസംഭരണിയും ഓണ്‍ - ലൈന്‍ സര്‍വ്വ വിജ്ഞാനകോശവുമായ വിക്കിപീഡിയ, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനമായി ആഘോഷിച്ച മാർച്ച് 8- നോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ വിക്കിമീഡിയർ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞംനടത്തി വരുന്നു. മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ഒരു മാസമാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടക്കുന്നതു്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, സ്ത്രീ ഉപയോക്താക്കളെ വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയുമാണ് ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തും, ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തിയും, യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ തിരുത്താൻ സഹായിച്ചുമാണു് തിരുത്തല്‍ യജ്ഞം നടത്തുന്നതു്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വനിതാ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ആസൂത്രണ താൾ ഇവിടെ കാണാം : http://ml.wikipedia.org/wiki/WP:WHMIN13 .

Wiki_F_Edit

വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി എറണാകുളത്ത് 2013 മാർച്ച് 17 നു രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 വരെ നരേഷ്‌പാല്‍ സെന്ററില്‍ വിക്കിപഠനശിബിരം നടത്തുന്നു. വിക്കിപീഡിയയെക്കറിച്ചു് കൂടുതല്‍ അറിയാനം അതിലെ വിവരങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപോയാഗിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കു് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുവാനും വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റിങ്ങില്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്‍കുവാനും വനിതാ തിരുത്തല്‍ യജ്ഞം പഠനശിബിരക്കില്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ചു് മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്തകവും വിക്കി ഫ്ലാപ്പും ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കു് സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും.

വിക്കിപീഡിയ വനിതാ തിരുത്തല്‍ യജ്ഞം പഠനശിബിരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കു് http://ml.wikipedia.org/wiki/WP:Malayalam_Wiki_Workshop_Ernakulam_2എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലാനായി പേരു് നല്കാം. സഹായത്തിനായി 9496436961,9446582918 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണു്.

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഫെഡോറ 18

അങ്ങനെ കാത്തു കാത്തു് ഫെഡോറ 18 പുറത്തിറങ്ങി

f18

ഡൌണ്‍ലോഡ് ലിങ്കുകള്‍

ടൊരന്റ് : i386 DVD

നേരിട്ടു്  ഡൌണ്‍ലോഡാന്‍ : i386 DVD

ഡസ്ക്ടോപ്പു് എഡിഷന്‍ : DESKTOP F18

സന്ദര്‍ശിക്കുക : http://fedoraproject.org/en/get-fedora-all
: http://fedoraproject.org/get-fedora

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | 1 അഭിപ്രായം

മലയാളം വിക്കീപീഡിയ പത്താം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം കോഴിക്കോടു്

മലയാളം വിക്കീപീഡിയ പത്താം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം കോഴിക്കോടു് വിക്കീപീഡിയരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഒത്തുചേര്‍ന്നു.

കോഴിക്കോടു് മലബാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജില്‍ വച്ചു് ചേര്‍ന്ന ഏകദിന പിറന്നാള്‍ ആഘോഷവും വിക്കിപഠനശിബിരവും പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്‍ കെ.പി.രാമനുണ്ണി മാഷു് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങില്‍ മലബാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ശ്രീമതി ഗ്ലാഡിസ്.പി.ഇ ഐസക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.പ്രശോഭ് ജി.ശ്രീധര്‍ സ്വാഗതവും കോളേജ് പ്രൊഫസറും ഹിന്ദി വിക്കീപീഡിയനുമായ ശ്രീ സണ്ണി എന്‍.എം ആശംസകളുമര്‍പ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തകനും ഡി..കെ.എഫ്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ:എന്‍..രാജീവു് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

774958_490450060996574_535968901_o

സമൂഹത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായ അറിവിനെ കുത്തകവല്‍ക്കരിച്ചു് അതിന്‍മേല്‍ മൂലധനാധിപത്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിക്കീപീഡിയപോലുള്ള സന്നദ്ധ സംരംഭങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കേണ്ടതും ജനകീയമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയേയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു് ഒരു സന്തതസഹചാരിയെപ്പോലെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍വ്വ വിജ്ഞാനകോശമാണു് വിക്കീപീഡിയ എന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ ശ്രീ കെ.പി.രാമനുണ്ണി മാഷു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവരസാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനൊപ്പം എല്ലാ ഭാഷകളുടേയും നിലനില്‍പ്പിനായി വിക്കിപീഡിയപോലെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറെ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയെന്നു് പ്രൊഫസര്‍ സണ്ണി എന്‍.എം പറഞ്ഞു. 175 -ഓളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും 15 -ഓളം അദ്ധ്യാപകരും 10 -ല്‍പ്പരം മലയാളം വിക്കീപീഡീയരും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാനും അതിലെ വിവരങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുവാനും വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റിംഗില്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്‍കുവാനും പിറന്നാള്‍ ആഘോഷ പരിപാടിയില്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. നത ഹുസൈന്‍ വിക്കിപീഡിയ അവലോകനവും, ജയ്സണ്‍ നെടുമ്പാല, സുഹൈറലി, ഇര്‍വിന്‍ കാലിക്കറ്റ്, ബിന്‍സി.എം.പി, പ്രശോഭ് ജി.ശ്രീധര്‍ ചേര്‍ന്നു് പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിനു് നേതൃത്വം നല്‍കി. വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്തകവും ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു.

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

പത്താം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം : വിക്കിപീഡിയര്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നു

വിക്കിപീഡിയ പത്താംപിറന്നാള്‍

കലൂര്‍ റിന്യൂവല്‍ സെന്ററില്‍ ചേര്‍ന്ന സമ്മേളനം ബാബുജി എന്ന പേരില്‍ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വിക്കിപീഡിയനായ ബാലചന്ദ്രന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കെ. വേണു പിറന്നാള്‍ കേക്ക് മുറിയ്കുകയും വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവായി ചേരുകയും ചെയ്തു. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാവും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനുമായ പ്രകാശ് ബാര, മുതിര്‍ന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എ. സഹദേവന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ മുതിര്‍ന്നപൗരന്മാര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അറിവും അനുഭവവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകരുവാനുള്ള അവസരമാണ് വിക്കിപീഡിയയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ബാബുജി
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആധുനിക കാലത്ത് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മലയാള ഭാഷയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ വിക്കിപീഡിയ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രകാശ് ബാര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകളും നാടകങ്ങളും അതത് നാടുകളിലെ ഭാഷാവികസനത്തെ വലുതായി
സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ബാര നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ മലയാളത്തില്‍ നല്ല സിനിമയും നാടകവും കുറവാകുന്നത്
ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകള്‍ ഇവിടെ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ആ ഇടത്തിലേക്കാണ് പുതിയ സംരംഭമായ വിക്കിപീഡിയ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പ്രസംഗിക്കുന്നവര്‍ വിക്കിപീഡിയപോലുള്ള സംരംഭങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ലെന്നത് ഒരു പരിമിതിയാണെന്ന് പ്രകാശ് ബാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കാതെ കുട്ടികളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് കേരള  സമൂഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എ. സഹദേവന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമ്മേളനത്തില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗും വിക്കിപീഡിയയും എന്ന വിഷയത്തില്‍ സെമിനാറും നടന്നു. കെ.വി അനില്‍കുമാര്‍ വിഷയമവതരിപ്പിച്ചു. വിശ്വപ്രഭ, ജോസഫ് തോമസ് തുടങ്ങിയവര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ വികാസത്തില്‍ വിക്കിപീഡിയയും ഇതരസംരഭങ്ങളും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെമിനാര്‍ വിലയിരുത്തി. വി.കെ ആദര്‍ശ് മോഡറേറ്ററായിരുന്നു. അശോകന്‍ ഞാറയ്കല്‍, കെ.ജെ ബിനു, സുഹൈറലി തുടങ്ങിയവര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍  പങ്കെടുത്തു. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിവരസംഭരണിയും ഓണ്‍ലൈന്‍ വിജ്ഞാനകോശവുമായ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ഡിസംബര്‍ 21 ന് പത്തുവയസ്സുതികഞ്ഞു. ഈ സ്വതന്ത്ര വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം കൂടുതല്‍ നന്നാക്കുവാനായി വിക്കിപ്പീഡിയര്‍ 21-ആം തീയതി ഒരു ഇന്റര്‍നെറ്റ് യജ്ഞത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 176 പുതിയ ലേഖനങ്ങളും 784 പുതിയ
താളുകളും 4174 പുതിയ തിരുത്തലുകളും വിക്കിപ്പീഡിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 217 പുതിയ ഉപയോക്താക്കളാണ് വിക്കിപ്പീഡിയയില്‍ ആ ദിവസം അംഗത്വമെടുത്തത്. പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം പുതിയ കൂട്ടുകാര്‍ എന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സമൂഹം വിലയിരുത്തി.
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പത്താം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം പരിപാടികള്‍ ഡിസംബര്‍ 8 ന് കണ്ണൂരില്‍ നടത്തിയ വിക്കി വന-വിജ്ഞാനയാത്രയോടെ ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 15-നു തൃശൂര്‍ തേക്കിന്‍ കാട് മൈതാനത്ത് നെഹ്രു പാര്‍ക്കില്‍ വച്ച് ബ്ലോഗര്‍മാരും എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മറ്റും പങ്കെടുത്ത വിക്കി ഫേസ് പ്ലസ് എന്ന കൂട്ടായ്മ നടന്നു. 21-ന് കൊല്ലത്തും, 22-ന് ബാംഗ്ലൂരിലും പരിപാടികള്‍ നടന്നു.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്‍ പിള്ളയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്തു. വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഇടപ്പള്ളഇ കൃതികളുടെ പ്രകാശനം ജോസഫ് തോമസ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ആതിഥേയ ജില്ലയ്ക്ക് വിക്കിമീഡിയര്‍ നല്‍കിയ സമ്മാനമായിരുന്നു ഇത്. ഇടപ്പള്ളി കൃതികള്‍ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയില്‍ എത്തുന്നതോടെ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് അത്
എല്ലായ്‌പ്പോഴും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇത് പങ്കാളികള്‍ക്ക് വിക്കി എഡിറ്റിംഗില്‍
ഒരു പ്രായോഗിക പരിശീലനവുമായി. ഡോ. നത ഹുസൈന്‍ വിക്കിപ്പീഡിയ ഒരു വിഹഗവീക്ഷണം എന്ന
പേരില്‍ മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആമുഖം നല്‍കി. കണ്ണന്‍ ഷണ്മുഖം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുന്ന അവതരണം നടത്തി. മനോജ് കെ. മോഹന്‍ ഗ്രന്ഥശാല, ചൊല്ലുകള്‍, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല തുടങ്ങിയവയുടെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടങ്ങളും
ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുന്ന അവതരണം നടത്തി. ശിവഹരി നന്ദകുമാര്‍, അഡ്വ, ടി.കെ സുജിത് എന്നിവര്‍ വിക്കിപീഡിയ പഠനശിബിരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി. പങ്കാളികളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത പൊതുചര്‍ച്ചയും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തിലും ഉള്ള വിക്കിപീഡിയകളും ഇതരസംരംഭങ്ങളായ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിനിഘണ്ടു, വിക്കിചൊല്ലുകള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇവയില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നവരുമായ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിക്കിമീഡിയന്മാരാണ് ഈ ആഘോഷത്തില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നത്. വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാനും അതിലെ വിവരങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുവാനും വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റിംഗില്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്‍കുവാനും പിറന്നാള്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്തകവും ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു.  2002  ഡിസംബര്‍  21  ന്  തിരുവനന്തപുരം  സ്വദേശിയായ  വിനോദ്  എം.പി.യാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍കൈയ്യെടുത്തത്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സൃഷ്ടിച്ച്, അതില്‍ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയയത് മലയാളം അക്ഷരമാലയാണ്. അതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള പത്തുവര്‍ഷം കൊണ്ട് ചില മാനകങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുഭാഷാ വിക്കിപീഡിയകളേക്കാള്‍ വളരെ മുന്നില്‍ ഇന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മിക്ക പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും വിശദമായ ലേഖനങ്ങള്‍ ഇക്കാലം കൊണ്ട് അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ml.wikipedia.org എന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം 28000- ഓളമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ലേഖകരുടെ കൂട്ടായ്മ – വിക്കിമീഡിയ സമൂഹം – നിലനില്‍ക്കുന്നതും മലയാളത്തിലാണ്.  കണ്ണൂരില്‍ 23-നു തന്നെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ കാള്‍ ടെക്സ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്സില്‍ ഹാളില്‍ വച്ചും പിറന്നാളാഘോഷം നടന്നു. ജനുവരി 3 ന് തൃശ്ശൂര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അങ്കണത്തില്‍ വിക്കി- പഠനശിബിരത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നടത്തുവാനുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വിക്കി@ടെക്ക്. വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നവരും,ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നവരും ആയ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.  മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ പത്ര-ശ്രാവ്യ- ദൃശ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കു് ഗാഢമായ അവബോധം നല്‍കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭാവിയില്‍ വിക്കിപീഡിയ മാദ്ധ്യമപരിചയക്യാമ്പ് എന്ന ദ്വിദിനപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയാ സന്നദ്ധസേവകര്‍ക്കൊപ്പം, പ്രമുഖ മാദ്ധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായിരിക്കും ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുക. 2013 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് വിക്കിപീഡിയയുടെ പത്താം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സമാപിക്കും.  പിറന്നാള്‍ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ക്ക് ജോബി ജോണ്‍, ഡിറ്റി മാത്യു, തുടങ്ങിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. അജയ് ബാലചന്ദ്രന്‍ സ്വാഗതവും പ്രൊഫ. ജോണ്‍സണ്‍ എ.ജെ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു.

 

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

മലയാളത്തിനു് ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

ചരിത്രപരവും സാങ്കേതികവുമായ കാരണങ്ങളാല്‍ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷായി അറിയപ്പെട്ടു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ യന്ത്ര ഭാഷ ബൈനറിയാണു്. ബൈനറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഭാഷകളില്‍ ഒന്നു് മാത്രമാണു് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കോഡ് ഫോര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഇന്റര്‍ചേഞ്ചു് (ASCII). കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറെ വികസിച്ചതു് അമേരിക്കയിലായതിനാലും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണു് ഭാഷയെന്നതിനാലും ASCII കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതുപയോഗിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയുമാണു് പൊതുവെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു് പോന്നതു്. ഇംഗ്ലീഷിലാണു് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി നടന്നതെന്നതിനാലാണു് ഇംഗ്ലീഷിലാണു് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന ധാരണ പരന്നതു്. ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം (ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിഭരണം) ഇതും ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനിടയാക്കി. ഇന്നു് ആഗോള ധന മൂലധനാധിപത്യത്തോടൊപ്പം ഇതും മലയാളികളുടെ ഇടയില്‍ ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള അടിമ മനോഭാവം രൂപപ്പെടാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ടു്.

അതേസമയം, ലോക ഭാഷകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയത്തക്ക വിപുലമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷ അടുത്ത കാലത്തു് രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അതാണു് യുണീക്കോഡു്. മൂലധനാധിപത്യത്തിനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വകാര്യമാക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി സ്വതന്ത്രമായി എടുത്തുപയോഗിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും കൈമാറുകയോ വില്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതുമായ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും രംഗത്തെത്തി. ഇതു് പ്രാദേശിക ഭാഷാ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി.

ടൈപ്പു് റൈറ്റര്‍ ഘട്ടത്തില്‍ അതിനു് പാകപ്പെടുത്താനായി മലയാളം ലിപി പരിഷ്കരണം നടത്തിയതു് അന്നത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വരവോടെ അത്തരം ലിപി പരിഷ്കരണം ഇല്ലാതെ തന്നെ മലയാളം അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കുന്നു. പഴയ ലിപിയും പുതിയ ലിപിയും മാറിയും മറിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണിന്നു് നിലനില്‍ക്കുന്നതു്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു ധാരണ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തു് നടന്നതിനേക്കുറിച്ചുള്ള തര്‍ക്കമല്ല, ഇനിയങ്ങോട്ടു് വേണ്ടതെന്തെന്ന ധാരണയും തീരുമാനവുമാണു് വേണ്ടതു്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വലിയ തര്‍ക്കവിതര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കു് ഇടമില്ല. സാങ്കേതിക സാധ്യതകളുപയോഗിച്ചു് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നായിരിക്കുന്നു. പൊതു തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നതിനു് ഔദ്യോഗികമായ ചില ഇടപെടലുകള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകണം.

യുണീകോഡിന്റേയും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റേയും വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മലയാള ഭാഷയെ ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം വികസിപ്പിക്കാനും മലയാളത്തിന്റെ തനിമയും ഉപയോഗവും തിരിച്ചു് കൊണ്ടുവരാനും അതേ സമയം ലോക ഭാഷകളുമായുള്ള പരസ്പര വിനിമയത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍ തുറക്കാനും കഴിയും.

ചിത്രം, എഴുത്തു്, വായന, സംസാരം, കാഴ്ച, കേള്‍വി, ചലച്ചിത്രം എന്നീ സംവേദനരീതികളുടെയൊക്കെ എകോപിതസംവിധാനമാണു് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ. ഇവയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ അനുയോജ്യമായ ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യ മലയാളത്തിലും വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. അവയില്‍ മിക്കതും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സമൂഹം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പലതും സമൂഹത്തില്‍ ഫലപ്രദമായും വ്യാപകമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ടു്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷക്കും, സംസ്കാരത്തിനും പുത്തനുണര്‍വു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഇനിയുമേറെ ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

മലയാളത്തില്‍ പ്രയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഡിടിപി ചെയ്യുന്നതടക്കം മിക്ക സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ASCII യാണു് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. അവയ്ക്കു് യൂണികോഡ് പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാന്‍ നാളിതു് വരെ അവയുടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളേയും അപേക്ഷിച്ചു് മലയാളത്തിന്റെ കമ്പോളം ചെറുതായതിനാലാണിതു്. ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ അവരുടെ ലാഭ താല്പര്യം മാനദണ്ഡമാക്കി മാത്രമേ അതു് ചെയ്യൂ. മൂല കോഡുകള്‍ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും ലൈസന്‍സ് കരാറിലൂടെ അവയുടെ പഠനവും വികസനവും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലും പ്രാദേശിക ഭാഷാ സമൂഹത്തിനു് സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ യൂണികോഡ് പിന്തുണ വികസിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നു. മലയാളം ഭാഷാ സമൂഹത്തിനു് സ്വതന്ത്രമായി ഭാഷോപകരണങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ മാത്രമാണു്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ മലയാളികളൊഴിച്ചു് മറ്റാര്‍ക്കും അതില്‍ മലയാളം ഉപകരണങ്ങള്‍ വകസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല. മലയാള ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു് തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ഈ അവസ്ഥ മലയാളത്തിന്റെ വികാസത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മറ്റേതു് ഭാഷയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു് സമാനമോ ആനുപാതികമോ ആയ അളവില്‍ ഉള്ളടക്കം മലയാളത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. പക്ഷെ, അവ ASCII സംവിധാനത്തിലായതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സാര്‍വ്വത്രികമായി ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ, വിവര്‍ത്തനം, ലിപ്യന്തരണം, ശബ്ദം എഴുത്തായും എഴുത്തു് ശബ്ദമായും മാറ്റുക തുടങ്ങി മലയാളം ഭാഷയെ ലോക വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരവുമായി ഉല്‍ഗ്രഥിക്കുന്നതിനും മലയാളം ഉള്ളടക്കം അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒട്ടേറെ സാങ്കേതികോപകരണങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതായതു് സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ ആശ്രയിച്ചു് പോയാല്‍ മലയാളത്തിന്റെ വികാസം മറ്റു് ഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ചു് തുലോം പിന്നില്‍ മാത്രമേ എല്ലാക്കാലത്തും നടക്കൂ. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേയും ആഗോള വിവര വിനിമയ ശൃംഖലയുടേയും ജനാധിപത്യപരമായ ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വികസിക്കാന്‍ മലയാളത്തിനു് കഴിയാതെ പോകും. മലയാളികള്‍ ഇംഗ്ലീഷു് മാധ്യമത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിലും മലയാള ഭാഷതന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിലും പിന്തള്ളപ്പെടുന്നതിലും ഈ പരിമിതി, ASCII യുടേയും അതു് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടേയും ഇന്നും തുടരുന്ന വ്യാപകമായ ഉപയോഗം, ഒരു വലിയ പങ്കു് വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

മലയാളികള്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും യുണീകോഡും ഉപയോഗിച്ചു് തുടങ്ങുകയും അതില്‍ കഴിവു് നേടുകയും മലയാളത്തിനായുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുകയുമാണു് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ഇത്തരം ഇടപെടല്‍ മലയാളികളുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച അറിവും കഴിവും വൈദഗ്ദ്ധ്യവും വ്യാവസായിക പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഒന്നുകൂടിയാണു്. ഇതു് വെറും സാങ്കേതിക പ്രശ്നമല്ല. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമല്ല. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരോടൊപ്പം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടേയും ഭാഷാ സ്നേഹികളുടേയും ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു മേഖലയാണിതു്.

ഈ രംഗത്തു് നടന്ന ഒരു ചെറിയ ഇടപെടലും അതിന്റെ നേട്ടവുമാണു് മലയാളത്തില്‍ യൂണികോഡുപയോഗിക്കാനുള്ള ശേഷി സ്ക്രൈബസെന്ന പ്രസിദ്ധീകരണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടതു്. സ്ക്രൈബസ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആയതിനാലാണതു് സാദ്ധ്യമായതു്.

മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള, യുണിക്കോഡ് പിന്തുണയുള്ള മലയാളം ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ നിലവിലില്ലാതിരുന്നതു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഒരു വലിയ പരിമിതിയായിരുന്നു. കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രംഗത്തും യുണിക്കോഡ് പിന്തുണയുള്ള ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ നിലവിലില്ല. എന്നാല്‍ അവരുടെ വിപണനതന്ത്രത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം അവര്‍ മൂടിവെക്കുകയും, ഭിന്ന ഭാഷകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരിമിതിയുള്ള ASCII സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ പ്രസാധകരുടെമേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയെ നിരന്തരം ആശ്രയിക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരായ മലയാളം പ്രസാധകര്‍, അവയേക്കാളേറെ സാദ്ധ്യത നല്‍കിയിരുന്ന, സ്ക്രൈബസ് (Scribus), ടെക്സ് (Tex) എന്നിവ കാണാതെ പോയി. മലയാളം പ്രസാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം ASCII സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതു് മലയാളം ഉള്ളടക്ക നിര്‍മ്മാണത്തെ സാങ്കേതികവും വ്യാവസായികവുമായ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തുകയാണു്.

ലോകത്താകെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്ക്രൈബസിനു്ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ക്കായുള്ള യുണിക്കോഡ് പിന്തുണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. എറണാകുളത്തു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അനുയോജ്യ സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രോത്സാഹക സംഘം (ATPS) പ്രവര്‍ത്തകര്‍, തെലുങ്കു് ദിനപത്രമായ പ്രജാശക്തിയുടേയും, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റേയും (DAKF) സഹായത്തോടുകൂടിയാണു് ഇതു് വികസിപ്പിച്ചതു്.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സര്‍വ്വതോമുഖമായ മേന്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണു് മേല്പറഞ്ഞ നേട്ടം. തെലുഗു പത്രമായ പ്രജാശക്തിയുടെ ഉപയോഗത്തിനു് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം അവരുടെ ചെലവില്‍ എടിപിഎസ് വികസിപ്പിച്ചതാണു് സ്ക്രൈബസിന്റെ ഇന്‍ഡിക് ഭാഷകളിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൌകര്യം. മലയാളവും ആ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നതിനാല്‍ മലയാളത്തിനും അതു് നേട്ടമായി. സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണു് ഇതു് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ഈ നേട്ടം അമിത ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. എടിപിഎസ് ഒരു ധര്‍മ്മ സംഘവും ഒരു സന്നദ്ധ സാമൂഹ്യ സംഘടനയായ സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗവുമായതിനാല്‍ അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സന്നദ്ധമായി പണിയെടുത്തു് മലയാളത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്ക്രൈബസിനെ പരുവപ്പെടുത്തുകയാണു് ചെയ്തതു്.


സ്ക്രൈബസിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കി, മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണ-ഉള്ളടക്ക നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തെ സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്, അതിനായി സ്ക്രൈബസിനു് വ്യാപകമായ പ്രചരണം നല്‍കേണ്ടതുണ്ടു്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്കു് പരിശീലനം നല്‍കേണ്ടതുണ്ടു്. കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്കു് മാത്രമല്ല, ന്യായമായ ലാഭത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒരു ലാഭാധിഷ്ഠിത പ്രവര്‍ത്തനം കൂടിയാണിതു്. ഉപയോഗിച്ചുവരുമ്പോള്‍, എന്തെങ്കിലും പിഴവു് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കില്‍, അവ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. കൂടുതല്‍ സേവനങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതുമുണ്ടു്. അതിനാവശ്യമായ പിന്തുണ എടിപിഎസ് നല്‍കും. ഇക്കാര്യത്തിലേയ്ക്കു്, പൊതുവെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടേയും ഭാഷാ സ്നേഹികളുടേയും പ്രത്യേകിച്ചു് പ്രസാധകരുടേയും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും മറ്റു് അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടേയും സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും ക്ഷണിക്കുകയാണു് അനുയോജ്യ സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രോത്സാഹക സംഘം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

ഇവിടെ അമര്‍ത്തി Scribus ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | 4അഭിപ്രായങ്ങള്‍

മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റു്വെയറിലൂടെ

കഴിഞ്ഞ ചില നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി, ലോകത്തു് നിലനിന്നിരുന്ന ബ്രട്ടീഷു് പ്രാമാണിത്വത്തിന്റെ ഫലമായി, ആധുനിക വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാഭാവിക ഭാഷയായി മാറിയതു് ഇംഗ്ലീഷാണു്. എന്നാല്‍ ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രാദേശികഭാഷകളെയാണു്. ഇംഗ്ലീഷു് അറിയാവുന്നതു് ചെറു ന്യൂനപക്ഷതിന് മാത്രമാണു്. മറ്റുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കു് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സംവദിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ ഏറെ പരിമിതികളുണ്ടു്. ഇതു് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള വിവരവിടവിനു് ഒരു പ്രധാനകാരണമാണു്.
മനുഷ്യര്‍ സ്വായത്തമാക്കിയ വളരെയേറെ അറിവുകളും, സംസ്കാരങ്ങളും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലൂടെയാണു് നിലനില്‍ക്കുന്നതു്. അവയുടെ നിലനില്‍പ്പിനും, പരിപോഷണത്തിനും, പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ക്കു് വഴങ്ങുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ തിരിച്ചറിവില്‍ നിന്നുമാണു്, ലോകത്താകെ പ്രാദേശിക ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതു്. എന്നാല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രംഗത്തു് വ്യാപകമായിരുന്ന കുത്തകവല്‍ക്കരണവും, അറിവു് പൂഴ്ത്തിവെക്കലും കാരണം, ആ ശ്രമങ്ങള്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കില്‍, അവ ഭാഷയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഉപയോഗത്തെ തടയുന്നതാകരുതു്. ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനത്തില്‍ പൊതുസമൂഹത്തിനു് ഇടപെടാന്‍ സാധിക്കണം, കൂടാതെ അവ സ്വതന്ത്രമായി പരിശീലിക്കുവാനും, പരിപാലിക്കുവാനും പരിഷ്കരിക്കുവാനും സാധിക്കണം. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ മാത്രമെ ഇതൊക്കെ സാദ്ധ്യമാകുകയുള്ളു. അതിനാല്‍ ഭാഷയ്ക്കു് സാങ്കേതികമായ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കാന്‍ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തന്നെ വേണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു് ദശകങ്ങളിലൂടെ, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വ്യാപകമാവുകയും, അതിനായുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി, ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനം ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുവാന്‍ തുടങ്ങി.

ചിത്രം, എഴുത്തു്, വായന, സംസാരം, കാഴ്ച, കേള്‍വി, ചലച്ചിത്രം എന്നീ സംവേദനരീതികളുടെയൊക്കെ എകോപിതസംവിധാനമാണു് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ. ഇവയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ അനുയോജ്യമായ മലയാളം ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടിയേതീരൂ. അവയില്‍ മിക്കതും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സമൂഹം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പലതും സമൂഹത്തില്‍ ഫലപ്രദമായും വ്യാപകമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ടു്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷക്കും, സംസ്കാരത്തിനും പുത്തനുണര്‍വു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഇനിയുമേറെ ഭാഷാസാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള, യുണിക്കോഡ് പിന്തുണയുള്ള മലയാളം ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ നിലവിലില്ലാതിരുന്നതു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഒരു വലിയ ന്യൂനതയായിരുന്നു. കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രംഗത്തും യുണിക്കോഡ് പിന്തുണയുള്ള ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ നിലവിലില്ല. എന്നാല്‍ അവരുടെ വിപണനതന്ത്രത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം അവര്‍ മൂടിവെക്കുകയും, ഭിന്ന ഭാഷകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരിമിതിയുള്ള ASCII സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ പ്രസാധകരുടെമേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളോടു് ആശ്രിതത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന മലയാളം പ്രസാധകര്‍, അവയേക്കാളേറെ സാദ്ധ്യത നല്‍കിയിരുന്ന, സ്ക്രൈബസ് (Scribus), ടെക്സ് (Tex) എന്നിവയെ അവഗണിച്ചു. മലയാളം പ്രസാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം ASCII സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതു് മലയാളം ഉള്ളടക്ക നിര്‍മ്മാണത്തെ, ഒരു സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്.

ലോകത്താകെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്ക്രൈബസിനു്, ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ക്കായുള്ള യുണിക്കോഡ് പിന്തുണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. എറണാകുളത്തു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അനുയോജ്യ സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രോത്സാഹക സംഘം (ATPS) പ്രവര്‍ത്തകര്‍, തെലുങ്കു് ദിനപത്രമായ പ്രജാശക്തിയുടേയും, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റേയും (DAKF) സഹായത്തോടുകൂടിയാണു് ഇതു് വികസിപ്പിച്ചതു്.

ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കി, മലയാളം ഉള്ളടക്ക നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തെ സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്, അതിനായി വ്യാപകമായ പ്രചരണവും, പരിശീലനവും നല്‍കേണ്ടതുണ്ടു്. ഉപയോഗിച്ചുവരുമ്പോള്‍, എന്തെങ്കിലും പിഴവു് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കില്‍, അവ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതിനായി പ്രസാധകരുടേയും, മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടേയും, മറ്റു് അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടേയും സഹകരണം നമുക്കാവശ്യമാണു്.

സ്ക്രൈബസ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍
1. ലൈസന്‍സ് തുകയില്ല
2. യുണിക്കോഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല്‍ തിരയലും വെബ്ബിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നക്കുന്നതുമെല്ലാം എളുപ്പമാകും
3. വികസിപ്പിക്കലില്‍ പൊതു സമൂഹത്തിനും പങ്കാളികളാവാം
4. ഭാഷയും സൌന്ദര്യവും തനിമയും നിലനിര്‍ത്തുന്നു
5. പഴയലിപി, പുതിയ ലിപി, മലയാള സംഖ്യാ രൂപങ്ങള്‍ എല്ലാം ലഭ്യം

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | 1 അഭിപ്രായം

സാമൂഹ്യമാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ – അറബ് വസന്തത്തിലും അതിനുശേഷവും

സം­ഭ­വ­ബ­ഹു­ല­മാ­യൊ­രു വര്‍­ഷ­മാ­യി­രു­ന്നു 2011. കഴി­ഞ്ഞ ഒരു വര്‍­ഷ­ത്തി­നു­ള്ളില്‍ ആദ്യം ആഫ്രി­ക്കന്‍ ഭൂ­ഖ­ണ്ഡ­ത്തി­ലെ ടു­ണി­ഷ്യ, ഈജി­പ്റ്റ്‌, ­ലി­ബി­യ, ­യ­മന്‍, ­സി­റി­യ തു­ട­ങ്ങിയ അറ­ബ് രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളി­ലും പി­ന്നീ­ട് അമേ­രി­ക്കന്‍ ഐക്യ­നാ­ടു­കള്‍ അട­ക്കം ലോ­ക­ത്തി­ന്റെ മറ്റു പല ഭാ­ഗ­ങ്ങ­ളി­ലും നട­ന്ന വി­വി­ധ­ത­രം ജന­മു­ന്നേ­റ്റ­ങ്ങ­ളില്‍ സാ­മൂ­ഹ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്കും (സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡി­യ) പങ്കു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു എന്ന­ത് കഴി­ഞ്ഞ വര്‍­ഷ­ത്തി­ന്റെ തു­ട­ക്കം തൊ­ട്ടേ ഏതാ­ണ്ടെ­ല്ലാ­വ­രും തന്നെ സമ്മ­തി­ക്കു­ന്ന കാ­ര്യ­മാ­ണ്. ഈ വി­പ്ല­വ­ങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ­യ­ട­ക്ക­മു­ള്ള ലോ­ക­രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളെ ആശ­ങ്ക­യി­ലാ­ഴ്ത്തു­ക­യും സാ­മൂ­ഹ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്ക് മേല്‍ നി­യ­ന്ത്ര­ണ­ങ്ങള്‍ കൊ­ണ്ടു­വ­രാന്‍ പ്രേ­രി­പ്പി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു (കൂ­ടു­തല്‍ വാ­യ­ന­യ്ക്ക് : ജി­യാ­ദ് കെ­.എം, വി­പ്ള­വ­ങ്ങ­ളു­ടെ മു­ല്ല­പ്പൂ­മ­ണ­വും ഇന്ത്യ­യു­ടെ ഭയ­പ്പാ­ടും­). എന്നാല്‍ ­ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് അട­ക്ക­മു­ള്ള ­സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡി­യഏതെ­ല്ലാം തര­ത്തില്‍, എത്ര­ത്തോ­ളം ഈ മു­ന്നേ­റ്റ­ങ്ങ­ളു­ടെ ഭാ­ഗ­മാ­യി എന്ന­തി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള വി­ശ­ദ­മായ പഠ­ന­ങ്ങള്‍ ചര്‍­ച്ച ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടു­വ­രു­ന്ന­തേ­യു­ള്ളൂ­.

­പ­ഠ­ന­ങ്ങള്‍

അ­റ­ബ് രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളി­ലെ വി­പ്ല­വ­ങ്ങ­ളില്‍ സാ­മൂ­ഹ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളു­ടെ യഥാര്‍­ത്ഥ പങ്ക്‌ എന്താ­ണ് എന്ന കാ­ര്യ­ത്തില്‍ പലര്‍­ക്കും സം­ശ­യ­മു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. ഈ സമ­ര­ങ്ങ­ളെ സാ­ധ്യ­മാ­ക്കി­യ­ത് തന്നെ ഇത്ത­രം മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളാ­ണെ­ന്നും അല്ല ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കും ട്വി­റ്റ­റു­മൊ­ക്കെ വഹി­ച്ച പങ്ക്‌ ഊതി­പ്പെ­രു­പ്പി­ച്ചു കാ­ട്ടു­ക­യാ­ണ് എന്നും രണ്ട്‌ വാ­ദ­ങ്ങള്‍ ഉയര്‍­ന്നി­രു­ന്നു. എന്നാല്‍ അതി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള പഠ­ന­ങ്ങ­ളില്‍ വ്യ­ക്ത­മാ­യ­ത് ഈ പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങ­ളു­ടെ സം­ഘാ­ട­ന­ത്തി­ലും ശാ­ക്തീ­ക­ര­ണ­ത്തി­ലും അഭി­പ്രാ­യ­രൂ­പീ­ക­ര­ണ­ത്തി­ലും സാ­മൂ­ഹ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളും അവ­യു­ടെ പു­തിയ തരം ഉപ­യോ­ഗ­ങ്ങ­ളും നിര്‍­ണ്ണാ­യ­ക­മായ പങ്ക്‌ വഹി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്‌ എന്നു­ത­ന്നെ­യാ­ണ്.

­ദു­ബാ­യ് സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഗവണ്‍­മെ­ന്റ് പു­റ­ത്തി­റ­ക്കിയ ‘അറബ് സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡിയ റി­പ്പോര്‍­ട്ട്’ എന്ന പഠ­നം കണ­ക്കു­കള്‍ നി­ര­ത്തി ഇത് സമര്‍­ത്ഥി­ക്കു­ന്നു. ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ­യും ഈജി­പ്തി­ലെ­യും പി­ന്നീ­ട് ലി­ബി­യ­യി­ലെ­യും ഭര­ണ­കൂ­ട­ങ്ങ­ളെ താ­ഴെ­യി­റ­ക്കു­ക­യും സി­റി­യ, യമന്‍, ബഹ­റിന്‍ തു­ട­ങ്ങിയ രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ കലാ­പ­ങ്ങള്‍ പടര്‍­ത്തു­ക­യും ചെ­യ്ത­തില്‍ മാ­ത്ര­മ­ല്ല, സൗ­ദി അറേ­ബ്യ, യു എ ഇ എന്നീ രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങള്‍ തങ്ങ­ളു­ടെ രാ­ജ്യ­ത്തെ അനു­ന­യി­പ്പി­ക്കാന്‍ ക്ഷേ­മ­പ­ദ്ധ­തി­ക­ളും സ്ത്രീ­കള്‍­ക്ക് വോ­ട്ട­വ­കാ­ശം ഉള്‍­പ്പെ­ടെ­യു­ള്ള നയ­പ­ര­മായ തീ­രു­മാ­ന­ങ്ങ­ളും പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ച­തി­ലും ഇത്ത­രം ഇട­പെ­ട­ലു­കള്‍­ക്ക് ചെ­റു­ത­ല്ലാ­ത്ത പങ്കു­ണ്ട് എന്നാ­ണ് ആ പഠ­നം പറ­യു­ന്ന­ത്.

സമ­ര­മു­ഖ­ത്തേ­യ്ക്കു­ള്ള ആദ്യ­ത്തെ വി­ളി­കള്‍ വന്ന­ത് പല­പ്പോ­ഴും ഇത്ത­രം മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളി­ലൂ­ടെ­യാ­ണ്. എന്നു മാ­ത്ര­മ­ല്ല അറ­ബ് രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ 2011 ജനു­വ­രി മു­തല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെ­യു­ള്ള കാ­ല­യ­ള­വില്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന­വ­രു­ടെ എണ്ണ­ത്തില്‍ 30 ശത­മാ­ന­ത്തി­ന്റെ വര്‍­ദ്ധ­ന­വാ­ണ് രേ­ഖ­പ്പെ­ടു­ത്തി­യ­ത്. കഴി­ഞ്ഞ വര്‍­ഷം 1.48 കോ­ടി പേര്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത് ഈ വര്‍­ഷം 2.8 കോ­ടി­യാ­യി ഉയര്‍­ന്നു; ഒരു വര്‍­ഷ­ത്തില്‍ ഏതാ­ണ്ട് നൂ­റു­ശ­ത­മാ­നം വര്‍­ദ്ധ­ന­വ്‌. ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലും ഈജി­പ്തി­ലും ബഹ­റി­നി­ലു­മെ­ല്ലാം വ്യ­ക്ത­മായ വര്‍­ദ്ധ­ന­വ്‌ ദൃ­ശ്യ­മാ­യ­പ്പോള്‍ ലി­ബി­യ­യില്‍ മാ­ത്ര­മാ­ണ് ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗം താ­ഴേ­യ്ക്ക് പോ­യ­ത്. കലാ­പം രൂ­ക്ഷ­മാ­യ­പ്പോള്‍ പല­രും സു­ര­ക്ഷി­ത­സ്ഥാ­ന­ങ്ങ­ളി­ലേ­യ്ക്ക് പലാ­യ­നം ചെ­യ്ത­താ­ണ് ലി­ബി­യ­യില്‍ ഇ­ന്റര്‍­നെ­റ്റ്ഉപ­യോ­ഗം ഗണ്യ­മാ­യി കു­റ­യാന്‍ കാ­ര­ണ­മാ­യ­ത്‌.

­ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കും ട്വി­റ്റ­റും എല്ലാം നി­രോ­ധി­ക്കാ­നു­ള്ള ഗവണ്‍­മെ­ന്റു­ക­ളു­ടെ ശ്ര­മ­മാ­ക­ട്ടെ വി­പ­രീത ഫല­മാ­ണ് ഉണ്ടാ­ക്കി­യ­ത്. നി­രോ­ധ­നം സമ­ര­സം­ഘാ­ട­ന­ത്തെ പ്ര­തി­കൂ­ല­മാ­യി ബാ­ധി­ക്കാന്‍ തു­ട­ങ്ങി­യ­പ്പോള്‍ അത് കൂ­ടു­തല്‍ യു­വ­ജ­ന­ങ്ങ­ളെ സമ­ര­മു­ഖ­ത്തെ­ത്തി­ക്കാന്‍ സമ­ര­ക്കാര്‍­ക്ക് പ്ര­ചോ­ദ­ന­മേ­കി. ആശ­യ­വി­നി­മ­യ­ത്തി­നും സം­ഘാ­ട­ന­ത്തി­നും അവര്‍ കൂ­ടു­തല്‍ ക്രി­യാ­ത്മ­ക­മായ മാര്‍­ഗ്ഗ­ങ്ങള്‍ അന്വേ­ഷി­ച്ചു­.

­ടെ­ലി­വി­ഷ­ന്റെ പങ്ക്‌

ഈ പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങ­ളില്‍ സാ­മൂ­ഹ്യ മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളോ­ടൊ­പ്പം ടെ­ലി­വി­ഷ­നും നിര്‍­ണ്ണാ­യ­ക­മാ­യൊ­രു പങ്ക്‌ വഹി­ച്ചു. അല്‍ ജസീ­റ­യാ­ണ് എല്ലാ കു­ഴ­പ്പ­ങ്ങള്‍­ക്കും കാ­ര­ണം എന്നൊ­രു ധാ­രണ തന്നെ ഭര­ണ­വൃ­ത്ത­ങ്ങള്‍­ക്കി­ട­യില്‍ പ്ര­ച­രി­ച്ചു. ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കില്‍ ആദ്യം പങ്കു­വെ­ച്ച വീ­ഡി­യോ­കള്‍ പി­ന്നീ­ട് ടെ­ലി­വി­ഷന്‍ വഴി വലി­യൊ­രു വി­ഭാ­ഗം ജന­ങ്ങ­ളി­ലെ­ത്തി. 20-25% പേര്‍ മാ­ത്ര­മാ­ണ് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന­തെ­ങ്കില്‍ ടെ­ലി­വി­ഷന്‍ എണ്‍­പ­ത് ശത­മാ­ന­ത്തോ­ളം പേര്‍ കണ്ടു. അല്‍ ജസീറ നി­രോ­ധി­ക്കാ­നു­ള്ള ശ്ര­മ­ങ്ങ­ളും ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തെ പരി­ഹാ­സ്യ­രാ­ക്കി­.

­ച­രി­ത്രം­

അ­റ­ബ് രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­ത്തി­നു­വേ­ണ്ടി­യു­ള്ള പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങള്‍ ഇന്നോ ഇന്ന­ലെ­യോ തു­ട­ങ്ങി­യ­ത­ല്ല. അമേ­രി­ക്ക­യി­ലെ മസാ­ച്ചു­സെ­റ്റ്സ്‌ ഇന്‍­സ്റ്റി­റ്റ്യൂ­ട്ട്‌ ഓഫ് ടെ­ക്നോ­ള­ജി (MIT) പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന Technology Review എന്ന ദ്വൈ­മാ­സി­ക­യു­ടെ 2011 സെ­പ്റ്റം­ബര്‍ / ഒക്ടോ­ബര്‍ ലക്ക­ത്തില്‍ ജോണ്‍ പൊ­ള്ളോ­ക്ക് എഴു­തിയ “സ്ട്രീ­റ്റ്ബു­ക്ക്” എന്ന ലേ­ഖ­ന­ത്തില്‍ ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ­യും ഈജി­പ്തി­ലെ­യും ജന­മു­ന്നേ­റ്റ­ങ്ങ­ളില്‍ പല കാ­ല­ഘ­ട്ട­ങ്ങ­ളി­ലാ­യി ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഏതെ­ല്ലാം അള­വില്‍ പങ്കു­വ­ഹി­ച്ചു എന്ന് വി­ശ­ദ­മാ­യി പരി­ശോ­ധി­ക്കു­ന്നു­.

­ടു­ണീ­ഷ്യ­യില്‍ ‘ഭ്രൂ­ണം’ എന്നും ‘ജ­ല­മ­നു­ഷ്യന്‍’ എന്നും അറി­യ­പ്പെ­ട്ട രണ്ടു വി­പ്ല­വ­കാ­രി­ക­ളും അവ­രു­ടെ ‘ത­ക്രീ­സ്’ (Takriz) എന്ന സം­ഘ­ട­ന­യും ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ കലാ­പ­ങ്ങ­ളില്‍ വഹി­ച്ച നിര്‍­ണ്ണാ­യ­ക­മായ പങ്കി­നെ­പ്പ­റ്റി അധി­കം പേര്‍­ക്കും അറി­യി­ല്ല. ഈ സം­ഘ­ടന തു­ട­ങ്ങി­യ­ത് 1998-ല്‍ ഒരു ‘ഇ­ന്റര്‍­നെ­റ്റ് ചി­ന്താ­ഭ­ര­ണി’ അഥ­വാ cyber think tank ആയി­ട്ടാ­ണ്. അഭി­പ്രായ സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യം ഉറ­പ്പു­വ­രു­ത്തു­ക, എല്ലാ­വര്‍­ക്കും കു­റ­ഞ്ഞ ചെ­ല­വില്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് സൗ­ക­ര്യം ലഭ്യ­മാ­ക്കുക എന്നീ മു­ദ്രാ­വാ­ക്യ­ങ്ങ­ളാ­ണ് അന്ന് അവര്‍­ക്കു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന­ത്.

1998-ല്‍ അവര്‍­ക്കു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന ഒരേ­യൊ­രു മാര്‍­ഗ്ഗം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ആയി­രു­ന്നു എന്നാ­ണ് ‘ജ­ല­മ­നു­ഷ്യന്‍’ പറ­യു­ന്ന­ത്. മറ്റു മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളെ­ല്ലാം ബെന്‍ അലി­യു­ടെ നി­യ­ന്ത്ര­ണ­ത്തി­ലാ­യി­രു­ന്നു. ‘ഭ്രൂ­ണം’ ഒരു കമ്പ്യൂ­ട്ടര്‍ വി­ദ­ഗ്ദ്ധ­നാ­യി­രു­ന്നു. ഫോ­ണി­ന്റെ­യും ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ന്റെ­യും ചെ­ല­വ് അന്ന് താ­ങ്ങാ­നാ­വു­ന്ന­തി­ലും കൂ­ടു­ത­ലാ­യി­രു­ന്ന­തു­കൊ­ണ്ട് അവര്‍ വള­ഞ്ഞ വഴി­ക­ളി­ലൂ­ടെ പണം മു­ട­ക്കാ­തെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നു­ഴ­ഞ്ഞു­ക­യ­റി. “ഒ­രു യോ­ഗം വി­ളി­ച്ചു­കൂ­ട്ടു­ക­യാ­ണെ­ങ്കില്‍ അവി­ടെ ചാ­ര­ന്മാ­രും പോ­ലീ­സു­കാ­രു­മൊ­ക്കെ­യു­ണ്ടാ­വും, അതേ സമ­യം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ ഞങ്ങള്‍­ക്ക് പേ­രും വി­വ­ര­ങ്ങ­ളും മറ­ച്ചു­വെ­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് ഇട­പെ­ടാന്‍ പറ്റി­,” അവര്‍ പറ­യു­ന്നു­.

അ­ടു­ത്ത പത്തു­വര്‍­ഷ­ത്തി­നു­ള്ളില്‍ ടു­ണീ­ഷ്യ­യില്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന­വ­രു­ടെ എണ്ണം കൂ­ടി­ക്കൂ­ടി വന്നു. 2008-ല്‍ മു­പ്പ­തി­നാ­യി­ര­ത്തില്‍ താ­ഴെ ടു­ണീ­ഷ്യ­ക്കാര്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. 2009 അവ­സാ­ന­മാ­യ­പ്പോ­ഴേ­യ്ക്ക് ഇത് എട്ടു­ല­ക്ഷ­വും ഈ വര്‍­ഷം ജനു­വ­രി­യില്‍ ബെന്‍ അലി രാ­ജ്യം വി­ട്ടു­പോ­വു­മ്പോ­ഴേ­യ്ക്ക് ഇത് ഏതാ­ണ്ട് 20 ലക്ഷ­വു­മാ­യി ഉയര്‍­ന്നു­.

2010 ഡി­സം­ബര്‍ 17-ന് പോ­ലീ­സി­ന്റെ ഉപ­ദ്ര­വം സഹി­ക്കാന്‍ വയ്യാ­തെ മു­ഹ­മ്മ­ദ്‌ ബൂ­അ­സീ­സ്‌ എന്ന് പേ­രു­ള്ള 26 വയ­സ്സു­ള്ള ഒരു പച്ച­ക്ക­റി കച്ച­വ­ട­ക്കാ­രന്‍ സ്വ­ന്തം ശരീ­ര­ത്തില്‍ തീ­കൊ­ളു­ത്തി ആത്മ­ഹ­ത്യ ചെ­യ്തു. പോ­ലീ­സി­ന്റെ­യും ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തി­ന്റെ­യും അഴി­മ­തി­യ്ക്കും അക്ര­മ­ത്തി­നും എതി­രെ­യു­ള്ള ഒരു പ്ര­തി­ഷേ­ധ­മാ­യി­രു­ന്നു ആ ആത്മ­ഹ­ത്യ.

ആ മര­ണം വെ­റു­തെ­യാ­യി­ല്ല. രാ­ജ്യ­ത്തെ തെ­രു­വു­ക­ളോ­ടൊ­പ്പം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലും ആ പ്ര­തി­ഷേ­ധാ­ഗ്നി ആളി­ക്ക­ത്തി. പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­കാ­രി­കള്‍ പ്ര­ക­ട­ന­ങ്ങ­ളു­ടെ­യും പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ങ്ങ­ളു­ടെ­യും ദൃ­ശ്യ­ങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലൂ­ടെ മറ്റു­ള്ള­വ­രു­മാ­യി പങ്കു­വ­ച്ചു. മു­മ്പെ­ങ്ങും കണ്ടി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത­വ­ണ്ണം രാ­ജ്യം മു­ഴു­വന്‍ പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങള്‍ പൊ­ട്ടി­പ്പു­റ­പ്പെ­ട്ടു. ഡസന്‍ കണ­ക്കി­ന് പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­കാ­രി­കള്‍ കൊ­ല്ല­പ്പെ­ട്ടു­.

­കാ­സ­റീന്‍ എന്ന ചെ­റു­പ­ട്ട­ണ­ത്തില്‍ തല­ച്ചോ­റ് പു­റ­ത്തേ­യ്ക്ക് ചി­ത­റി മരി­ച്ചു­കി­ട­ക്കു­ന്ന ഒരു പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­കാ­രി­യു­ടെ വീ­ഡി­യോ ദൃ­ശ്യം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ പ്ര­ത്യ­ക്ഷ­പ്പെ­ട്ടു. യൂ­റ്റ്യൂ­ബി­ലും ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­ലു­മൊ­ക്കെ നൂ­റു­ക­ണ­ക്കി­നാള്‍­ക്കാര്‍ അത് വീ­ണ്ടും വീ­ണ്ടും പങ്കു­വെ­ച്ചു. പല­രും 24 മണി­ക്കൂ­റും കമ്പ്യൂ­ട്ട­റി­ന് മു­ന്നി­ലാ­യി­രു­ന്നു. അല്ലെ­ങ്കില്‍ മൊ­ബൈല്‍ ഫോ­ണി­ലെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍.

“­നി­ങ്ങള്‍ ഇത് കാ­ണാ­നാ­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന­റി­യാം; അത്ര­യും ഭയാ­ന­ക­മാ­ണി­ത്. എന്നാല്‍ നി­ങ്ങള്‍ ഇത് കണ്ടേ തീ­രൂ. നി­ങ്ങ­ളു­ടെ രാ­ജ്യ­ത്ത് എന്താ­ണ് സം­ഭ­വി­ക്കു­ന്ന­ത്‌ എന്ന­റി­യാ­നു­ള്ള ധാര്‍­മ്മി­ക­ബാ­ധ്യത നി­ങ്ങള്‍­ക്കു­ണ്ട്‌,” ഇങ്ങ­നെ പോ­യി വീ­ഡി­യോ പങ്കു­വെ­ച്ച­വ­രു­ടെ വാ­ക്കു­കള്‍.

ഈ­ജി­പ്തില്‍

­തൊ­ഴില്‍­സ്ഥ­ല­ങ്ങ­ളി­ലെ സൌ­ക­ര്യ­ങ്ങ­ളെ­ച്ചൊ­ല്ലി 2008-ല്‍ ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലും ഈജി­പ്തി­ലും വ്യ­വ­സാ­യ­മേ­ഖ­ല­യി­ലെ തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കള്‍ സമ­ര­മു­ഖ­ത്തി­റ­ങ്ങി. ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ ഖനി­ത്തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ സമ­ര­ത്തെ അടി­ച്ച­മര്‍­ത്താന്‍ ഭര­ണ­കൂ­ടം സമ­ര­ക്കാര്‍­ക്ക് നേ­രെ വെ­ടി­വ­ച്ചു. ഒരാള്‍ മരി­ക്കു­ക­യും 26 പേര്‍­ക്ക് പരി­ക്കേല്‍­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു­.

ഈ­ജി­പ്തി­ലെ നൈല്‍ നദീ­തീ­ര­ത്തു­ള്ള ‘മ­ഹ­ല്ല’ നഗ­ര­ത്തില്‍ 2008 ഏപ്രില്‍ 6-ന് ടെ­ക്സ്റ്റൈല്‍ തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കള്‍ പണി­മു­ട­ക്ക്‌ നട­ത്തി. അതി­നെ തു­ടര്‍­ന്ന് ഈജി­പ്തി­ന്റെ തല­സ്ഥാ­ന­മായ കെ­യ്റോ­യി­ലും പ്ര­ക­ട­ന­ങ്ങ­ളും മറ്റു സമ­ര­പ­രി­പാ­ടി­ക­ളും അര­ങ്ങേ­റി. ആദ്യ­മൊ­ന്നും അവര്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്നി­ല്ല. പഴയ രീ­തി­യി­ലു­ള്ള നോ­ട്ടീ­സു­ക­ളും ലഘു­ലേ­ഖ­ക­ളും അതോ­ടൊ­പ്പം ബ്ലോ­ഗു­ക­ളും ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് കൂ­ട്ടാ­യ്മ­ക­ളും അവര്‍ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു. ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് പേ­ജ് തു­ട­ങ്ങി­യ­പ്പോ­ഴാ­ക­ട്ടെ അതി­ന്‌ ലഭി­ച്ച സ്വീ­ക­ര­ണം സം­ഘാ­ട­ക­രെ­ത്ത­ന്നെ അത്ഭു­ത­പ്പെ­ടു­ത്തി: ഒരു ദി­വ­സം 3000 പേ­രോ­ളം ആ സമ­ര­ത്തി­ന്റെ പേ­ജില്‍ അണി­ചേ­രാന്‍ തു­ട­ങ്ങി. ഈ സമ­ര­ങ്ങ­ളു­ടെ സം­ഘാ­ട­ക­രില്‍ ഒരാ­ളെ പൊ­ലീ­സ് അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യു­ക­യും ക്രൂ­ര­മാ­യി മര്‍­ദ്ദി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു. അയാള്‍ കസ്റ്റ­ഡി­യില്‍ നി­ന്ന് പു­റ­ത്തു­വ­ന്ന­പ്പോള്‍ ഏപ്രില്‍ 6-ന്റെ മു­ന്നേ­റ്റം എന്ന പേ­രില്‍ സമാ­ധാ­ന­പ­ര­മായ ഒരു സമ­ര­പ­രി­പാ­ടി­ക്ക്‌ തു­ട­ക്കം കു­റി­ച്ചു­.

ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലേ­തു­പോ­ലെ­ത്ത­ന്നെ ഈജി­പ്തി­ലും ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തി­ന്റെ ക്രൂ­ര­ത­യാ­ണ് തെ­രു­വു­ക­ളി­ലെ ജീ­വന്‍­മ­രണ പോ­രാ­ട്ട­ങ്ങള്‍­ക്ക് തി­രി­കൊ­ളു­ത്തി­യ­ത്. 2010 ജൂണ്‍ ആറി­ന് പൊ­ലീ­സ് ഖാ­ലി­ദ് സയീ­ദ്‌ എന്ന കമ്പ്യൂ­ട്ടര്‍ പ്രോ­ഗ്രാ­മ­റെ ഒരു ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് കഫെ­യില്‍ നി­ന്ന് വലി­ച്ചു പു­റ­ത്തു­കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന് വഴി­യി­ലി­ട്ട്‌ തല്ലി­ച്ച­ത­ച്ചു­കൊ­ന്നു. അറ­സ്റ്റി­ന് വി­സ­മ്മ­തി­ച്ച­തു­കൊ­ണ്ടാ­ണ് മര്‍­ദ്ദ­ന­മു­റ­കള്‍ സ്വീ­ക­രി­ക്കേ­ണ്ടി­വ­ന്ന­ത് എന്നാ­ണ് പൊ­ലീ­സ് പറ­ഞ്ഞ­ത്. എന്നാല്‍ പൊ­ലീ­സ്‌ നട­ത്തി­പ്പോ­ന്ന മയ­ക്കു­മ­രു­ന്ന് കച്ച­വ­ട­ത്തി­ന്റെ വീ­ഡി­യോ­കള്‍ സയീ­ദി­ന്റെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു എന്നും അതെ­ല്ലാം അയാള്‍ യൂ­റ്റ്യൂ­ബി­ലും ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­ലും പങ്കു­വ­യ്ക്കും എന്ന് ഭയ­ന്നാ­ണ് പൊ­ലീ­സ് അയാ­ളെ കൊ­ന്ന­ത് എന്നും സയീ­ദി­ന്റെ കു­ടും­ബാം­ഗ­ങ്ങള്‍ പറ­ഞ്ഞു­.

­ഭീ­ക­ര­മായ പോ­സ്റ്റ്‌ മോര്‍­ട്ടം ദൃ­ശ്യ­ങ്ങള്‍ അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ സഹോ­ദ­രന്‍ അഹ­മ്മ­ദ് ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­ലൂ­ടെ പു­റ­ത്തു­വി­ട്ട­തോ­ടെ സയീ­ദ്‌ ഒരു വി­പ്ല­വ­ചി­ഹ്ന­മാ­യി മാ­റി. “ഞ­ങ്ങ­ളെ­ല്ലാം ഖാ­ലി­ദ് സയീ­ദ്‌” എന്ന പേ­രില്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കില്‍ രൂ­പം കൊ­ണ്ട പേ­ജില്‍ പതി­ന­ഞ്ചു ലക്ഷ­ത്തോ­ളം പേര്‍ അം­ഗ­മാ­യി­.

ഈ­ജി­പ്തി­ലാ­ണ് ടു­ണീ­ഷ്യ­യ്ക്ക് മു­മ്പേ പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങള്‍ ആരം­ഭി­ച്ച­ത്. ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ സം­ഭ­വ­വി­കാ­സ­ങ്ങള്‍ അവി­ട­ത്തെ സമ­ര­ക്കാര്‍­ക്ക് ഊര്‍­ജ്ജം പകര്‍­ന്നു. “ബെന്‍ അലി പോ­യി. ഇതൊ­രു സാ­ധ്യ­ത­യാ­ണ്” എന്ന് പറ­ഞ്ഞു സമ­ര­ക്കാ­രില്‍ ഒരാ­ള­യ­ച്ച എസ് എം എസ് സന്ദേ­ശം ലഭി­ച്ച­വര്‍­ക്കെ­ല്ലാം ആ ‘സാ­ധ്യ­ത’­യു­ടെ സാ­ധ്യ­ത­കള്‍ മന­സ്സി­ലാ­യി­.

അ­തെ സമ­യം, ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍ എത്ര­യൊ­ക്കെ സഹാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടെ­ങ്കി­ലും ഇവി­ട­ങ്ങ­ളി­ലെ­ല്ലാം സമ­ര­ങ്ങള്‍ നട­ന്ന­ത് തെ­രു­വു­ക­ളി­ലാ­ണ്, ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ല­ല്ല എന്ന­ത് ശ്ര­ദ്ധേ­യ­മാ­ണ്.

അ­ല­കള്‍ : ചൈ­ന­യില്‍

‘­മു­ല്ല­പ്പൂ വി­പ്ല­വം’ എന്ന ഓമ­ന­പ്പേ­രില്‍ ടു­ണീ­ഷ്യ­യി­ലെ വി­പ്ല­വം പ്ര­ശ­സ്ത­മാ­യ­പ്പോള്‍ ചൈന അത്ത­ര­മൊ­രു വി­പ്ല­വ­ത്തെ നേ­രി­ടാന്‍ നട­പ­ടി­ക­ളെ­ടു­ത്തു. മു­ല്ല­പ്പൂ­വി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള പരാ­മര്‍­ശ­ങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നി­രോ­ധി­ക്കു­ന്ന­തില്‍ നി­ന്നി­ല്ല, അവ­രു­ടെ കരു­തല്‍ നട­പ­ടി­കള്‍. മു­ല്ല­പ്പൂ­ച്ചെ­ടി­യു­ടെ വി­ല്പന തന്നെ രാ­ജ്യം നി­രോ­ധി­ച്ചു. മു­ല്ല­പ്പൂ എന്നെ­ഴു­താ­നു­പ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന ചൈ­നീ­സ് അക്ഷ­ര­ങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നി­ന്ന് അപ്ര­ത്യ­ക്ഷ­മാ­യി. ചൈ­നീ­സ് പ്ര­സി­ഡ­ന്റ് ഹു ജി­ന്താ­വോ മു­ല്ല­പ്പൂ­വി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള പാ­ട്ട് പാ­ടു­ന്ന­തി­ന്റെ വീ­ഡി­യോ­കള്‍ ഡി­ലീ­റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടു. ചൈ­ന­യില്‍ നട­ക്കു­ന്ന അന്താ­രാ­ഷ്‌­ട്ര സാം­സ്കാ­രി­കോ­ത്സ­വം അവര്‍ ഉപേ­ക്ഷി­ച്ചു­.

ഇ­ന്ത്യ­യില്‍

ഇ­ന്ത്യ­യി­ലും ഈ വസ­ന്ത­ത്തി­ന്റെ അല­ക­ളെ­ത്തി. അണ്ണാ ഹസാ­രെ­യു­ടെ നേ­തൃ­ത്വ­ത്തില്‍ അഴി­മ­തി­ക്കെ­തി­രെ നട­ന്ന സമ­ര­ത്തി­ന്‌ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കില്‍ ധാ­രാ­ളം ആരാ­ധ­ക­രു­ണ്ടാ­യി. ഇന്ത്യ­യി­ലെ മദ്ധ്യ­വര്‍­ഗ്ഗ­ത്തി­ന് തങ്ങ­ളും രാ­ജ്യ­ത്തി­നു­വേ­ണ്ടി എന്തൊ­ക്കെ­യോ ചെ­യ്യു­ന്നു­ണ്ട് എന്ന തോ­ന്ന­ലു­ണ്ടാ­ക്കാന്‍ അത് സഹാ­യി­ച്ചു. പത്ര­ങ്ങ­ളും ദൃ­ശ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളും ആ സമ­രം ഏറ്റെ­ടു­ത്തു. എന്നാല്‍ രാ­ജ­യെ­യും കല്‍­മാ­ഡി­യെ­യും കനി­മൊ­ഴി­യെ­യു­മൊ­ക്കെ അഴി­മ­തി­ക്കാര്‍ എന്ന് വി­ളി­ച്ച അവര്‍ അതി­ലും വലിയ അഴി­മ­തി­ക്കാ­രായ അം­ബാ­നി­മാ­രില്‍ നി­ന്നും മറ്റ് സ്വ­കാ­ര്യ കമ്പ­നി­ക­ളില്‍ നി­ന്നും പണം വാ­ങ്ങി­ക്കൊ­ണ്ടാ­ണ് ആ സമ­രം മു­ന്നോ­ട്ടു­കൊ­ണ്ടു­പോ­യ­ത്. അണ്ണാ ഹസാ­രെ­യു­ടെ സമ­ര­ത്തി­നെ­തി­രെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍­ത്ത­ന്നെ ശബ്ദ­ങ്ങള്‍ ഉയര്‍­ന്നെ­ങ്കി­ലും അതൊ­ന്നും ആദ്യ­കാ­ല­ത്ത് മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍ വാര്‍­ത്ത­യാ­ക്കി­യി­ല്ല.

­കേ­ര­ള­ത്തി­ലാ­ണെ­ങ്കില്‍, ഏതാ­നും മാ­സ­ങ്ങള്‍­ക്ക് മു­മ്പ് കേ­ര­ള­ത്തില്‍ ശക്തി പ്രാ­പി­ച്ച മു­ല്ല­പ്പെ­രി­യാര്‍ സമ­ര­വും തു­ട­ങ്ങി­യ­ത് ഒരു ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് കാം­പെ­യി­ന്റെ രൂ­പ­ത്തി­ലാ­ണ്. അതി­നു പു­റ­മേ, അത്ര­യും വലിയ തോ­തി­ല­ല്ലെ­ങ്കി­ലും മു­ഖ്യ­ധാ­രാ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍ ഇട­പെ­ടാന്‍ മടി­ച്ച പല വി­ഷ­യ­ങ്ങ­ളി­ലും തി­ക­ച്ചും രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മായ ഇട­പെ­ട­ലു­കള്‍ നട­ത്തു­ന്ന­തില്‍ സമൂ­ഹ്യ­മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍ വി­ജ­യി­ച്ചു. നഴ്സു­മാ­രു­ടെ സമ­ര­ത്തി­ലും ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് ഉള്‍­പ്പെ­ടെ­യു­ള്ള മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍ ഒരു സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് കയ്യേ­റല്‍

“‘മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം’ എന്ന ഓമനപ്പേരില്‍ ടുണീഷ്യയിലെ വിപ്ലവം പ്രശസ്തമായപ്പോള്‍ ചൈന അത്തരമൊരു വിപ്ലവത്തെ നേരിടാന്‍ നടപടികളെടുത്തു. മുല്ലപ്പൂവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിരോധിക്കുന്നതില്‍ നിന്നില്ല, അവരുടെ കരുതല്‍ നടപടികള്‍. മുല്ലപ്പൂച്ചെടിയുടെ വില്പന തന്നെ രാജ്യം നിരോധിച്ചു. മുല്ലപ്പൂ എന്നെഴുതാനുപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഹു ജിന്താവോ മുല്ലപ്പൂവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.”

അറ­ബ് വസ­ന്ത­ത്തില്‍ നി­ന്നും ആവേ­ശം പൂ­ണ്ടാ­ണ് വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് കീ­ഴ­ട­ക്കല്‍ (Occupy Wall Street) പ്ര­സ്ഥാ­ന­ത്തി­ന്റെ തു­ട­ക്കം. മു­ത­ലാ­ളി­ത്ത­സം­സ്കാ­ര­ത്തി­ന്റെ തന്നെ നെ­ടും­തൂ­ണായ പര­സ്യ­ങ്ങ­ളെ എതിര്‍­ക്കു­വാന്‍ രൂ­പീ­ക­രി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട, ലോ­ക­മെ­ങ്ങു­മു­ള്ള കലാ­കാ­ര­ന്മാ­രു­ടെ­യും ആക്റ്റി­വി­സ്റ്റു­ക­ളു­ടെ­യും എഴു­ത്തു­കാ­രു­ടെ­യും വി­ദ്യാര്‍­ത്ഥി­ക­ളു­ടെ­യും അദ്ധ്യാ­പ­ക­രു­ടെ­യും ഒക്കെ പ്ര­സ്ഥാ­ന­മായ ‘ആഡ്ബ­സ്റ്റേ­ഴ്സ് മീ­ഡിയ ഫൌ­ണ്ടേ­ഷന്‍’ എന്ന സം­ഘ­ടന ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­ലൂ­ടെ നട­ത്തിയ ഒരാ­ഹ്വാ­ന­മാ­ണ് വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് കീ­ഴ­ട­ക്കല്‍ പ്ര­സ്ഥാ­ന­മാ­യി മാ­റി­യ­ത്. (റെ­ജി പി ജോര്‍­ജ്, 9/17 വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് : സെ­പ്തം­ബ­റി­ന്റെ സങ്ക­ടം­)

­സെ­പ്തം­ബര്‍ പതി­നേ­ഴി­ന് ന്യൂ­യോര്‍­ക്കി­ലെ വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് കയ്യേ­റാം എന്ന് ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­ലും മറ്റു­മാ­യി മൂ­ന്നു­നാ­ല് മാ­സം മു­മ്പേ അവര്‍ പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു. സമ­ര­പ­രി­പാ­ടി­കള്‍ എന്തൊ­ക്കെ­യാ­യി­രി­ക്ക­ണം എന്ന് ലോ­ക­ത്തെ­ല്ലാ­യി­ട­ത്തു­നി­ന്നും ആക്ടി­വി­സ്റ്റു­കള്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് പേ­ജു­ക­ളില്‍ ചര്‍­ച്ച ചെ­യ്തു. സോ­ഷ്യല്‍ വെ­ബ്സൈ­റ്റു­ക­ളി­ലൂ­ടെ വ­ള­രെ ആവേ­ശ­ക­ര­മായ പ്ര­തി­ക­ര­ണം സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ക­യും വലി­യൊ­രു ജന­വി­ഭാ­ഗ­ത്തി­ന്റെ പി­ന്തുണ കൈ­വ­രി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്ത വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് കീ­ഴ­ട­ക്കല്‍ പ്ര­സ്ഥാ­നം 2011 സെ­പ്റ്റം­ബര്‍ 17-ന് വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റി­നു സമീ­പം നട­ന്ന പ്ര­ക­ട­ന­ത്തോ­ടെ­യാ­ണ് തു­ട­ക്കം കു­റി­ച്ച­ത്. മനു­ഷ്യാ­വ­കാ­ശ­ങ്ങള്‍­ക്ക് ലാ­ഭ­ത്തി­നു മുക­ളില്‍ സ്ഥാ­നം നല്ക­ണം എന്ന­താ­യി­രു­ന്നു അവ­രു­ടെ പ്ര­ധാന ആവ­ശ്യം­.

­ലോ­ക­മെ­ങ്ങും അല­കള്‍

­കു­ത്ത­ക­ക­ളു­ടെ ആര്‍­ത്തി­ക്കും വര്‍­ധി­ച്ചു­വ­രു­ന്ന സാ­മ്പ­ത്തിക അസ­മ­ത്വ­ത്തി­നു­മെ­തി­രെ വാള്‍­സ്ട്രീ­റ്റ് തെ­രു­വില്‍ ഉട­ലെ­ടു­ത്ത പ്ര­തി­ഷേ­ധാ­ഗ്‌­നി ലോ­ക­മെ­ങ്ങും വ്യാ­പി­ച്ചു. ‘ഞ­ങ്ങള്‍ 99 ശത­മാ­ന­മാ­ണ്” എന്ന് പറ­ഞ്ഞ്, സമ്പ­ത്ത് കയ്യ­ട­ക്കി വെ­ച്ചി­ട്ടു­ള്ള ഒരു ശത­മാ­ന­ത്തി­നെ­തി­രെ 2011 ഒക്ടോ­ബര്‍ 15 ശനി­യാ­ഴ്ച 71 രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളി­ലെ 719 നഗ­ര­ങ്ങള്‍ പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ത്തില്‍ കണ്ണി­ചേര്‍­ന്നു­.

­ശ­ക്തി­കള്‍, പരി­മി­തി­കള്‍

ഇ­ങ്ങ­നെ­യൊ­ക്കെ­യാ­ണെ­ങ്കി­ലും ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ന്റെ സാ­ധ്യ­ത­കള്‍ അന്ത­മ­റ്റ­ത­ല്ല. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സാ­ധ്യ­ത­ക­ളെ­യും പരി­മി­തി­ക­ളെ­യും പറ്റി കഴി­ഞ്ഞ വര്‍­ഷം ആദ്യം മല­യാ­ള­രാ­ജ്യ­ത്തില്‍ പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ച ലേ­ഖ­ന­ത്തി­ലെ­ ഏതാ­നും വരി­കള്‍ ഇവി­ടെ പ്ര­സ­ക്ത­മെ­ന്നു തോ­ന്നു­ന്ന­തി­നാല്‍ ഉദ്ധ­രി­ക്കു­ന്നു­.

“..­മു­ബാ­റ­ക്ക്‌ സ്ഥാ­ന­ഭ്ര­ഷ്ട­നായ ദി­വ­സം ഇന്‍­സൈ­റ്റ് ഫൌ­ണ്ടേ­ഷ­നി­ലെ (ഡല്‍­ഹി) സു­ഹൃ­ത്ത് അനൂ­പ്‌ കു­മാര്‍ ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കില്‍ ഇങ്ങ­നെ എഴു­തി : “Mubarak ho, got a realization today that it is very easy to fight against a dictatorial state in comparison to a dictatorial society. It just takes 30 years to defeat the first one :-)” (“­ന­ല്ല­ത് വര­ട്ടെ — ഇന്ന് മന­സ്സി­ലാ­യി അടി­ച്ച­മര്‍­ത്തു­ന്ന ഒരു സര്‍­ക്കാ­രി­നെ നേ­രി­ടാന്‍ അടി­ച്ച­മര്‍­ത്തു­ന്ന ഒരു സമൂ­ഹ­ത്തെ നേ­രി­ടു­ന്ന­തി­നേ­ക്കാള്‍ എളു­പ്പ­മാ­ണെ­ന്ന്. ആദ്യ­ത്തേ­തി­നെ വെ­റും മു­പ്പ­തു വര്‍­ഷം കൊ­ണ്ട് തോല്‍­പ്പി­ക്കാം­.”)

അ­ത് പറ­യാ­നു­ള്ള ഒരി­ടം തരു­ന്നു­ണ്ട് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് എന്ന­ത് ഒരു ചി­ല്ല­റ­ക്കാ­ര്യ­മ­ല്ല. അതേ­സ­മ­യം പു­റം ലോ­ക­ത്തേ­ക്കാള്‍ വള­രെ­യ­ധി­കം ജനാ­ധി­പ­ത്യ­പ­ര­മാ­യ­തോ “അ­ന­ന്ത­മാ­യ” സാ­ധ്യ­ത­കള്‍ തു­റ­ന്നു­ത­രു­ന്ന­തോ ആയ ഒരു മഹാ­ത്ഭു­ത­മാ­ണ് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് എന്നും ഞാന്‍ കരു­തു­ന്നി­ല്ല. പു­റം ലോ­ക­ത്ത് നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്ന അടി­ച്ച­മര്‍­ത്ത­ലു­കള്‍ മറ്റൊ­രു വി­ധ­ത്തി­ലാ­ണെ­ങ്കി­ലും സൈ­ബര്‍ ലോ­ക­ത്തി­ലും പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്നു­…

…ഈ­ജി­പ്തി­ലും ചൈ­ന­യി­ലു­മൊ­ക്കെ ഈയി­ടെ നട­ന്ന ഫെ­യ്സ്ബു­ക്ക് / ­ട്വി­റ്റര്‍ ആക്ടി­വി­സ­ത്തെ ഭര­ണ­വര്‍­ഗ്ഗം നേ­രി­ട്ട രീ­തി­കള്‍ സൈ­ബര്‍ ലോ­ക­ത്തി­ന്റെ ഇത്ത­രം പരി­മി­തി­ക­ളെ വെ­ളി­ച്ച­ത്തു­കൊ­ണ്ടു­വ­ന്നി­രു­ന്നു­..”

അ­തി­നു­ശേ­ഷം ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ­യി­ലും ഫെ­യ്സ്ബു­ക്കി­നും ഗൂ­ഗി­ളി­നു­മെ­ല്ലാം നി­യ­ന്ത്ര­ണം ഏര്‍­പ്പെ­ടു­ത്താ­നു­ള്ള സര്‍­ക്കാ­രി­ന്റെ ശ്ര­മം ഈ മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളു­ടെ ശക്തി­യില്‍ ഭര­ണ­കൂ­ട­ങ്ങള്‍­ക്കു­ള്ള ഭയം എത്ര­ത്തോ­ള­മു­ണ്ട് എന്ന് വീ­ണ്ടും കാണിച്ചുതരുന്നു.

അറ­ബ് വസ­ന്ത­ത്തി­ലൂ­ടെ സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­മോ ജനാ­ധി­പ­ത്യ­മോ അല്ല പു­ലര്‍­ന്ന­ത് എന്നും തീ­വ്ര ഇ­സ്ളാ­മി­സ­ത്തി­ന്റെ പി­റ­വി­ക്കാ­ണ് അത് വഴി­തെ­ളി­ച്ച­തെ­ന്നു­മു­ള്ള നി­രീ­ക്ഷ­ണ­ങ്ങള്‍­ക്ക് വല­തു­പ­ക്ഷ സൈ­ദ്ധാ­ന്തി­കര്‍ മാ­ത്ര­മ­ല്ല സെ­കു­ലര്‍ ബു­ദ്ധി­ജീ­വി­കള്‍ എന്ന­വ­കാ­ശ­പ്പെ­ടു­ന്ന ചി­ല­രും വന്‍­പി­ച്ച തോ­തില്‍ പ്ര­ചാ­രം നല്‍­കി­വ­രു­ന്ന കാ­ല­മാ­ണി­ത്. (കൂ­ടു­തല്‍ വാ­യ­ന­യ്ക്ക് : അ­ഷ്റ­ഫ് കട­യ്ക്കല്‍, അറ­ബ് വസ­ന്ത­ത്തെ തല്ലി­ക്കൊ­ഴി­ക്ക­രു­ത്). ഇത്ത­രം പ്ര­ചാ­ര­വേ­ല­ക­ളും പ്ര­ധാ­ന­മാ­യും ഉട­ലെ­ടു­ക്കു­ന്ന­ത് “ക­ളി കൈ­വി­ട്ടു­പോ­വു­ന്നു” എന്ന് തി­രി­ച്ച­റി­യു­ന്ന ഭര­ണ­വര്‍­ഗ്ഗ­ത്തി­ന്റെ ആശ­ങ്ക­ക­ളില്‍ നി­ന്നു­ത­ന്നെ­യാ­ണ്.

­കടപ്പാട് : സു­ദീ­പ് കെ എസ്(http://malayal.am)

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | 2അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ലാഭക്കൊതിയും ഭരണകൂടഭീതിയും ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ കൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ?

“­ഞാ­നൊ­രു വ്യാ­വ­സാ­യിക ഡി­സൈ­നര്‍, ആശ­യ­ങ്ങള്‍­ക്കും പ്രേ­ര­ണ­കള്‍­ക്കു­മാ­യി ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­നെ ആശ്ര­യി­ക്കു­ന്നു. ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നി­ന്നു സ്വ­രൂ­പി­ക്കു­ന്ന വി­ജ്ഞാ­ന­ത്തി­ന്റെ വെ­ളി­ച്ച­ത്തില്‍ നൂ­ത­ന­മായ രൂ­പ­കല്‍­പ്പ­ന­കള്‍ നട­ത്തു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ­യാ­ണു് ഞാന്‍ എന്റെ വരു­മാ­ന­ത്തി­ന്റെ മു­ഖ്യ­പ­ങ്കും കണ്ടെ­ത്തു­ന്ന­തു­്. എന്റെ അനു­വാ­ദ­മി­ല്ലാ­തെ തന്നെ എന്റെ ഒട്ടേ­റെ രൂ­പ­രേ­ഖ­ക­ളും കലാ­സൃ­ഷ്ടി­ക­ളും ഫോ­ട്ടോ­ഗ്രാ­ഫു­ക­ളും കടല്‍­കൊ­ള്ള­യ്ക്കും പങ്കു­വ­യ്ക്ക­ലി­നും വില്‍­പ്പ­ന­യ്ക്കും വി­ധേ­യ­മാ­യി­ട്ടു­ണ്ടു­്. എനി­ക്കു വരു­മാ­ന­ന­ഷ്ട­മു­ണ്ടാ­യി­ട്ടു­ണ്ടാ­വാം, പക്ഷെ പു­തിയ കാ­ര്യ­ങ്ങള്‍ പഠി­ക്കു­വാ­നും ആത്മാ­വി­ഷ്കാ­ര­ത്തി­നു­മു­ള്ള അവ­കാ­ശം നി­ഷേ­ധി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­തി­ലും അഭി­കാ­മ്യം, കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള­ക്കാ­രി­ലേ­ക്കു് പണം­ചോ­രു­ന്ന­താ­വും. സെന്‍­സര്‍­ഷി­പ്പി­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് ഞാന്‍ കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള­യെ സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യു­ന്നു­.”

­യു­എ­സ് ഭര­ണ­കൂ­ടം പരി­ഗ­ണി­ച്ച രണ്ടു­ബി­ല്ലു­കള്‍­ക്കെ­തി­രെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നട­ന്ന പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി ഇമ­റാ­ത്തില്‍ നി­ന്നു് ഒരു ബ്ലോ­ഗര്‍ ഗൂ­ഗിള്‍ പ്ല­സ് എന്ന സോ­ഷ്യല്‍ നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കില്‍ എഴു­തിയ ­പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ക്കു­റി­പ്പി­ന്റെ­ സ്വ­ത­ന്ത്ര­പ­രി­ഭാ­ഷ­യാ­ണി­തു­്. കമ്പ്യൂ­ട്ടര്‍ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു­ള്ള ഭാ­ഷാ­മു­ദ്ര­ണം ആസ്കി­യില്‍ കു­രു­ങ്ങി­ക്കി­ട­ന്നി­രു­ന്ന കാ­ല­ത്തു­്, യൂ­ണി­ക്കോ­ഡ് വ്യാ­പ­നം പ്രോ­ത്സാ­ഹി­പ്പി­ക്കാ­നാ­യി ­മ­ല­യാ­ളം ബൈ­ബിള്‍ പൂര്‍­ണ്ണ­മാ­യും ഡി­ജി­റ്റൈ­സ് ചെ­യ്തു് യൂ­ണി­ക്കോ­ഡില്‍ ലഭ്യ­മായ ആദ്യ മല­യാ­ള­ഗ്ര­ന്ഥ­മാ­ക്കി മാ­റ്റിയ നി­ഷാ­ദ് ഹു­സൈന്‍ കൈ­പ്പ­ള്ളി­യാ­ണു­്, ഈ ബ്ലോ­ഗര്‍.

­ഗൂ­ഗിള്‍ പ്ല­സി­ലെ കൈ­പ്പ­ള്ളി­യു­ടെ പോ­സ്റ്റ്

­ത­ന്റെ­മേല്‍ സെന്‍­സര്‍­ഷി­പ്പി­ന്റെ കത്രി­ക­പ്പൂ­ട്ടു­വീ­ഴു­ന്ന­തി­നേ­ക്കാള്‍ തന്റെ സൃ­ഷ്ടി­കള്‍ കൊ­ള്ള­യ­ടി­യ്ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­തി­നെ സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യു­ന്നു എന്നു് ഇദ്ദേ­ഹം പറ­യു­ന്ന­തു് ചക്രം വീ­ണ്ടും­വീ­ണ്ടും കണ്ടു­പി­ടി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന അവ­സ്ഥ ഒഴി­വാ­ക്കാ­നാ­ണു­്. മനു­ഷ്യ­നു് സഹാ­യ­ക­മായ ഒരു കണ്ടെ­ത്തല്‍, രൂ­പ­രേഖ ഇതൊ­ക്കെ പങ്കു­വ­യ്ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു് ബൌ­ദ്ധി­കാ­ദ്ധ്വാ­ന­ത്തെ ലഘൂ­ക­രി­ക്കും. തന്റെ അദ്ധ്വാ­ന­ത്തി­ന്റെ ഫലം മറ്റു­ള്ള­വര്‍ ഭു­ജി­ക്കും­പോ­ലെ തനി­ക്കും മറ്റു­ള്ള­വ­രു­ടെ അദ്ധ്വാ­ന­ത്തി­ന്റെ പങ്കു­പ­റ്റാ­നാ­വും. ഇങ്ങ­നെ അദ്ധ്വാ­ന­ഭാ­രം വി­കേ­ന്ദ്രീ­ക­രി­ക്ക­പ്പെ­ടും. സ്വ­ന്ത­മാ­യി ഒന്നും ചെ­യ്യാ­ത്ത ചില പരാ­ന്ന­ഭോ­ജി­കള്‍ ഇതില്‍­നി­ന്നു് അനര്‍­ഹ­മായ ലാ­ഭം നേ­ടും എന്ന­തു­കൊ­ണ്ടു­മാ­ത്രം കൂ­ടു­തല്‍ മെ­ച്ച­പ്പെ­ട്ട സൃ­ഷ്ടി­കള്‍­ക്കു് വഴി­തു­റ­ക്കാ­വു­ന്ന ആശ­യ­ങ്ങ­ളു­ടെ പകര്‍­പ്പെ­ടു­ക്ക­ലി­നെ കോര്‍­പ്പ­റേ­റ്റ് ലാ­ഭ­ക്കൊ­തി­യു­ടെ ദു­ഷ്ട­ലാ­ക്കി­നു് വി­ട്ടു­കൊ­ടു­ക്കേ­ണ്ട­തി­ല്ല. മറ്റാ­രെ­ങ്കി­ലും കണ്ടെ­ത്തി­യ­തോ വി­ക­സി­പ്പി­ച്ച­തോ ആയ ആശ­യ­ത്തി­ന്റെ ഗു­ണ­ഫ­ല­മ­നു­ഭ­വി­ക്കാ­ത്ത ആരു­മി­ല്ലെ­ന്നി­രി­ക്കെ തന്റെ അദ്ധ്വാ­ന­ത്തി­ന്റെ പങ്കു­പ­റ്റു­ന്ന­തില്‍­നി­ന്നും മറ്റാ­രെ­യും തട­യേ­ണ്ട­തു­ണ്ടെ­ന്നും തോ­ന്നു­ന്നി­ല്ല.

“അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ ‘നല്ല മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ’ ആകര്‍ഷണത്തിലല്ല, മലയാളം പോര്‍ട്ടലുകള്‍ ഈ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതു്. തീര്‍ച്ചയായും അവയൊക്കെ പ്രസക്തമാണു്. പക്ഷെ ഈ പോര്‍ട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതു് അവരുടെ ബിസിനസ്സാണു്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാള്‍ പ്രവര്‍ത്തനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമെന്നനിലയിലാണു് അവര്‍ ഇതില്‍ ഇടപെടുന്നതു്. “

നി­ഷാ­ദി­ന്റെ വാ­ച­ക­ങ്ങ­ളില്‍ ആവര്‍­ത്തി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന ഒരു­വാ­ക്കു­ണ്ടു് – കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള. ഡി­ജി­റ്റല്‍ ആയി ലഭ്യ­മായ ഏതൊ­രു വസ്തു­വും പങ്കു­വ­യ്ക്കു­ന്ന­തി­നെ മോ­ശ­മാ­യി ചി­ത്രീ­ക­രി­ക്കാന്‍ കു­ത്ത­ക­മു­ത­ലാ­ളി­ത്തം കണ്ടെ­ത്തിയ ചീ­ത്ത­പ്പേ­രാ­ണു് ­പൈ­റ­സി­അഥ­വാ കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള. നി­സ്സ­ഹാ­യ­രായ കപ്പ­ലു­ക­ളെ നടു­ക്ക­ട­ലില്‍ വള­ഞ്ഞു­പി­ടി­ച്ച് സ്വ­ത്തു­കൊ­ള്ള­യ­ടി­ക്കു­ക­യും നാ­വി­ക­രെ മീ­നി­നെ­റി­ഞ്ഞു­കൊ­ടു­ക്കു­ക­യും ശേ­ഷം കപ്പ­ലി­നു തീ­യി­ടു­ക­യും ചെ­യ്യു­ന്ന പൈ­റേ­റ്റു­കള്‍ അഥ­വാ കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള­ക്കാ­രോ­ടാ­ണു­്, ഇഷ്ട­പ്പെ­ട്ട പാ­ട്ടും ചി­ത്ര­വും പു­സ്ത­ക­വും പങ്കു­വ­യ്ക്കു­ന്ന­വ­രെ ഉപ­മി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന­തു­്.

എ­ന്നു­മു­ത­ലാ­ണു് പങ്കു­വ­യ്ക്കല്‍ കടല്‍­ക്കൊ­ള്ള­യാ­യ­തെ­ന്നു് ആലോ­ചി­ക്കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. ഗോ­ത്ര­കാ­ലം­മു­തല്‍­ക്കേ, ഉപ­ക­ര­ണ­ങ്ങ­ളും ആയു­ധ­ങ്ങ­ളും വേ­ട്ട­യി­റ­ച്ചി­യും പോ­ലെ­യു­ള്ള ഭൌ­തി­ക­വ­സ്തു­ക്ക­ളും പാ­ട്ടും വര­യും നൃ­ത്ത­വും അട­ക്ക­മു­ള്ള കലാ­വി­ഷ്കാ­ര­ങ്ങ­ളും പങ്കു­വ­ച്ചും പകര്‍­ന്നു­കൊ­ടു­ത്തു­മാ­ണു് മനു­ഷ്യന്‍ ഇക്കാ­ണായ സാം­സ്കാ­രി­ക­സാ­മ്പ­ത്തി­ക­വ­ളര്‍­ച്ച­യൊ­ക്കെ നേ­ടി­യെ­ടു­ത്ത­തു­്.

­സ­ത്സ്വ­ഭാ­വ­മാ­യി ഗണി­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രു­ന്ന ഈ പ്ര­വൃ­ത്തി ഇന്നു കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­മാ­ണു­്. ഇതു് ഒരു നല്ല ശീ­ല­മാ­ണെ­ന്നു പറ­യു­ന്ന­വ­രെ പോ­ലും ബു­ദ്ധി­സ്ഥി­ര­ത­യി­ല്ലാ­ത്ത­വ­രെ­ന്നോ­ണ­മാ­ണു് ഇന്നു സമൂ­ഹം കാ­ണു­ന്ന­തു­്. ഈ ഒരു കോണ്‍­ടെ­ക്സ്റ്റില്‍ നി­ന്നു­കൊ­ണ്ടാ­ണു­്, ഇന്നു് ലോ­ക­രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളില്‍ പകര്‍­പ്പ­വ­കാശ നി­യ­മ­ങ്ങ­ളി­ലും മറ്റും വരു­ന്ന പു­തു­ക്ക­ലു­ക­ളെ കാ­ണേ­ണ്ട­തു­്. (ചേര്‍­ത്തു­വാ­യി­ക്കാന്‍: Why I am a pirate?)

keep sharing. its a human virtue. calling it piracy is a thought crime...

2011 ഒക്റ്റോ­ബ­റില്‍ അഞ്ചു ചെ­റു­പ്പ­ക്കാര്‍ ചേര്‍­ന്നു രൂ­പീ­ക­രി­ച്ച ഫൈ­റ്റ് ഫോര്‍ ദ ഫ്യൂ­ച്ചര്‍ എന്ന സം­ഘ­ട­ന­യാ­ണു് യു­എ­സ് കോണ്‍­ഗ്ര­സില്‍ അവ­ത­രി­പ്പി­ച്ച സ്റ്റോ­പ്പ് ഓണ്‍­ലൈന്‍ പൈ­റ­സി ആക്റ്റ് (SOPA), യു­എ­സ് സെ­ന­റ്റ് പരി­ഗ­ണി­ച്ച പ്രൊ­ട്ട­ക്റ്റ് ഇന്റ­ല­ക്‍­ച്വല്‍ പ്രോ­പ്പര്‍­ട്ടി ആക്റ്റ് (PIPA) എന്നീ നി­യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്കെ­തി­രെ ബോ­ധ­വ­ത്ക­ര­ണ­വും സമ­ര­വും തു­ട­ങ്ങു­ന്ന­തു­്. നവം­ബര്‍ 16­നു് ആദ്യ ‘ആ­ക്ഷന്‍ ഡേ’ ആയി പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു­കൊ­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു, അവ­രു­ടെ തു­ട­ക്കം. ആ പ്ര­തി­ഷേ­ധ­മാ­ണു് 2012 ജനു­വ­രി 18­നു് ഏഴാ­യി­ര­ത്തോ­ളം വെ­ബ്സൈ­റ്റു­കള്‍ പങ്കെ­ടു­ത്ത ഇ­ന്റര്‍­നെ­റ്റ് ബ്ലാ­ക്‍ഔ­ട്ട് ആയി മാ­റി­യ­തു­്.

­റെ­ഡ്ഡി­റ്റ് എന്ന സോ­ഷ്യല്‍ ന്യൂ­സ് വെ­ബ്സൈ­റ്റ് ആണു് ജനു­വ­രി 18­നു് ബ്ലാ­ക്‍ഔ­ട്ട് പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ച­തെ­ങ്കി­ലും തൊ­ട്ടു­പി­ന്നാ­ലെ ഫയര്‍­ഫോ­ക്സ് ബ്രൌ­സ­റി­ന്റെ നിര്‍­മ്മാ­താ­ക്ക­ളായ മൊ­സി­ല്ല ഫൌ­ണ്ടേ­ഷന്‍, വി­ക്കി­പ്പീ­ഡി­യ­യു­ടെ പി­ന്നില്‍ പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന വി­ക്കി­മീ­ഡിയ ഫൌ­ണ്ടേ­ഷന്‍, ഇല­ക്ട്രോ­ണി­ക്‍ ഫ്രോ­ണ്ടി­യര്‍ ഫൌ­ണ്ടേ­ഷന്‍, ഫ്രീ സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യര്‍ ഫൌ­ണ്ടേ­ഷന്‍, ­ക്രി­യേ­റ്റീ­വ് കോ­മണ്‍­സ് തു­ട­ങ്ങിയ സം­ഘ­ട­ന­ക­ളും ബ്ലോ­ഗി­ങ് പ്ലാ­റ്റ്ഫോ­മായ ടം­ബ്ല­റും ഇം­ഗ്ലീ­ഷി­ലെ പ്ര­മുഖ അധോ­ഭാ­ഷാ­നി­ഘ­ണ്ടു­വായ അര്‍­ബന്‍ ഡി­ക്ഷ­ന­റി­യും ഹാ­ക്കേ­ഴ്സ് നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്സായ 4ചാ­നും അനോ­ണി­മ­സും, സെ­ന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡെ­മോ­ക്ര­സി ആന്‍­ഡ് ടെ­ക്നോ­ള­ജി പോ­ലെ­യു­ള്ള നി­ര­വ­ധി എന്‍­ജി­ഒ­ക­ളും ഒക്കെ സമ­ര­ത്തില്‍ പങ്കു­ചേ­രു­ന്ന­താ­യി അറി­യി­ക്കു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു­.

ഇ­ക്കൂ­ട്ട­ത്തില്‍ കേ­ര­ള­ത്തില്‍ നി­ന്നു­ള്ള ഏതാ­നും വെ­ബ്സൈ­റ്റു­ക­ളും അന്നേ­ദി­വ­സം അപ്‌­ഡേ­റ്റി­ങ് നിര്‍­ത്തി­വ­ച്ചും ഹോം­പേ­ജില്‍ ബ്ലാ­ക്‍ഔ­ട്ട് സന്ദേ­ശ­ങ്ങള്‍ പ്ര­ദര്‍­ശി­പ്പി­ച്ചും സമ­ര­ത്തി­നൊ­പ്പം അണി­നി­ര­ന്നു. ഈ ലേ­ഖ­കന്‍ എഡി­റ്റര്‍ ആയ മലയാളരാജ്യം എന്ന വാര്‍­ത്താ­വ­ലോ­കന പോര്‍­ട്ടല്‍ സമ­ര­ത്തില്‍ പങ്കാ­ളി­യാ­യി­രു­ന്നു. കൂ­ടാ­തെ നാ­ലാ­മി­ടം എന്ന മാ­ഗ­സി­നൈ­സ്ഡ് ഡെ­യ്‌­ലി, മറു­നാ­ടന്‍ മല­യാ­ളി, ഡൂള്‍­ന്യൂ­സ്­തു­ട­ങ്ങിയ വാര്‍­ത്താ­പോര്‍­ട്ട­ലു­കള്‍,  കുറുപ്പന്തറ, കടു­ത്തു­രു­ത്തി ന്യൂ­സ് തു­ട­ങ്ങിയ പ്രാ­ദേ­ശിക വെ­ബ്സൈ­റ്റു­കള്‍, m3db എന്ന മല­യാ­ളം ചല­ച്ചി­ത്ര­ങ്ങ­ളു­ടെ­യും ഗാ­ന­ങ്ങ­ളു­ടെ­യും ഡേ­റ്റാ­ബേ­സ് സൈ­റ്റ്, ജാ­ല­കം ബ്ലോ­ഗ് അഗ്രി­ഗേ­റ്റ­റും മറ്റും നട­ത്തു­ന്ന സൈ­ബര്‍­ജാ­ല­കം എന്ന ടെ­ക്‍­നോ­ള­ജി പോര്‍­ട്ടല്‍ എന്നീ മല­യാ­ളം സൈ­റ്റു­ക­ളും ബ്ലാ­ക്‍ഔ­ട്ടില്‍ പങ്കു­ചേര്‍­ന്നു. മല­യാ­ള­ത്തി­ലെ ആദ്യ പ്രാ­ദേ­ശിക വാര്‍­ത്താ സൈ­റ്റ് എന്ന­വ­കാ­ശ­പ്പെ­ടു­ന്ന കാ­സര്‍­ഗോ­ഡ് വാര്‍­ത്ത ഹോം­പേ­ജില്‍ സമ­ര­ത്തെ അനു­കൂ­ലി­ക്കു­ന്ന ബാ­നര്‍ പ്ര­ദര്‍­ശി­പ്പി­ച്ചും രം­ഗ­ത്തെ­ത്തി. #piracy over #censorship, #privacy over #surveillance, എന്ന­താ­യി­രു­ന്നു ഈ സമ­ര­ത്തി­ന്റെ പ്ര­ധാന മു­ദ്രാ­വാ­ക്യം­.

­ക­ട­ലില്‍­പെ­യ്യു­ന്ന മഴ­യ്ക്കു് കര­യില്‍ കു­ട­ചൂ­ടേ­ണ്ട­തു­ണ്ടോ? യു­എ­സി­ലെ നി­യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്കെ­തി­രെ എന്തി­നാ­ണു് മല­യാ­ളം വെ­ബ്സൈ­റ്റു­ക­ളും പണി­മു­ട­ക്കു­ന്ന­തു­്? കാ­ത­ലായ ചോ­ദ്യം. ഇതി­നു് ഉത്ത­രം പല­താ­ണു­്.

 1. ഈ നി­യ­മ­ങ്ങള്‍ യു­എ­സ് ഫെ­ഡ­റല്‍ ജൂ­റി­സ്ഡി­ക്ഷ­നു പു­റ­ത്തു് സെര്‍­വ­റും മറ്റും സ്ഥാ­പി­ച്ചു പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന, മറ്റു രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്നു് നി­യ­ന്ത്രി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന വെ­ബ്സൈ­റ്റു­കള്‍­ക്കെ­തി­രെ നട­പ­ടി­യെ­ടു­ക്കാന്‍ യു­എ­സ് ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തെ അനു­വ­ദി­ക്കു­ന്ന നി­യ­മ­മാ­ണു­്. യു­എ­സില്‍ സെര്‍­വര്‍ സ്ഥാ­പി­ച്ചി­ട്ടു­ള്ള വെ­ബ്സൈ­റ്റു­കള്‍­ക്കെ­തി­രെ ഡി­ജി­റ്റല്‍ മി­ല്ലേ­നി­യം ­കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ആക്റ്റ് (DMCA) എന്ന കരി­നി­യ­മം ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ അവര്‍­ക്കാ­വും­.
 2. ­നി­യ­മ­ത്തി­ലെ പല വ്യ­വ­സ്ഥ­ക­ളും ഏതു വെ­ബ്സൈ­റ്റി­നെ­തി­രെ­യും എപ്പോള്‍ വേ­ണ­മെ­ങ്കി­ലും ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ കഴി­യും­വി­ധം വ്യാ­ഖ്യാ­ന­ങ്ങള്‍­ക്കു് സാ­ധു­ത­യു­ള്ള­താ­ണു­്. ഇതി­ലെ വ്യ­വ­സ്ഥ­കള്‍ പാ­ലി­ച്ച് ഒരു സൈ­റ്റ് പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന­തു­്, വന്‍­മു­തല്‍­മു­ട­ക്കും വള­രെ വലിയ മനു­ഷ്യ­വി­ഭ­വ­ശേ­ഷി­യും ദു­ഷ്ക­ര­മായ സാ­ങ്കേ­തി­ക­പി­ന്തു­ണ­യും ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന കാ­ര്യ­മാ­ണു­്. അതു് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­നെ തകര്‍­ക്കാന്‍ ഇട­യാ­ക്കും­.
 3. ­ക്രൌ­ഡ് സോ­ഴ്‌­സി­ങ്ങി­ന്റെ ഈ കാ­ല­ത്തു് യൂ­സര്‍ ജന­റേ­റ്റ­ഡ് കണ്ട­ന്റി­ന്റെ ഉത്ത­ര­വാ­ദി­ത്വം കൂ­ടി സര്‍­വീ­സ് പ്രൊ­വൈ­ഡ­റു­ടെ / വെ­ബ്സൈ­റ്റി­ന്റെ ചു­മ­ലി­ലേ­ക്കു് മാ­റ്റു­ന്ന­തു് ആരോ ചെ­യ്ത കൊ­ല­പാ­ത­ക­ത്തി­ന്റെ ശി­ക്ഷ ഗോ­വര്‍­ദ്ധ­ന്റെ കഴു­ത്തി­ലെ കു­രു­ക്കാ­യി മാ­റ്റു­ന്ന­തി­നു സമ­മാ­ണു­്. ഇതു് ക്രൌ­ഡ് സോ­ഴ്സി­ങ് എന്ന മാര്‍­ഗ്ഗ­ത്തെ അട­യ്ക്കു­മെ­ന്നു മാ­ത്ര­മ­ല്ല, സി­റ്റി­സണ്‍ ജേ­ണ­ലി­സ­ത്തെ തന്നെ ഇല്ലാ­താ­ക്കും. മു­ല്ല­പ്പൂ­വി­പ്ല­വ­വും ഒക്കു­പ്പൈ മൂ­വ്‌­മെ­ന്റും പോ­ലെ­യു­ള്ള സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡി­യ­യു­ടെ സാ­ധ്യ­ത­ക­ളെ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങള്‍ ഇനി­യ­ങ്ങോ­ട്ടു നട­ക്കി­ല്ലെ­ന്നു­വ­രും. അഥ­വാ, പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ങ്ങള്‍­ക്കു് സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡി­യ­യെ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ സ്വ­ന്തം നി­ല­നില്‍­പ്പു­നോ­ക്കു­ന്ന സോ­ഷ്യല്‍ മീ­ഡിയ കമ്പ­നി­കള്‍ സമ്മ­തി­ക്കാ­ത്ത സ്ഥി­തി­യു­ണ്ടാ­വും­.
 4. ഇ­ന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഇന്‍­ഫ്രാ­സ്റ്റ്ര­ക്ച്ച­റി­ന്റെ സിം­ഹ­ഭാ­ഗ­വും യു­എ­സ് കേ­ന്ദ്രി­ത­മാ­ണു­്. സെര്‍­വ­റു­ക­ളില്‍ ബഹു­ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന്റെ ഫി­സി­ക്കല്‍ ലൊ­ക്കേ­ഷന്‍ യു­എ­സി­ലാ­ണു­്. ഏറ്റ­വു­മ­ധി­കം ഉപ­യോ­ക്താ­ക്ക­ളു­ള്ള ഇമെ­യ്ല്‍ സര്‍­വീ­സ്, സേര്‍­ച്ച് എഞ്ചിന്‍, ബ്ലോ­ഗി­ങ് പ്ലാ­റ്റ്ഫോം, സോ­ഷ്യല്‍ നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കി­ങ് സേ­വ­ന­ദാ­താ­ക്കള്‍ യു­എ­സ് കമ്പ­നി­ക­ളാ­ണു­്. എന്തി­നേ­റെ, ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­നെ നി­യ­ന്ത്രി­ക്കു­ന്ന ICANN, ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് സാ­ങ്കേ­തി­ക­മാ­ന­ക­ങ്ങള്‍ നി­ശ്ച­യി­ക്കു­ന്ന W3C തു­ട­ങ്ങിയ സം­ഘ­ട­ന­ക­ളും യു­എ­സി­ലാ­ണു­ള്ള­തു­്. ഇക്കാ­ര­ണ­ത്താല്‍ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­നെ നി­യ­ന്ത്രി­ക്കാന്‍ യു­എ­സ് നി­ശ്ച­യി­ച്ചാല്‍ ലോ­ക­ത്തി­നു വഴ­ങ്ങു­ക­യേ നി­വൃ­ത്തി­യു­ള്ളൂ­.
 5. ­യു­എ­സ് പാ­സാ­ക്കു­ന്ന ഒരു നി­യ­മം അവി­ടെ മാ­ത്ര­മാ­യി ഒതു­ങ്ങി­നില്‍­ക്കി­ല്ല. തങ്ങ­ളു­ടെ നയ­ത­ന്ത്ര­കാ­ര്യാ­ല­യ­ങ്ങ­ളു­പ­യോ­ഗ­പ്പെ­ടു­ത്തി ഇത­ര­രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളെ­ക്കൊ­ണ്ടു് സമാ­ന­മായ നി­യ­മ­ങ്ങള്‍ നട­പ്പാ­ക്കു­ന്ന­തില്‍ അവര്‍ ശ്ര­ദ്ധ­വ­യ്ക്കു­ന്നു. സ്പാ­നി­ഷ് പാര്‍­ല­മെ­ന്റി­ല­വ­ത­രി­പ്പി­ച്ച ഓണ്‍­ലൈന്‍ പൈ­റ­സി ബി­ല്ലില്‍ (സിന്‍­ഡെ ലോ) തു­ടര്‍­ന­ട­പ­ടി­ക­ളു­ണ്ടാ­വാ­ത്ത­ത് പ്ര­തി­കാ­ര­ന­ട­പ­ടി­ക­ളെ വി­ളി­ച്ചു­വ­രു­ത്തു­മെ­ന്നു ഭീ­ഷ­ണി­പ്പെ­ടു­ത്തി മാ­ഡ്രി­ഡി­ലെ യു­എ­സ് അം­ബാ­സി­ഡര്‍ സ്പാ­നി­ഷ് പ്ര­ധാ­ന­മ­ന്ത്രി­യ്ക്കു് അയ­ച്ച കത്തു് “എല്‍ പെ­യ്സ്” എന്ന സ്പാ­നി­ഷ് ദി­ന­പ്പ­ത്രം പു­റ­ത്തു­കൊ­ണ്ടു­വ­ന്നി­രു­ന്നു. പ്ര­ധാ­ന­മ­ന്ത്രി ഹോ­സെ ലൂ­യി­സ് റോ­ഡ്രി­ഗ­സ് സപ­തെ­റോ, സാം­സ്കാ­രി­ക­മ­ന്ത്രി­യും ബി­ല്ലി­ന്റെ അവ­താ­ര­ക­നു­മായ ഏഞ്ച­ല­സ് ഗോണ്‍­സാ­ലെ­സ് സിന്‍­ഡെ എന്നി­വര്‍­ക്കാ­യി­രു­ന്നു യു­എ­സ് അം­ബാ­സി­ഡര്‍ അലന്‍ സോ­ളൊ­മ­ണ്ട് ഭീ­ഷ­ണി­ക്ക­ത്ത­യ­ച്ച­തു­്. യു­എ­സ് പോ­ലും പരി­ഗ­ണ­ന­യില്‍ വച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന ഒരു നി­യ­മം നട­പ്പാ­ക്കാ­ത്ത­തി­ന്റെ പേ­രി­ലാ­ണു് മറ്റൊ­രു പര­മാ­ധി­കാര രാ­ഷ്ട്ര­ത്തെ മുള്‍­മു­ന­യില്‍­നിര്‍­ത്താന്‍ കേ­വ­ലം ഒരു നയ­ത­ന്ത്ര­പ്ര­തി­നി­ധി തയ്യാ­റാ­വു­ന്ന­തു­്. സ്പെ­യി­നില്‍ വലിയ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­കോ­ളി­ള­ക്ക­മാ­ണു­്, ഈ സം­ഭ­വം സൃ­ഷ്ടി­ച്ച­തെ­ന്നു് ഗാര്‍­ഡി­യന്‍ പത്രം പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറ­യു­ന്നു­.
 6. ­സ­ദാ, ഉപ­യോ­ക്താ­വി­ന്റെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് കാല്‍­പ്പാ­ടു­ക­ളെ പി­ന്തു­ട­രാന്‍ ക്രൌ­ഡ് സോ­ഴ്സി­ങ് ഉപ­യോ­ഗ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന സൈ­റ്റു­ക­ളെ പ്രേ­രി­പ്പി­ക്കു­ന്ന­തു് ഓര്‍­വേ­ലി­യന്‍ സര്‍­വൈ­ലന്‍­സ് സ്റ്റേ­റ്റി­ന്റെ സ്വ­ഭാ­വ­മാ­ണു­്.
 7. ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ച്മെ­ന്റ് നട­ത്തിയ ഒരു ഫയ­ലെ­ങ്കി­ലും ഒരു സൈ­റ്റി­ലു­ള്ള­താ­യോ ചാ­ത്ത­നു­രു­പ്പ­ടി­കള്‍ (counterfeit goods) വി­റ്റ­ഴി­ക്കാന്‍ സഹാ­യ­ക­മായ നി­ല­യില്‍ അത്ത­രം സൈ­റ്റു­ക­ളി­ലേ­ക്കു ലി­ങ്കു­സൂ­ക്ഷി­ക്കു­ന്ന­താ­യോ കണ്ടു­പി­ടി­ച്ചാല്‍ സൈ­റ്റ് ഉട­മ­യു­ടെ ഭാ­ഗം കേള്‍­ക്കാ­തെ തന്നെ സൈ­റ്റ് ഡൌണ്‍ ചെ­യ്യാ­നും ഡി­എന്‍എ­സ് ബ്ലോ­ക്ക് ചെ­യ്യാ­നും കോ­ട­തി­ക്കു് ഉത്ത­ര­വി­ടാം. ഇതി­നെ­തി­രെ അപ്പീല്‍ കൊ­ടു­ക്കാന്‍ കേ­വ­ലം അഞ്ചു­ദി­വ­സം മാ­ത്ര­മേ അനു­വ­ദി­ച്ചി­ട്ടു­ള്ളൂ. ഇതു് സ്വാ­ഭാ­വി­ക­നീ­തി­യു­ടെ നി­ഷേ­ധ­മാ­ണു­്.

ഇ­ങ്ങ­നെ ഒട്ടേ­റെ കാ­ര­ണ­ങ്ങള്‍ ഇനി­യും പറ­യാ­നു­ണ്ടാ­കും­.

അ­ഭി­പ്രായ സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യം, ആവി­ഷ്കാര സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യം തു­ട­ങ്ങിയ ‘ന­ല്ല മു­ദ്രാ­വാ­ക്യ­ങ്ങ­ളു­ടെ’ ആകര്‍­ഷ­ണ­ത്തി­ല­ല്ല, മല­യാ­ളം പോര്‍­ട്ട­ലു­കള്‍ ഈ സമ­ര­ത്തില്‍ പങ്കെ­ടു­ത്ത­തു­്. തീര്‍­ച്ച­യാ­യും അവ­യൊ­ക്കെ പ്ര­സ­ക്ത­മാ­ണു­്. പക്ഷെ ഈ പോര്‍­ട്ട­ലു­ക­ളു­ടെ നട­ത്തി­പ്പു­കാ­രെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം ഇതു് അവ­രു­ടെ ബി­സി­ന­സ്സാ­ണു­്. വ്യ­ക്തി­സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­ത്തെ­ക്കാള്‍ പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­ത്തെ ബാ­ധി­ക്കു­ന്ന പ്ര­ശ്ന­മെ­ന്ന­നി­ല­യി­ലാ­ണു് അവര്‍ ഇതില്‍ ഇട­പെ­ടു­ന്ന­തു­്. ദി­വ­സ­വും ഒട്ടേ­റെ സ്റ്റോ­റി­കള്‍ പോ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന, ഒട്ടേ­റെ കമ­ന്റു­കള്‍ ലഭി­ക്കു­ന്ന, ഒട്ട­ധി­കം പേ­രെ­ഴു­തു­ന്ന, ഒട്ടേ­റെ ലി­ങ്കു­കള്‍ ഷെ­യര്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന ഏതൊ­രു വെ­ബ്സൈ­റ്റി­ലും ഉള്ള­ട­ക്ക­ത്തി­ലോ കമ­ന്റി­ലോ നി­ന്നു് ഒരു പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­ന­മെ­ങ്കി­ലും കണ്ടെ­ത്തുക അത്ര പ്ര­യാ­സ­മ­ല്ല.

­മ­റ്റൊ­രാള്‍­ക്കു പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­മു­ള്ള ഒരു ചി­ത്ര­മെ­ങ്കി­ലും ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു­പോ­യാല്‍ എന്നു­വേ­ണ്ട, പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തിയ ഫയ­ലി­ലേ­ക്കോ വെ­ബ്സൈ­റ്റി­ലേ­ക്കോ ലി­ങ്കെ­ങ്കി­ലും സൂ­ക്ഷി­ച്ചാല്‍,അ­തി­ന്റെ പേ­രില്‍ ഇത്ര­നാ­ള­ത്തെ അദ്ധ്വാ­ന­വും മു­തല്‍­മു­ട­ക്കും വെ­ള്ള­ത്തി­ലാ­വു­മെ­ന്നും സ്വ­ത്തു­പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്ക­പ്പെ­ടു­മെ­ന്നും യു­എ­സി­ലേ­ക്കു് നാ­ടു­ക­ട­ത്ത­പ്പെ­ടു­മെ­ന്നും അഞ്ചു­വര്‍­ഷ­മെ­ങ്കി­ലും തട­വു­ശി­ക്ഷ ലഭി­ക്കാ­മെ­ന്ന­തും അട­ക്ക­മു­ള്ള സാ­ധ്യ­ത­കള്‍ ഈ നി­യ­മം തു­റ­ന്നി­ടു­ന്നു­ണ്ടു­്. ഇതു് സെ­ല­ക്റ്റീ­വ് ആയി മാ­ത്ര­മേ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ സാ­ധ്യ­ത­യു­ള്ളു­വെ­ന്ന­തു് വേ­റെ­കാ­ര്യം. പക്ഷെ സെ­ല­ക്റ്റീ­വാ­യി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ കഴി­യും എന്നി­ട­ത്തു­ത­ന്നെ­യാ­ണു­്, ഇതി­ന്റെ അപ­ക­ട­വും. യു­എ­സ് തന്നെ അത്ത­ര­മൊ­രു നി­യ­മ­നിര്‍­മ്മാ­ണ­ത്തി­നു തു­ട­ക്കം­കു­റി­ക്കു­മ്പോള്‍ ഇന്ത്യ പി­ന്നി­ട്ടു­നില്‍­ക്കു­മെ­ന്നു തോ­ന്നു­ന്നു­ണ്ടോ? സാ­ങ്കേ­തി­ക­വി­ദ്യ­യെ­ക്കു­റി­ച്ചു് ഒന്നു­മ­റി­യാ­ത്ത ന്യാ­യാ­ധി­പ­രും കാ­ലം­പു­രോ­ഗ­മി­ച്ച­ത­റി­യാ­തെ എഴു­തി­യു­ണ്ടാ­ക്കിയ പഴ­യ­തും പു­തി­യ­തു­മായ നി­യ­മ­ങ്ങ­ളും പൌ­ര­ന്റെ­മേല്‍ സ്റ്റേ­റ്റി­ന്റെ പി­ടി കൂ­ടു­തല്‍­കൂ­ടു­തല്‍ മു­റു­ക്കു­ക­യാ­ണു­്.

Mist lifting off Cedars - photo by oxherder

ഈ നി­യ­മ­ത്തി­ന്റെ അപ­ഹാ­സ്യ­ത­യ­റി­യ­ണ­മെ­ങ്കില്‍ കോണ്‍­ഗ്ര­സില്‍ ഈ ബില്‍ അവ­ത­രി­പ്പി­ച്ച ലാ­മര്‍ സ്മി­ത്തി­നു നേ­രി­ടേ­ണ്ടി­വ­ന്ന വി­മര്‍­ശം കൂ­ടി അറി­യ­ണം. അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ ഔദ്യോ­ഗിക ക്യാമ്പെയ്ന്‍ സൈ­റ്റി­ന്റെ­ ബാ­ക്‍­ഗ്രൌ­ണ്ട് ആയി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന ചി­ത്രം­­ക്രി­യേ­റ്റീ­വ് കോ­മണ്‍­സ് ലൈ­സന്‍­സ് പ്ര­കാ­രം ആട്രി­ബ്യൂ­ഷന്‍ നല്‍­കി സൌ­ജ­ന്യ­മാ­യി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­മാ­യി­രു­ന്ന ഒന്നാ­ണു­്. oxherder എന്ന ഉപ­യോ­ക്താ­വു് ഫ്ലി­ക്കര്‍ എന്ന ഫോ­ട്ടോ­ഷെ­യ­റി­ങ് സൈ­റ്റില്‍ പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ച Mist Lifting off Cedars എന്ന ചി­ത്ര­മാ­ണു് പകര്‍­പ്പു­പേ­ക്ഷാ­വ്യ­വ­സ്ഥ (copyleft condition) ലം­ഘി­ച്ചു് ആട്രി­ബ്യൂ­ഷന്‍ നല്‍­കാ­തെ ലാ­മാര്‍ സ്മി­ത്ത് തന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പി­ന്ന­ണി­ച്ചി­ത്ര­മാ­ക്കി­യ­തു­്. സ്വ­യം­പാ­ലി­ക്കാ­ത്ത ഒരു കാ­ര്യ­ത്തെ കടു­ത്ത­കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­മാ­ക്കി ബില്‍ ഒരു­ക്കിയ സ്മി­ത്തി­ന്റെ ഈ പ്ര­വൃ­ത്തി­ദോ­ഷം യു­എ­സില്‍ സോ­ഷ്യല്‍­മീ­ഡി­യ­യി­ലൂ­ടെ വന്‍­ചര്‍­ച്ചാ­വി­ഷ­യ­മാ­യി­.

­ലാ­മാര്‍ സ്മി­ത്തി­ന്റെ ക്യാ­മ്പെ­യ്ന്‍ വെ­ബ്സൈ­റ്റ് (പ­ഴയ രൂ­പം­)

അ­ത­വി­ടെ നില്‍­ക്ക­ട്ടെ. ഇത്ര­യും വാ­യി­ച്ച­തില്‍ നി­ന്നു് ഒരു­പ­ക്ഷെ വാ­യ­ന­ക്കാര്‍­ക്കു ലഭി­ച്ച ചി­ത്രം, ‘മോ­ഷ­ണ­മു­തല്‍’ സം­ര­ക്ഷി­ക്കാ­നു­ള്ള അവ­കാ­ശ­ത്തി­നു­വേ­ണ്ടി­യാ­വും, ഈ പോ­രാ­ട്ടം എന്നാ­വും. മറ്റൊ­രാ­ളെ­ടു­ത്ത ചി­ത്രം, മറ്റൊ­രാള്‍ പാ­ടിയ പാ­ട്ട്, മറ്റൊ­രാ­ളെ­ടു­ത്ത സി­നി­മ, ഇതൊ­ക്കെ സൂ­ക്ഷി­ച്ച­തി­ന്റെ പേ­രില്‍ ഞങ്ങള്‍­ക്കെ­തി­രെ എന്തി­നു നട­പ­ടി­യെ­ടു­ക്ക­ണം എന്ന­ല്ല വെ­ബ്പോര്‍­ട്ട­ലു­കള്‍ ചോ­ദി­ക്കു­ന്ന­തു­്. മറി­ച്ചു് ­ഹോ­ളി­വു­ഡ് സ്റ്റു­ഡി­യോ­ക­ളും മ്യൂ­സി­ക്‍ ലേ­ബ­ലു­ക­ളും അട­ങ്ങു­ന്ന വമ്പന്‍ ലോ­ബി­യു­ടെ ഉത്പ­ന്ന­ങ്ങള്‍ മാ­ത്രം എക്കാ­ല­ത്തും വി­റ്റ­ഴി­ക്ക­പ്പെ­ടാ­നും ഈ വി­പ­ണി ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് അധി­ഷ്ഠിത കമ്പ­നി­കള്‍ പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്കാ­തി­രി­ക്കാ­നു­മു­ള്ള കു­ത­ന്ത്ര­ങ്ങ­ളാ­ണു് ബി­ല്ലി­നു പി­ന്നില്‍. അക്കാ­ര്യം വ്യ­ക്ത­മാ­ക്കാന്‍ രണ്ടു് അനു­ഭ­വ­ങ്ങള്‍ കൂ­ടി പങ്കു­വ­യ്ക്കാം­.

ആ­ദ്യ ഉദാ­ഹ­ര­ണം കാ­ലി­ഫോര്‍­ണിയ ആസ്ഥാ­ന­മായ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ടെ­ലി­വി­ഷന്‍ കമ്പ­നി വി­യോ­(Veoh)യുടേതാണു്. നവം­ബര്‍ 2004ല്‍ മധു­വി­ധു­വാ­ഘോ­ഷ­വേ­ള­യി­ലാ­ണു് ദ്മി­ത്രി ഷാ­പി­റോ­യ്ക്കു് ആര്‍­ക്കും ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലൂ­ടെ വീ­ഡി­യോ ബ്രോ­ഡ്കാ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള സൌ­ക­ര്യം ഒരു­ക്കി­യാല്‍ നന്നാ­യി­രി­ക്കും എന്നൊ­രാ­ശ­യം മന­സ്സി­ലു­ദി­ക്കു­ന്ന­തു­്. ബ്രോ­ഡ്ബാന്‍­ഡ്, വി­ല­കു­റ­ഞ്ഞ വീ­ഡി­യോ ക്യാ­മ­റ­കള്‍ എന്നിവ വ്യാ­പ­ക­മാ­യ­തും ഡെ­സ്ക്ടോ­പ്പു­കള്‍ വാ­ങ്ങു­ന്ന­വര്‍­ക്കു് ബണ്ടില്‍­ഡ് ആയി ലഭി­ക്കു­ന്ന പ്രോ­ഗ്രാ­മു­ക­ളില്‍ വീ­ഡി­യോ എഡി­റ്റി­ങ് സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യ­റും ഉള്‍­പ്പെ­ട്ടു­തു­ട­ങ്ങി­യ­തും ആ കാ­ല­ത്താ­ണു­്. വീ­ഡി­യോ­യി­ലൂ­ടെ ‘ഫ്രീ സ്പീ­ച്ച്’ പ്രോ­ത്സാ­ഹി­പ്പി­ക്കാ­നു­ള്ള സേ­വ­നം ലോ­ഞ്ച് ചെ­യ്യാന്‍ പറ്റിയ സമ­യം. Akonix Systems എന്ന നാ­ലു­വര്‍­ഷ­മായ തന്റെ കമ്പ­നി­യു­ടെ നേ­തൃ­ത്വ­ത്തില്‍ ഇതി­നു­ള്ള ശ്ര­മം, തി­രി­കെ­വ­ന്ന­യു­ടന്‍ ദ്മി­ത്രി ആരം­ഭി­ച്ചു (ദ്മി­ത്രി തന്നെ ഈ കഥ ഇവിടെ പറ­യു­ന്നു­ണ്ടു­്).

ഇ­ന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലൂ­ടെ ആരും അമ­ച്വര്‍ വീ­ഡി­യോ കാ­ണാ­നി­ട­യി­ല്ലെ­ന്നാ­യി­രു­ന്നു, ആദ്യ­മാ­ദ്യം ഫണ്ടി­ങ്ങി­നു സമീ­പി­ച്ച വെ­ഞ്ച്വര്‍ ക്യാ­പി­റ്റ­ലി­സ്റ്റു­ക­ളു­ടെ വാ­ദം. ഒടു­വില്‍ നീ­ണ്ട എട്ടു­മാ­സ­ങ്ങ­ളെ­ടു­ത്തു, ദ്മി­ത്രി­ക്കു് കമ്പ­നി­യു­ടെ പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­ത്തി­ലു­ള്ള ആദ്യ­ഗ­ഡു കണ്ടെ­ത്താന്‍. ഓഗ­സ്റ്റ് 2005ല്‍ 2.5 മി­ല്യന്‍ ഡോ­ള­റി­ന്റെ ഫൈ­നാന്‍­സി­ങ് കമ്പ­നി­ക്കു ലഭ്യ­മാ­യി. ആ വര്‍­ഷം സെ­പ്റ്റം­ബ­റില്‍ കമ്പ­നി­യു­ടെ ആദ്യ പ്രോ­ഡ­ക്റ്റ് മാര്‍­ക്ക­റ്റി­ലെ­ത്തു­മ്പോള്‍ യൂ­ട്യൂ­ബ് ലോ­ഞ്ച് ചെ­യ്തി­ട്ടു് മൂ­ന്നു­മാ­സ­ങ്ങ­ളാ­യി­രു­ന്നു. അതി­ന­കം തന്നെ യൂ­ട്യൂ­ബ് വമ്പന്‍ ഹി­റ്റാ­വു­ക­യും ചെ­യ്തു. എങ്കി­ലും സ്വ­ന്ത­മാ­യി ഒരു മാര്‍­ക്ക­റ്റ് പ്ര­സന്‍­സ് ഉണ്ടാ­ക്കി­യെ­ടു­ക്കാന്‍ അവര്‍­ക്കു കഴി­ഞ്ഞു. ഷെല്‍­റ്റര്‍ ക്യാ­പി­റ്റല്‍ പാര്‍­ട്നേ­ഴ്സി­ന്റെ ആര്‍­ട് ബില്‍­ജര്‍, ടം­ബ്ല­റി­ന്റെ­യും ട്വി­റ്റ­റി­ന്റെ­യും ഇന്‍­വെ­സ്റ്റേ­ഴ്സില്‍ പ്ര­ധാ­നി­ക­ളായ സ്പാര്‍­ക്‍ ക്യാ­പി­റ്റല്‍, ലോ­ക­ത്തെ ഏറ്റ­വും വലിയ മീ­ഡിയ കമ്പ­നി­യായ ടൈം വാര്‍­ണര്‍, ഡി­സ്നി­യു­ടെ മുന്‍ സി­ഇഒ മൈ­ക്കല്‍ എയ്സ്നര്‍, വയാ­കോ­മി­ന്റെ മുന്‍ സി­ഇ­ഒ­മാ­രായ ജോണ്‍ ഡോല്‍­ജന്‍, ടോം ഫ്രെ­സ്റ്റണ്‍, പണ­വ്യാ­പാ­ര­സ്ഥാ­പ­ന­മായ ഗോള്‍­ഡ്മാന്‍ സാ­ക്സ്, ഫോ­ട്ടോ­ഷോ­പ്പ് നിര്‍­മ്മാ­താ­ക്ക­ളായ അഡോ­ബി കോര്‍­പ്പ­റേ­ഷന്‍, മൈ­ക്രോ­ചി­പ്പ് കമ്പ­നി­യായ ഇന്റല്‍ കോര്‍­പ്പ­റേ­ഷന്‍ തു­ട­ങ്ങിയ വന്‍­കി­ട­ക്കാന്‍ തന്നെ അതി­നോ­ട­കം വിയോ എന്ന ഈ പു­തിയ കമ്പ­നി­യില്‍ പണ­മി­റ­ക്കി­ക്ക­ഴി­ഞ്ഞി­രു­ന്നു­.

ഇന്‍­വെ­സ്റ്റേ­ഴ്സി­ന്റെ കൂ­ടെ സഹാ­യ­ത്തോ­ടെ എബി­സി, സി­ബി­എ­സ്, ടര്‍­ണര്‍ തു­ട­ങ്ങിയ ബ്രോ­ഡ്കാ­സ്റ്റി­ങ് കമ്പ­നി­ക­ളു­മാ­യി വി­യോ പങ്കാ­ളി­ത്ത­ക്ക­രാ­റു­ക­ളി­ലേര്‍­പ്പെ­ട്ടു. ഹോ­ളി­വു­ഡ് സ്റ്റു­ഡി­യോ­ക­ളു­ടെ സം­ഘ­ട­നായ മോ­ഷന്‍ പി­ക്ചേ­ഴ്സ് അസോ­സി­യേ­ഷന്‍ ഓഫ് അമേ­രി­ക്ക (MPAA) പോ­ലെ­യു­ള്ള വ്യാ­വ­സാ­യി­ക­സം­ഘ­ങ്ങ­ളു­ടെ നിര്‍­ദ്ദേ­ശാ­നു­സ­ര­ണം മി­ക­ച്ച ഓഡി­യോ ഫില്‍­റ്റ­റി­ങ് ടെ­ക്നോ­ള­ജി അട­ക്കം വി­ക­സി­പ്പി­ച്ചാ­ണു­്, ഇവര്‍ ഉള്ള­ട­ക്ക­ത്തി­ന്റെ നി­യ­മ­സാ­ധുത ഉറ­പ്പാ­ക്കി­യ­തും ദു­രു­പ­യോ­ഗ­സാ­ധ്യത തട­ഞ്ഞ­തും. യൂ­ട്യൂ­ബ് യൂ­സര്‍ ജന­റേ­റ്റ­ഡ് കണ്ട­ന്റില്‍ മാ­ത്രം ശ്ര­ദ്ധ­കേ­ന്ദ്രീ­ക­രി­ച്ച ആ സമ­യ­ത്തു് സി­ബി­എ­സ്, എബി­സി, വാര്‍­ണര്‍ ബ്രോ­സ്, എം­ടി­വി നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്ക്സ്, ഇഎ­സ്‌­പി­എന്‍, ഫി­യര്‍­നെ­റ്റ്, ബില്‍­ബോര്‍­ഡ്, ഫോര്‍­ഡ് മോ­ഡല്‍­സ്, യു­എ­സ് വീ­ക്ക്‌­ലി, ടി­വി ഗൈ­ഡ് തു­ട­ങ്ങിയ മീ­ഡിയ കമ്പ­നി­ക­ളു­ടെ മു­ഴു­നീള പ്രോ­ഗ്രാ­മു­ക­ളും ടെ­ലി­വി­ഷന്‍ ഷോ­ക­ളു­ടെ എല്ലാ എപ്പി­സോ­ഡു­ക­ളും മു­ഴു­നീ­ള­ച­ല­ച്ചി­ത്ര­ങ്ങ­ളും അട­ക്കം വി­യോ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലൂ­ടെ ലഭ്യ­മാ­ക്കി­.

veoh­യു­ടെ ഹോം­പേ­ജ്

അ­ഡോ­ബി ഫ്ളാ­ഷ് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് സൈ­റ്റില്‍ തന്നെ സ്ട്രീം ചെ­യ്യു­ന്ന വി­ധ­ത്തി­ലും വി­യോ­ടി­വി എന്ന പേ­രില്‍ ആദ്യ­വും വി­യോ ­വെ­ബ് പ്ലേ­യര്‍ എന്ന പേ­രില്‍ പി­ന്നീ­ടും ലഭ്യ­മായ അവ­രു­ടെ സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യര്‍ ആപ്ലി­ക്കേ­ഷ­നു­പ­യോ­ഗി­ച്ചു കാ­ണാ­നാ­വു­ന്ന വി­ധ­ത്തി­ലും രണ്ടു­ത­രം കണ്ട­ന്റാ­ണു് വി­യോ ലഭ്യ­മാ­ക്കി­യ­തു­്. പി­യര്‍ ടു പി­യര്‍ (P2P) നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചാ­ണു് വി­യോ വെ­ബ് പ്ലേ­യര്‍ പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന­തു­്. ഇതു­വ­ഴി വള­രെ നീ­ള­മേ­റിയ വീ­ഡി­യോ­കള്‍ കു­റ­ഞ്ഞ ബാന്‍­ഡ് വി­ഡ്ത്തില്‍ വി­ജ­യ­ക­ര­മാ­യി ഉപ­യോ­ക്താ­ക്ക­ളു­ടെ പി­സി­യില്‍ എത്തി­ക്കാ­നാ­വും. P2P നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കു­ക­ളെ­യാ­ണു­്, മ്യൂ­സി­ക്‍ ലേ­ബ­ലു­കള്‍ ഏറ്റ­വും എതിര്‍­ക്കു­ന്ന­തു് എന്നു പ്ര­ത്യേ­കം പറ­യേ­ണ്ട­തി­ല്ല­ല്ലോ. അവ ഡി­ആര്‍എം ടെ­ക്നോ­ള­ജി­യെ മറി­ക­ട­ക്കാന്‍ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നു എന്നാ­ണു് അവ­രു­ടെ വാ­ദം­.

­കു­പ്ര­സി­ദ്ധ­മായ DMCA പ്ര­കാ­രം “ഡി­ജി­റ്റല്‍ റൈ­റ്റ്സ് മാ­നേ­ജ്മെ­ന്റ്” എന്നു് കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് വ്യ­വ­സാ­യി­കള്‍ നമ്മെ തെ­റ്റി­ദ്ധ­രി­പ്പി­ക്കു­ന്ന DRM ടെ­ക്നോ­ള­ജി­യെ മറി­ക­ട­ക്കാന്‍ സഹാ­യി­ക്കു­ന്ന ഏതു സാ­ങ്കേ­തി­ക­വി­ദ്യ­യും (അ­ത്ത­രം ആവ­ശ്യ­ത്തി­നു് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­ല്ലെ­ങ്കില്‍ പോ­ലും) പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­ന­ത്തെ സഹാ­യി­ക്കു­ന്ന­താ­ണു­്. നോ­ക്ക­ണേ, കളി! ഉപ­യോ­ക്താ­വി­നെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം അവ­ന്റെ കൈ­വ­ശ­മു­ള്ള, അവന്‍ പണം­കൊ­ടു­ത്തു­വാ­ങ്ങി­യ, ഒരു ഡി­ജി­റ്റല്‍ ഉത്പ­ന്നം എന്തു­ചെ­യ്യ­ണ­മെ­ന്നു തീ­രു­മാ­നി­ക്കാ­നു­ള്ള അവ­കാ­ശം പരി­മി­ത­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന പരി­പാ­ടി­യെ ഡി­ജി­റ്റല്‍ റൈ­റ്റ്സ് മാ­നേ­ജ്മെ­ന്റ് എന്നാ­ണു പോ­ലും വി­ശേ­ഷി­പ്പി­ക്കേ­ണ്ട­തു­്. ഒരു­വന്‍ വി­ല­കൊ­ടു­ത്തു­വാ­ങ്ങിയ സി­ഡി­യി­ലെ പാ­ട്ടു് എക്സ്റ്റേ­ണല്‍ ഹാര്‍­ഡ് ഡി­സ്കോ യു­എ­സ്ബി ഡ്രൈ­വോ പോ­ലെ­യു­ള്ള മറ്റു സ്റ്റോ­റേ­ജ് ഡി­വൈ­സു­ക­ളി­ലേ­ക്കു മാ­റ്റു­ന്ന­തി­നെ­പ്പോ­ലും ഡിആര്‍എം സാ­ങ്കേ­തി­ക­വി­ദ്യ തട­യു­ന്നു. ഇവി­ടെ ആരുടെ റൈ­റ്റ്സ് ആണു് ഈ സാ­ങ്കേ­തി­ക­വി­ദ്യ മാ­നേ­ജ് ചെ­യ്യു­ന്ന­തു­്? ഇതു ശരി­ക്കും “ഡിജിറ്റല്‍ റെ­സ്ട്രി­ക്ഷന്‍­സ് മാ­നേ­ജ്മെ­ന്റ്” എന്ന­ല്ലേ വി­ളി­ക്ക­പ്പെ­ടേ­ണ്ട­തു­്?

ഏ­താ­യാ­ലും 2006 ജൂണ്‍ 23­നു് വി­യോ­യ്ക്കെ­തി­രെ അശ്ലീ­ല­ചി­ത്ര നിര്‍­മ്മാ­താ­ക്ക­ളായ IO ഗ്രൂ­പ്പ് വട­ക്കന്‍ കാ­ലി­ഫോര്‍­ണി­യ­യി­ലെ ജി­ല്ലാ­ക്കോ­ട­തി­യില്‍ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം ആരോ­പി­ച്ചു് കേ­സ് ഫയല്‍ ചെ­യ്തു. തങ്ങ­ളു­ടെ പത്തോ­ളം ചി­ത്ര­ങ്ങള്‍ ആറു സെ­ക്കന്‍­ഡ് മു­തല്‍ 40 മി­നി­റ്റ് വരെ­യു­ള്ള ദൈര്‍­ഘ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ വി­യോ­യില്‍ അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ടു് എന്നാ­യി­രു­ന്നു, ഇവ­രു­ടെ അവ­കാ­ശ­വാ­ദം. ഡി­എം­സിഎ പ്ര­കാ­രം വി­യോ­യ്ക്കു് നോ­ട്ടീ­സ് നല്‍­കാ­തെ­യാ­യി­രു­ന്നു, ഐഒ­യു­ടെ നീ­ക്കം. എന്നാല്‍ നി­യ­മ­ത്തി­ലെ “സു­ര­ക്ഷി­ത­തു­റ­മുഖ ആനു­കൂ­ല്യം” (safe harbour provision) അത്ത­വണ വി­യോ­യ്ക്കു് സഹാ­യ­ക­മാ­യി­.

­സു­ര­ക്ഷി­ത­തു­റ­മുഖ ആനു­കൂ­ല്യം രക്ഷ­യാ­ക­ണ­മെ­ങ്കില്‍ മൂ­ന്നു വ്യ­വ­സ്ഥ­കള്‍ കൂ­ടി­യു­ണ്ടു­്. ഒന്നു­്, കമ്പ­നി സേ­വ­ന­ദാ­താ­വാ­ക­ണം (service provider) (അ­താ­യ­തു­്, യൂ­ട്യൂ­ബി­നു കി­ട്ടും. പക്ഷെ യൂ­ട്യൂ­ബി­ലെ ഉള്ള­ട­ക്കം സ്ട്രീം ചെ­യ്യു­ന്ന മറ്റൊ­രു സൈ­റ്റി­നു് കി­ട്ടി­ല്ല). രണ്ടു­്, സേ­വ­ന­ദാ­താ­വി­ന്റെ സി­എം­എ­സില്‍ തന്നെ സ്ഥി­രം പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തു­ന്ന യൂ­സര്‍ അക്കൌ­ണ്ടു­കള്‍ കണ്ടെ­ത്താ­നും അക്കാ­ര്യം അവ­രെ അറി­യി­ക്കാ­നും അക്കൌ­ണ്ടു­കള്‍ നിര്‍­ത്ത­ലാ­ക്കാ­നു­മു­ള്ള നയം നട­പ്പാ­ക്കി­യി­രി­ക്ക­ണം. മൂ­ന്നു­്, ­പ­കര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശം­ ഉള്ള­വര്‍ തങ്ങ­ളു­ടെ അവ­കാ­ശം ലം­ഘി­ച്ചു് അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട ഫയ­ലു­കള്‍ കണ്ടെ­ത്താ­നു­പ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന സാ­ങ്കേ­തിക നട­പ­ടി­ക­ളില്‍ ഇട­പെ­ടാ­തി­രി­ക്കു­ക­യും അനു­വ­ദി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യ­ണം. ഈ കേ­സില്‍ ഇക്കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളെ­ല്ലാം വയോ നി­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്നു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. തന്നെ­യു­മ­ല്ല, ഈ കേ­സ് വരു­ന്ന സമ­യ­ത്തു­ത­ന്നെ, തങ്ങ­ളു­ടെ നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കില്‍ അഡല്‍­റ്റ് കണ്ട­ന്റ് അനു­വ­ദി­ക്കേ­ണ്ട­തി­ല്ലെ­ന്നു തീ­രു­മാ­നി­ക്കു­ക­യും അത്ത­രം വീ­ഡി­യോ­കള്‍ കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ച്മെ­ന്റ് ഇല്ലെ­ങ്കില്‍ പോ­ലും നീ­ക്കം ചെ­യ്യാന്‍ ആരം­ഭി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തി­രു­ന്നു­.

“ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കൈവശമുള്ള, അവന്‍ പണംകൊടുത്തുവാങ്ങിയ, ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ഉത്പന്നം എന്തുചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയെ ഡിജിറ്റല്‍ റൈറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണു പോലും വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതു്. ഒരുവന്‍ വിലകൊടുത്തുവാങ്ങിയ സിഡിയിലെ പാട്ടു് എക്സ്റ്റേണല്‍ ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്കോ യുഎസ്ബി ഡ്രൈവോ പോലെയുള്ള മറ്റു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനെപ്പോലും ഡിആര്‍എം സാങ്കേതികവിദ്യ തടയുന്നു. ഇവിടെ ആരുടെ റൈറ്റ്സ് ആണു് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതു്? ഇതു ശരിക്കും “ഡിജിറ്റല്‍ റെസ്ട്രിക്ഷന്‍സ് മാനേജ്മെന്റ്” എന്നല്ലേ വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതു്?”

വി­യോ­യു­ടെ യൂ­സര്‍ പോ­ളി­സി പ്ര­കാ­രം പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തി ഒരു വീ­ഡി­യോ­യും ഒരാ­ളും തങ്ങ­ളു­ടെ സി­സ്റ്റ­ത്തി­ലേ­ക്കു് അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യാന്‍ പാ­ടി­ല്ല. അങ്ങ­നെ ചെ­യ്ത­താ­യി കണ്ടെ­ത്തു­ന്ന­പ­ക്ഷം ഉട­നെ തന്നെ ഉപ­യോ­ക്താ­വി­നെ വി­വ­ര­മ­റി­യി­ക്കു­ക­യും ആ വീ­ഡി­യോ നീ­ക്കം ചെ­യ്യു­ക­യും ചെ­യ്യും. അതേ വീ­ഡി­യോ­യു­ടെ മറ്റു­പ­കര്‍­പ്പു­കള്‍ ഇല്ലെ­ന്നു­റ­പ്പു­വ­രു­ത്താ­നും, അവ വീ­ണ്ടും വന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ കണ്ടെ­ത്താ­നും വേ­ണ്ട സാ­ങ്കേ­തി­ക­സൌ­ക­ര്യ­വും വി­യോ ഒരു­ക്കി­യി­രു­ന്നു. രണ്ടാം­ത­വ­ണ­യും പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തു­ന്ന യൂ­സ­റു­ടെ അക്കൌ­ണ്ട് ടെര്‍­മി­നേ­റ്റ് ചെ­യ്യാ­നും അയാ­ളു­ടെ കണ്ട­ന്റ് അപ്പാ­ടെ ഡി­ലീ­റ്റ് ചെ­യ്യാ­നും വി­യോ നട­പ­ടി സ്വീ­ക­രി­ച്ചി­രു­ന്നു. തന്നെ­യു­മ­ല്ല, ടെര്‍­മി­നേ­റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട അക്കൌ­ണ്ട് തു­ട­ങ്ങു­ന്ന സമ­യ­ത്തു് നല്‍­കി­യി­രു­ന്ന ഇമെ­യ്ല്‍ ഐഡി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് പു­തിയ അക്കൌ­ണ്ട് തു­റ­ക്കു­ന്ന­തും തട­യ­പ്പെ­ട്ടി­രു­ന്നു. പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തിയ 1,096 യൂ­സര്‍ അക്കൌ­ണ്ടു­കള്‍ അതി­ന­കം വി­യോ മര­വി­പ്പി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തി­രു­ന്നു. ഇവ­യൊ­ക്കെ കണ­ക്കി­ലെ­ടു­ത്താ­ണു് വി­യോ­യ്ക്കു് ഈ ആനു­കൂ­ല്യം ലഭ്യ­മാ­യ­തു­്.

എ­ന്നാല്‍ ഇതി­നെ­തി­രെ ഐഒ നി­ര­ത്തിയ വാ­ദ­മു­ഖ­ങ്ങള്‍ പ്ര­ത്യേ­കം ശ്ര­ദ്ധി­ക്കേ­ണ്ട­വ­യാ­ണു­്. സോ­പ്പ­യ്ക്കെ­തി­രായ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ബ്ലാ­ക്‍ഔ­ട്ട് നട­ന്ന­തി­ന്റെ പി­റ്റേ­ദി­വ­സം മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ് ഡോ­ട്ട് കോം എന്ന സൈ­റ്റി­നെ അട­ച്ചു­പൂ­ട്ടാന്‍ എഫ്ബിഐ ഉപ­യോ­ഗ­പ്പെ­ടു­ത്തി­യ­തു് ഐഒ ഉയര്‍­ത്തിയ തര­ത്തി­ലു­ള്ള തട­സ്സ­വാ­ദ­ങ്ങാ­യി­രു­ന്നു. വി­യോ­യു­ടെ കേ­സില്‍ കോ­ട­തി തട­സ്സ­വാ­ദ­ങ്ങള്‍ തള്ളി­ക്ക­ള­ഞ്ഞെ­ങ്കി­ലും മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­നെ­തി­രെ അവ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­നാ­യി. പറ­യു­വാ­നു­ള്ള രണ്ടാ­മ­ത്തെ ഉദാ­ഹ­ര­ണം മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­നെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചാ­യ­തി­നാല്‍ അക്കാ­ര്യ­വും വി­സ്ത­രി­ക്കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്.

ഒ­രു യൂ­സര്‍ അക്കൌ­ണ്ട് ടെര്‍­മി­നേ­റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടാ­ലും മറ്റൊ­രു ഇമെ­യ്ല്‍ ഐഡി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് അതേ­വ്യ­ക്തി­ക്കു് വീ­ണ്ടും അക്കൌ­ണ്ട് തു­റ­ക്കാന്‍ സാ­ധി­ക്കു­മെ­ന്നും അതു­ത­ട­യാന്‍ വി­യോ ഒന്നും ചെ­യ്തി­ല്ലെ­ന്നു­മാ­യി­രു­ന്നു ഐഒ­യു­ടെ ഒരു വാ­ദം. ഉപ­യോ­ക്താ­ക്ക­ളെ അവ­രു­ടെ ശരി­യായ പേ­രും ഐപി അഡ്ര­സും ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചാ­വ­ണം ട്രാ­ക്ക് ചെ­യ്യേ­ണ്ട­തെ­ന്നും ഇമെ­യ്ല്‍ ഐഡി പോ­രെ­ന്നും അവര്‍ വാ­ദി­ച്ചു. (ഐ­എ­സ്‌­പി­കള്‍ ഡൈ­നാ­മി­ക്‍ ഐപി അസൈന്‍ ചെ­യ്യു­ന്ന കാ­ല­ത്തോ­ളം ഐപി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു യൂ­സര്‍ അക്കൌ­ണ്ട് ട്രാ­ക്‍ ചെ­യ്യു­ന്ന പദ്ധ­തി വി­ജ­യ­മാ­വി­ല്ല എന്ന­തു വേ­റെ കാ­ര്യം­.) എന്നാല്‍ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­ന­ത്തി­ന് അക്കൌ­ണ്ട് തട­യ­പ്പെ­ട്ട ഉപ­യോ­ക്താ­വു് വീ­ണ്ടും പു­തിയ ഇമെ­യ്ല്‍ ഐഡി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് അക്കൌ­ണ്ട് തു­ട­ങ്ങി പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം തു­ടര്‍­ന്ന ഒരു കെ­യ്സ് പോ­ലും ഉദാ­ഹ­രി­ക്കാന്‍ ഐഒ­യ്ക്ക് കഴി­യാ­തെ പോ­യ­തു് കോ­ട­തി കണ­ക്കി­ലെ­ടു­ത്തു­.

­ര­ണ്ടാ­മ­ത്തെ മറു­വാ­ദം വീ­ഡി­യോ സൂ­ക്ഷി­ക്കാ­നു­പ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന ഫോര്‍­മാ­റ്റി­നെ ചൊ­ല്ലി­യാ­യി­രു­ന്നു. വീ­ഡി­യോ പി­ടി­ക്കാന്‍ അസം­ഖ്യം ഫോര്‍­മാ­റ്റു­ക­ളു­ണ്ടാ­യി­രി­ക്കെ വെ­ബില്‍ ലഭ്യ­മായ വീ­ഡി­യോ­യു­ടെ ഫോര്‍­മാ­റ്റ് ഏകീ­ക­രി­ക്കാന്‍ വി­യോ­യു­ടെ സം­വി­ധാ­ന­ത്തി­ലേ­ക്കു് അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യു­ന്ന എല്ലാ വീ­ഡി­യോ­യും ഓട്ടോ­മാ­റ്റി­ക്കാ­യി ഫ്ളാ­ഷ് ഫോര്‍­മാ­റ്റി­ലേ­ക്കു് മാ­റ്റി­യി­രു­ന്നു. ഉപ­യോ­ക്താ­ക്കള്‍ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തി അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യു­ന്ന ഫയ­ലു­ക­ളും ഇങ്ങ­നെ കണ്‍­വേര്‍­ട്ട് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്നു­ണ്ടു­്. അതു­വ­ഴി പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­ന­ത്തില്‍ വി­യോ­യും പങ്കു­ചേ­രു­ന്നു എന്നാ­യി­രു­ന്നു വാ­ദം. പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തിയ വീ­ഡി­യോ സ്റ്റോര്‍ ചെ­യ്യു­ന്ന­തി­നു മാ­ത്ര­മേ ഡി­എം­സി­എ­യു­ടെ സേ­ഫ് ഹാര്‍­ബര്‍ പ്രൊ­വി­ഷന്‍ പ്ര­കാ­ര­മു­ള്ള പ്രൊ­ട്ട­ക്ഷന്‍ ലഭ്യ­മാ­വൂ എന്നും എന്നാല്‍ സ്റ്റോ­റേ­ജ് എന്ന­തില്‍ നി­ന്നു­മാ­റി കണ്ട­ന്റ് ഡി­സ്ട്രി­ബ്യൂ­ഷ­ന്റെ ആവ­ശ്യ­ത്തി­ലേ­ക്കാ­യി അവ ഒരു ഫോര്‍­മാ­റ്റി­ലേ­ക്കു് കണ്‍­വേര്‍­ട്ട് ചെ­യ്യു­ന്ന­തോ­ടെ ഈ ആനു­കൂ­ല്യം നഷ്ട­മാ­കു­മെ­ന്നും അവര്‍ വാ­ദി­ച്ചു. ഡി­എം­സി­എ­യു­ടെ ഒരു വകു­പ്പി­ന്റെ ഇടു­ങ്ങിയ വ്യാ­ഖ്യാ­നം അനു­സ­രി­ച്ചു് ഇതു് ഐഒ­യ്ക്ക് അനു­കൂ­ല­മാ­കേ­ണ്ട­താ­യി­രു­ന്നു. എന്നാല്‍ അതേ വകു­പ്പി­ന്റെ അല്‍­പ്പം ബ്രോ­ഡര്‍ ആയ ഡെ­ഫ­നി­ഷ­നാ­ണു് കോ­ട­തി സ്വീ­ക­രി­ച്ച­തു­്. ഇത­നു­സ­രി­ച്ചു് യൂ­സര്‍ ജന­റേ­റ്റ­ഡ് കണ്ട­ന്റി­ന്റെ മേല്‍ നട­ക്കു­ന്ന ഓട്ടോ­മേ­റ്റ­ഡ് ആയ “ഗേ­റ്റ്‌­വേ ഫങ്ഷ­നു­കള്‍” സു­ര­ക്ഷി­ത­തു­റ­മുഖ ആനു­കൂ­ല്യ­ത്തി­നു തട­സ്സ­മാ­കാന്‍ പാ­ടി­ല്ലെ­ന്ന നി­ല­പാ­ടി­ലേ­ക്കു് കോ­ട­തി വന്നു­.

­വി­യോ­യ്ക്കെ­തി­രെ കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ച്മെ­ന്റ്, കോ­ണ്ട്രി­ബ്യൂ­ട്ട­റി കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ച്മെ­ന്റ്, വൈ­ക്കേ­റി­യ­സ് കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ച്മെ­ന്റ് എന്നി­ങ്ങ­നെ മൂ­ന്നു കൌ­ണ്ടു­ക­ളി­ലാ­യി­രു­ന്നു, ഐഒ കേ­സ് നല്‍­കി­യി­രു­ന്ന­തു­്. ഇവ­യില്‍ പൊ­തു­നി­യ­മ­ത്തില്‍ വരു­ന്ന വൈ­ക്കേ­റി­യ­സ് ലയ­ബി­ലി­റ്റി അഥ­വാ ബദല്‍ ബാ­ധ്യത എന്ന ഉത്ത­ര­വാ­ദി­ത്വ­ത്തി­ന്റെ പു­റ­ത്തു് സു­ര­ക്ഷി­ത­തു­റ­മുഖ ആനു­കൂ­ല്യം നി­ഷേ­ധി­ക്കാന്‍ ഡി­എം­സി­എ­യില്‍ വ്യ­വ­സ്ഥ­യു­ണ്ടു­്. ഉപ­യോ­ക്താ­വു് നട­ത്തു­ന്ന പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം തട­യാന്‍ സേ­വ­ന­ദാ­താ­വ് എന്ന നി­ല­യില്‍ അവ­കാ­ശ­വും കെല്‍­പ്പും ഉണ്ടാ­യി­ട്ടും ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ചി­ങ് ആക്റ്റി­വി­റ്റി­യി­ലൂ­ടെ സാ­മ്പ­ത്തി­ക­മെ­ച്ചം ലഭി­ക്കു­ന്നു­ണ്ടെ­ങ്കി­ലാ­ണു് സം­ര­ക്ഷ­ണം നഷ്ട­മാ­വു­ക. മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­നെ­തി­രെ ഈ നൂ­ലാ­മാ­ല­യാ­ണു­്, എഫ്ബിഐ ഉപ­യോ­ഗ­പ്പെ­ടു­ത്തി­യ­തു­്. എന്നാല്‍ വി­യോ­യു­ടെ കേ­സി­ലാ­വ­ട്ടെ, അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യു­ന്ന ഓരോ വീ­ഡി­യോ­യും പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം നട­ത്തി­യ­താ­ണോ എന്നു കണ്ടെ­ത്താ­നു­ള്ള പരി­ശോ­ധന നട­ത്തുക സാ­ധ്യ­മ­ല്ലെ­ന്നും ഐഒ­യ്ക്കു­പോ­ലും പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം തെ­ളി­യി­ക്കാന്‍ ഹാ­ജ­രാ­ക്കി­യി­രു­ന്ന തങ്ങ­ളു­ടെ ടൈ­റ്റി­ലു­ക­ളു­ടെ പട്ടി­ക­യില്‍ നി­ന്നു് വി­ചാ­ര­ണ­യ്ക്കി­ട­യില്‍ ഒരു ടൈ­റ്റില്‍ മാ­റ്റു­ക­യും മൂ­ന്നു ടൈ­റ്റില്‍ പു­തു­താ­യി ചേര്‍­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യേ­ണ്ട­താ­യി വന്നു­വെ­ന്നും ചൂ­ണ്ടി­ക്കാ­ട്ടി, അതി­നു­ള്ള കെല്‍­പ്പി­ല്ല എന്നു കണ്ടെ­ത്തി­യാ­ണു് കോ­ട­തി നി­യ­മ­ന­ട­പ­ടി അവ­സാ­നി­പ്പി­ച്ച­തു­്.

എ­ന്നാല്‍ ഈ കേ­സ് ടെ­സ്റ്റ് ഡോ­സ് മാ­ത്ര­മാ­യി­രു­ന്നു. വി­യോ ശരി­ക്കും പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യി­ലാ­യ­തു­്, ലോ­ക­ത്തി­ലെ ഏറ്റ­വും വലിയ മ്യൂ­സി­ക്‍ ബ്രാന്‍­ഡായ യൂ­ണി­വേ­ഴ്സല്‍ മ്യൂ­സി­ക്‍ ഗ്രൂ­പ്പ് റെ­ക്കോര്‍­ഡി­ങ്സ്, ഇന്‍­കോര്‍­പ്പ­റേ­റ്റ­ഡ് (UMG) കാ­ലി­ഫോര്‍­ണിയ ജി­ല്ലാ കോ­ട­തി­യില്‍ 2007 സെ­പ്റ്റം­ബര്‍ 4നു് കേ­സ് ഫയല്‍ ചെ­യ്ത­തോ­ടെ­യാ­ണു­്. ഡി­എം­സിഎ പ്ര­കാ­രം യു­എം­ജി­യു­ടെ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശം ലം­ഘി­ച്ച ഒരു ഫയല്‍ പോ­ലും ചൂ­ണ്ടി­ക്കാ­ട്ടി ടേ­ക്‍­ഡൌണ്‍ നോ­ട്ടീ­സ് നല്‍­കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാ­റാ­യി­ല്ല. ഇന്‍­ഫ്രി­ഞ്ചി­ങ് കണ്ട­ന്റി­നു പക­രം Veoh എന്ന സ്ഥാ­പ­നം തന്നെ അട­ച്ചു­പൂ­ട്ടുക എന്ന­താ­യി­രു­ന്നു, അവ­രു­ടെ ലക്ഷ്യം. അതി­നു കാ­ര­ണ­മാ­ക­ട്ടെ, എന്റര്‍­ടെ­യിന്‍­മെ­ന്റ് ഇന്‍­ഡു­സ്ട്രി­യി­ലെ യു­എം­ജി­യു­ടെ അപ്ര­മാ­ദി­ത്വ­ത്തി­നു് മങ്ങ­ലേല്‍­ക്കു­ന്ന­തും­.

­ദ­ശ­ല­ക്ഷ­ക്ക­ണ­ക്കി­നു ഡോ­ളര്‍ ചെ­ല­വു­വ­ന്ന ഈ നി­യ­മ­പോ­രാ­ട്ടം കമ്പ­നി­യു­ടെ പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­ശേ­ഷി­യെ, മത്സ­ര­ക്ഷ­മ­ത­യെ ഒക്കെ­ത്ത­ന്നെ ബാ­ധി­ച്ചു. കമ്പ­നി എക്സി­ക്യൂ­ട്ടീ­വ്സി­ന്റെ സമ­യ­മ­ത്ര­യും നി­യ­മ­പോ­രാ­ട്ട­ത്തി­നാ­യി മാ­റ്റി­വ­യ്ക്കേ­ണ്ടി­വ­ന്ന­തും കമ്പ­നി അട­ച്ചു­പൂ­ട്ടേ­ണ്ടി­വ­ന്നേ­ക്കും എന്ന തോ­ന്നല്‍ ശക്ത­മാ­യ­തും ജീ­വ­ന­ക്കാര്‍­ക്കു കമ്പ­നി­യി­ലു­ള്ള വി­ശ്വാ­സ­ത്തെ­യും ആത്മ­ബോ­ധ­ത്തെ­യും തകര്‍­ത്തു. കമ്പ­നി­യു­ടെ സാ­മ്പ­ത്തി­ക­സ്രോ­ത­സ് അട­ഞ്ഞു­വെ­ന്നു് ഉറ­പ്പാ­ക്കാന്‍ യു­എം­ജി, വി­യോ­യു­ടെ ഇന്‍­വെ­സ്റ്റര്‍­മാ­രായ മൈ­ക്കല്‍ എയ്സ­നര്‍, ആര്‍­ട്ട് ബില്‍­ജര്‍, സ്പാര്‍­ക്‍ ക്യാ­പി­റ്റല്‍ എന്നി­വര്‍­ക്കെ­തി­രെ­യും വ്യ­ക്തി­പ­ര­മാ­യി പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­ലം­ഘ­നം ആരോ­പി­ച്ചു കേ­സ് ഫയല്‍ ചെ­യ്തു. കോ­ട­തി ഈ കേ­സ് എടു­ത്തു കൊ­ട്ട­യി­ലി­ട്ടെ­ങ്കി­ലും യു­എം­ജി വീ­ണ്ടും അപ്പീ­ലി­നു പോ­യി. ഈ നീ­ക്കം കമ്പ­നി­യു­ടെ പണ­വ­ര­വി­നെ തട­സ്സ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ക­യും നി­യ­മ­ഭീ­ഷ­ണി­ക്കു മു­മ്പില്‍ മു­തല്‍­മു­ട­ക്കി­നു് പു­തിയ ആളു­കള്‍ തയ്യാ­റാ­വാ­തെ­വ­രി­ക­യും ചെ­യ്തു. ഇതോ­ടെ ജീ­വ­ന­ക്കാ­രെ വെ­ട്ടി­ക്കു­റ­യ്ക്കാ­തെ രക്ഷ­യി­ല്ലെ­ന്നാ­യി. 120 ജീ­വ­ന­ക്കാര്‍ വരെ­യു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന കമ്പ­നി­യില്‍ ഒടു­ക്കം 20 പേര്‍ മാ­ത്ര­മാ­യി­.

­ര­ണ്ടു­വര്‍­ഷ­ത്തി­നു ശേ­ഷം സെ­പ്റ്റം­ബര്‍ 2009­നു് കോ­ട­തി വി­യോ­യ്ക്കു് അനു­കൂ­ല­മാ­യി വി­ധി­ച്ചു. എന്നാല്‍ ഇട്ടു­മൂ­ടാന്‍ പണ­മു­ള്ള യു­എം­ജി­യാ­ക­ട്ടെ, തെ­ല്ലും കൂ­സാ­തെ അപ്പീല്‍ കൊ­ടു­ത്തു. അപ്പീല്‍ നി­ല­നില്‍­ക്കെ ഫി­നാന്‍­സി­ങ് വീ­ണ്ടും തട­സ്സ­പ്പെ­ട്ടു. ഒരു സമ­യ­ത്തു് 130 മി­ല്യന്‍ ഡോ­ളര്‍ മൂ­ല്യം കല്‍­പ്പി­ച്ചി­രു­ന്ന കമ്പ­നി, അതില്‍ ജീ­വി­ത­മര്‍­പ്പി­ച്ചി­രു­ന്ന 120 ജീ­വ­ന­ക്കാ­രും അവ­രു­ടെ കു­ടും­ബ­ങ്ങ­ളും, വി­വിധ ഇന്‍­വെ­സ്റ്റര്‍­മാര്‍ ഭര­മേല്‍­പ്പി­ച്ചി­രു­ന്ന 70 മി­ല്യന്‍ ഡോ­ളര്‍ മു­ട­ക്ക­മു­തല്‍, ദ്മി­ത്രി­യു­ടെ ജീ­വി­ത­ത്തി­ന്റെ നല്ല­കാ­ലം, ഇതൊ­ക്കെ യു­എം­ജി­യു­ടെ ഈ പോ­രാ­ട്ട­ത്തി­നു മു­ന്നില്‍‍ അടി­യ­റ­വ­യ്ക്കേ­ണ്ടി­വ­ന്നു. ആദ്യ­വി­ധി വരു­ന്ന­തി­നു രണ്ടു­മാ­സം മു­മ്പു് 2009 ജൂ­ലാ­യില്‍ അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ പി­താ­വു് മക­ന്റെ സാ­മീ­പ്യ­മോ ശു­ശ്രൂ­ഷ­യോ വേ­ണ്ടും­വ­ണ്ണം അനു­ഭ­വി­ക്കാന്‍ കൂ­ടി കഴി­യാ­തെ അസു­ഖ­ബാ­ധി­ത­നാ­യി മര­ണ­മ­ട­ഞ്ഞു. കേ­സി­ന്റെ ഭാ­രം മൂ­ലം ദ്മി­ത്രി­യു­ടെ കു­ടും­ബ­ജീ­വി­തം താ­റു­മാ­റാ­യി. 2009ല്‍ വി­വാ­ഹ­മോ­ച­ന­ത്തി­ലേ­ക്കു് അതു­ചെ­ന്നെ­ത്തി. നി­വൃ­ത്തി­കെ­ട്ടു് ദ്മി­ത്രി ഷാ­പി­റോ­യ്ക്ക് 2010 ഏപ്രില്‍ ആയ­പ്പോ­ഴേ­ക്കും കമ്പ­നി വി­റ്റൊ­ഴി­യേ­ണ്ടി­വ­ന്നു. ക്യു­ലി­പ്സോ എന്ന ഇസ്രാ­യേ­ലി­യന്‍ സ്റ്റാര്‍­ട്ട് അപ്പ് ആണു് പെ­ടാ­വി­ല­യ്ക്കു് വി­യോ­യെ വാ­ങ്ങി­യ­തു­്. ഇങ്ങ­നെ ആ സ്വ­പ്നം നശി­ച്ചു നാ­റാ­ണ­ക്ക­ല്ലു­പി­ടി­ച്ച­തി­നു ശേ­ഷം ഇക്ക­ഴി­ഞ്ഞ­മാ­സം (2011 ഡി­സം­ബര്‍) ഫെ­ഡ­റല്‍ അപ്പീല്‍ കോ­ട­തി ഒരി­ക്കല്‍ കൂ­ടി വി­യോ­യ്ക്കു് അനു­കൂ­ല­മാ­യി വി­ധി പറ­ഞ്ഞു­.

അ­താ­യ­തു­്, കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് ഇന്‍­ഡു­സ്ട്രി­യെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം ഡി­എം­സിഎ മു­ത്താ­ണു­്. എന്നാല്‍ അവര്‍­ക്ക­ത്ര­യും പോ­ര. സോ­പ്പാ­യും പി­പ്പാ­യും ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് ഇന്ന­വേ­ഷന്‍ തട­യാ­നും അവ­രു­ടെ സാ­മ്രാ­ജ്യാ­തിര്‍­ത്തി സം­ര­ക്ഷി­ക്കാ­നു­മാ­ണു് മ്യൂ­സി­ക്‍ ലേ­ബ­ലു­ക­ളും ഹോ­ളി­വു­ഡ് സ്റ്റു­ഡി­യോ­ക­ളും ശ്ര­മി­ക്കു­ന്ന­തു­്. പര­സ്പ­രം അതിര്‍­ത്തി­ലം­ഘി­ക്കാ­തെ ഒരു­മി­ച്ചു് ദാ­ദാ­ഗി­രി കളി­ക്കു­ന്ന അധോ­ലോക ഗു­ണ്ട­ക­ളെ­പ്പോ­ലെ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­വ്യ­വ­സാ­യി­കള്‍ പു­തിയ ആശ­യ­ങ്ങ­ളെ, പു­തിയ വി­പ­ണ­ന­രീ­തി­യെ, പു­തിയ കമ്പ­നി­ക­ളെ, പു­തിയ വ്യ­ക്തി­ക­ളെ, തങ്ങ­ളു­ടെ തട്ട­ക­ത്തി­ലേ­ക്കു് കട­ന്നു­ക­യ­റു­ന്ന­തില്‍ നി­ന്നു തട­യു­ക­യാ­ണു­്. പു­തിയ ഗാ­യ­ക­രെ സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ന്ന­തു­്, പു­തിയ ­സം­ഗീ­തം­ നിര്‍­മ്മി­ക്കു­ന്ന­തു­്, പു­തിയ സം­വി­ധാ­യ­ക­രെ സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ന്ന­തു­്, നടീ­ന­ട­ന്മാ­രെ സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ന്ന­തു് ഒക്കെ തങ്ങള്‍ മാ­ത്ര­മാ­യി­രി­ക്ക­ണം എന്നാ­ണു് ഇവ­രു­ടെ സമീ­പ­നം. ഇതി­നെ അര­ക്കി­ട്ടു­റ­പ്പി­ക്കു­ന്ന ഉദാ­ഹ­ര­ണ­മാ­ണു് നേ­ര­ത്തെ സൂ­ചി­പ്പി­ച്ച മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ് ഡോ­ട്ട് കോ­മി­ന്റെ അട­ച്ചു­പൂ­ട്ടല്‍.

­മെ­ഗാ അപ്‌­ലോ­ഡ് സൈ­റ്റ് സന്ദര്‍­ശി­ക്കു­ന്ന­വ­രെ കാ­ത്തി­രി­ക്കു­ന്ന എഫ്ബിഐ അറി­യി­പ്പ്

ഉ­പ­യോ­ക്താ­ക്കള്‍­ക്കു് അക്കൌ­ണ്ട് എടു­ത്തു് ഫയ­ലു­കള്‍ സൂ­ക്ഷി­ക്കാ­നും അതു് മറ്റു­ള്ള­വര്‍­ക്കു് ഡൌണ്‍­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യാ­നും സാ­ധി­ക്കു­ന്ന ഫയല്‍ ഹോ­സ്റ്റി­ങ് സേ­വ­ന­മാ­ണു് മെ­ഗാ അപ്‌­ലോ­ഡ് നല്‍­കി­വ­ന്ന­തു­്. ഹോ­ങ്കോ­ങ്ങില്‍ രജി­സ്റ്റര്‍ ചെ­യ്ത കമ്പ­നി പ്ര­വര്‍­ത്തി­ച്ചി­രു­ന്ന­തു് ന്യൂ­സി­ലാന്‍­ഡ് കേ­ന്ദ്ര­മാ­ക്കി­യാ­ണു­്. ജനു­വ­രി 18­ന്റെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ബ്ലാ­ക്ക് ഔട്ട് കഴി­ഞ്ഞു് മണി­ക്കൂ­റു­കള്‍­ക്ക­ക­മാ­ണു­്, ഡി­എം­സിഎ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു് കമ്പ­നി­യു­ടെ ഉട­മ­സ്ഥ­രും ഉന്ന­തഉ­ദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­രു­മ­ട­ക്കം നാ­ലു­പേ­രെ ഇന്റര്‍­പോ­ളി­ന്റെ സഹാ­യ­ത്തോ­ടെ ന്യൂ­സീ­ലാന്‍­ഡില്‍ നി­ന്നു് ജനു­വ­രി 19­നു് അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യു­ന്ന­തു­്. കലാ­സൃ­ഷ്ടി­ക­ളും ലക്ഷ്വ­റി കാ­റു­ക­ളു­മ­ട­ക്കം, 17 മി­ല്യന്‍ ഡോ­ള­റി­ന്റെ വസ്തു­വ­ക­കള്‍ കണ്ടു­കെ­ട്ടി. കമ്പ­നി­യു­ടെ സ്ഥാ­പ­കന്‍ കിം ഡോ­ട്ട്കോം എന്ന കിം സ്ക്മി­റ്റ്സി­ന്റെ പി­റ­ന്നാള്‍ ആഘോ­ഷ­ത്തി­നി­ട­യി­ലാ­യി­രു­ന്നു, അറ­സ്റ്റ്. പി­റ്റേ­ദി­വ­സം ജനു­വ­രി 20­നു് ഹോ­ങ്കോ­ങ്, മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­ന്റെ ഉട­മ­സ്ഥ­ത­യി­ലു­ള്ള 300 മി­ല്യന്‍ ഹോ­ങ്കോ­ങ് ഡോ­ളര്‍ മതി­പ്പു­വ­രു­ന്ന സ്വ­ത്തു­വ­ക­കള്‍ ജപ്തി­ചെ­യ്തു. ലോ­ക­ത്തു് അനേ­കം രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളില്‍ സര്‍­വര്‍ സ്ഥാ­പി­ച്ചു പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന വലിയ കമ്പ­നി­യാ­യി­രു­ന്നു, മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ്. അവ­രു­ടെ ഉട­മ­സ്ഥ­ത­യി­ലു­ള്ള എല്ലാ യു­ആര്‍എ­ല്ലു­ക­ളും പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ക­യും ഡി­എന്‍എ­സ് സേ­വ­നം ബ്ലോ­ക്ക് ചെ­യ്യു­ക­യും പക­രം എഫ്ബി­ഐ­യു­ടെ സന്ദേ­ശം പതി­ച്ചി­രി­ക്ക­യു­മാ­ണി­പ്പോള്‍. കമ്പ­നി­യു­ടെ സേ­വ­നം ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന­വ­രു­ടെ­യെ­ല്ലാം ഫയ­ലു­കള്‍ തീര്‍­ത്തും നഷ്ട­മാ­യി. തന്നെ­യു­മ­ല്ല, ആരൊ­ക്കെ ഏതേ­തൊ­ക്കെ ഫയ­ലു­കള്‍ അപ്‌­ലോ­ഡ് ചെ­യ്തു­വെ­ന്നും ഡൌണ്‍­ലോ­ഡ് ചെ­യ്തു­വെ­ന്നു­മു­ള്ള വി­വ­ര­ങ്ങ­ളും ഇതി­ന­കം എഫ്ബിഐ കൈ­ക്ക­ലാ­ക്കി­യി­ട്ടു­ണ്ടാ­വും. വ്യ­ക്തി­കള്‍­ക്കെ­തി­രായ നീ­ക്കം പി­ന്നാ­ലെ പ്ര­തീ­ക്ഷാം എന്നു­സാ­രം­.

എ­ന്നാല്‍ സോ­പ­യോ പി­പ­യോ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­തെ തന്നെ മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ് അട­ച്ചു­പൂ­ട്ടാന്‍ എഫ്ബി­ഐ­യ്ക്കാ­യി എന്നു കാ­ണ­ണം. മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­ന്റെ അനേ­കം സര്‍­വ­റു­ക­ളില്‍ ഒന്നു് യു­എ­സി­ലെ വിര്‍­ജീ­നി­യ­യില്‍ ആയി­രു­ന്നു എന്ന ലൂ­പ്ഹോള്‍ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചാ­ണു­്, ഈ കമ്പ­നി­ക്കെ­തി­രെ ഡി­എം­സിഎ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു നട­പ­ടി­യെ­ടു­ത്ത­തു­്. വി­യോ­യ്ക്കു് ലഭി­ച്ച­തു­പോ­ലെ സു­ര­ക്ഷി­ത­തു­റ­മുഖ ആനു­കൂ­ല്യം ഇവര്‍­ക്കു നല്‍­കി­യ­തു­മി­ല്ല. മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡി­നെ­തി­രെ പക്ഷെ പെ­ട്ടെ­ന്നു നട­പ­ടി­യെ­ടു­ക്കാന്‍ എന്താ­ണു കാ­ര­ണം എന്നു് പര­തു­മ്പോ­ഴാ­ണു് മ്യൂ­സി­ക്‍ ഇന്‍­ഡു­സ്ട്രി­യു­ടെ കളി മന­സ്സി­ലാ­വു­ക.

­മെ­ഗാ ബോ­ക്സ് ബീ­റ്റ സ്ക്രീന്‍ ഷോ­ട്ട്

ഈ നട­പ­ടി­വ­രു­ന്ന­തി­നു് ഏതാ­നും ആഴ്ച­കള്‍­ക്കു­മു­മ്പാ­ണു് ഡി­ജി­റ്റല്‍ മ്യൂ­സി­ക്‍ ന്യൂ­സ് എന്ന വെ­ബ്സൈ­റ്റ് മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ് പു­തു­താ­യി കമ്പോ­ള­ത്തി­ലി­റ­ക്കാന്‍ പോ­കു­ന്ന സേ­വ­ന­ത്തെ കു­റി­ച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെ­യ്ത­തു­്. സം­ഗീ­ത­വ്യ­വ­സാ­യ­ത്തി­ന്റെ ആണി­ക്ക­ല്ലി­ള­ക്കാന്‍ പോ­ന്ന­താ­യി­രു­ന്നു, ഈ സേ­വ­നം. ക്ലൌ­ഡ് കേ­ന്ദ്രീ­കൃ­ത­മായ മെ­ഗാ­ബോ­ക്സ് എന്ന സമാ­ന്തര മ്യൂ­സി­ക്‍ സ്റ്റോര്‍ ആണു­്, മെ­ഗാ­അ­പ്‌­ലോ­ഡ് ഉട­മ­കള്‍ പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ച­തു­്.

­യു­എം­ജി­യെ പേ­ടി­പ്പെ­ടു­ത്താന്‍ പോ­ന്ന നട­പ­ടി­യാ­യി­രു­ന്നു, അതു­്. കാ­ര­ണ­മെ­ന്തെ­ന്ന­ല്ലേ? പു­തിയ പാ­ട്ടു­കാര്‍­ക്കും സം­ഗീ­ത­ജ്ഞര്‍­ക്കും അവ­രു­ടെ ആല്‍­ബ­ങ്ങള്‍ സ്വ­ത­ന്ത്ര­മാ­യി റി­ലീ­സ് ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള സം­വി­ധാ­ന­മാ­യി­രു­ന്നു, മെ­ഗാ­ബോ­ക്സ് ഒരു­ക്കാ­നി­രു­ന്ന­തു­്. കലാ­കാ­ര­ന്മാര്‍­ക്കു് മ്യൂ­സി­ക്‍ ലേ­ബ­ലു­ക­ളു­ടെ ഇട­നി­ല­യി­ല്ലാ­തെ ഉപ­ഭോ­ക്താ­ക്ക­ളു­മാ­യി നേ­രി­ട്ടി­ട­പെ­ടാന്‍ കഴി­യു­ന്ന ഒരു ചന്ത­സ്ഥ­ലം. എന്നു­മാ­ത്ര­മ­ല്ല, അതി­ലൂ­ടെ­യു­ള്ള വില്‍­പ്പ­ന­വ­രു­മാ­ന­ത്തി­ന്റെ 90­ശ­ത­മാ­ന­വും കലാ­കാ­ര­ന്മാര്‍­ക്കു് എടു­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യാം. യു­എം­ജി­യും മറ്റും പാ­ട്ടു­കാര്‍­ക്കു് റോ­യല്‍­റ്റി­യു­ടെ ചെ­റു­ഭാ­ഗം മാ­ത്രം നല്‍­കു­മ്പോ­ഴാ­ണി­തു് എന്നോര്‍­ക്ക­ണം­.

ഇ­ങ്ങ­നെ പാ­ട്ടു് നേ­രി­ട്ടു് വില്‍­ക്കാന്‍ അനു­വ­ദി­ക്കുക മാ­ത്ര­മ­ല്ല, പണം കൊ­ടു­ത്തു­വാ­ങ്ങാ­തെ സൌ­ജ­ന്യ­മാ­യി ഡൌണ്‍­ലോ­ഡ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന പാ­ട്ടു­കള്‍­ക്കു പോ­ലും ഗാ­യ­കര്‍­ക്കു് പണം ലഭി­ക്കാന്‍ മെ­ഗാ­ബോ­ക്സ് സം­വി­ധാ­നം ഒരു­ക്കി­യി­രു­ന്നു. മെ­ഗാ­കീ എന്ന സാ­ങ്കേ­തി­ക­വി­ദ്യ­യു­ടെ സഹാ­യ­ത്തോ­ടെ­യാ­ണു് സൌ­ജ­ന്യ ഡൌണ്‍­ലോ­ഡു­കള്‍ ട്രാ­ക്ക് ചെ­യ്തു­്, പക­രം പര­സ്യ­വ­രു­മാ­ന­ത്തില്‍ നി­ന്നു് ഗാ­യ­കര്‍­ക്കു് പണം നല്‍­കു­ക. മ്യൂ­സി­ക്‍ ലേ­ബ­ലു­ക­ളു­ടെ ബി­സി­ന­സ് രീ­തി­യെ തന്നെ പൊ­ളി­ച്ച­ടു­ക്കു­മാ­യി­രു­ന്ന ഈ സം­വി­ധാ­നം നി­ല­വില്‍ വരു­ന്ന­തി­നു മു­ന്നെ, കമ്പ­നി­യെ പൂ­ട്ടി­ക്കു­ക അവ­യു­ടെ ആവ­ശ്യ­മാ­യി­ല്ലെ­ങ്കി­ല­ല്ലേ, അത്ഭു­ത­മു­ള്ളൂ? കണ്ണും മൂ­ക്കു­മി­ല്ലാ­ത്ത ഡി­ജി­റ്റല്‍ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­നി­യ­മം എങ്ങ­നെ ഇന്ന­വേ­ഷ­നെ തട­യു­ന്നു എന്നും പു­തിയ കളി­ക്കാ­രെ കളി­ക്ക­ള­ത്തില്‍­നി­ന്നു പു­റ­ത്താ­ക്കു­ന്നു എന്നും തെ­ളി­യി­ക്കാന്‍ ഇതി­നേ­ക്കാള്‍ പറ്റിയ ഉദാ­ഹ­ര­ണം വേ­റെ വേ­ണോ? (എ­ഫ്ബി­ഐ­യു­ടെ മറുവാദം ഇവി­ടെ­)

 

 

ഈ ഡി­എം­സിഎ യു­എ­സില്‍ സര്‍­വ­റു­ള്ള സൈ­റ്റു­കള്‍­ക്കു മാ­ത്രം ബാ­ധ­മ­കാ­ണെ­ങ്കില്‍ ഇതേ കാ­ടന്‍ നി­യ­മം വി­ദേ­ശ­സൈ­റ്റു­കള്‍­ക്കു കൂ­ടി ബാ­ധ­ക­മാ­ക്കാ­നാ­ണു­്, സോ­പ്പ­യും പി­പ്പ­യും. അതി­നെ എതിര്‍­ക്കാ­തെ പി­ന്നെ­ന്തു­ചെ­യ്യാന്‍?

ഇ­നി ഇതു് ഒറ്റ­പ്പെ­ട്ട നി­യ­മ­നിര്‍­മ്മാ­ണ­മ­ല്ല, എന്നു­കാ­ണ­ണം. ഇന്റര്‍­നെ­റ്റില്‍ നട­ന്ന പ്ര­ക്ഷോ­ഭ­ത്തെ തു­ടര്‍­ന്നു് ഈ രണ്ടു­ബി­ല്ലു­ക­ളും താ­ത്കാ­ലി­ക­മാ­യി മര­വി­പ്പി­ച്ചി­രി­ക്ക­യാ­ണു­്. പക­രം പിന്‍­വാ­തി­ലില്‍­കൂ­ട്ടി ഭര­ണ­കൂ­ടം വ്യ­ക്തി­ക­ളു­ടെ കമ്പ്യൂ­ട്ട­റു­ക­ളി­ലേ­ക്കു് ഒളി­നോ­ട്ടം തു­ട­രു­മെ­ന്നു് ഉറ­പ്പാ­ക്കു­ക­യാ­ണു­്. അതി­നാ­യി യു­എ­സ് കോണ്‍­ഗ്ര­സ് തി­ടു­ക്ക­ത്തില്‍ കൊ­ണ്ടു­വ­രു­ന്ന മറ്റൊ­രു നി­യ­മ­മാ­ണു് HR 1981. ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് അശ്ലീ­ല­വ്യാ­പാ­രി­ക­ളില്‍ നി­ന്നും കു­ട്ടി­ക­ളെ സം­ര­ക്ഷി­ക്കാ­നു­ള്ള നി­യ­മം 2011 എന്ന മേല്‍­ക്കു­റി­പ്പോ­ടെ­യാ­ണു് നി­യ­മം എത്തു­ന്ന­തു­്. സോ­പ­യു­ടെ പ്രൊ­പ്പോ­ണ­ന്റ് ആയ ലാ­മര്‍ സ്മി­ത്ത് തന്നെ­യാ­ണു­്, ഈ നി­യ­മ­വും മു­ന്നോ­ട്ടു­നീ­ക്കു­ന്ന­തു­്.

­ചൈല്‍­ഡ് പോ­ണോ­ഗ്ര­ഫി­യും ശി­ശു­ലൈം­ഗി­ക­പീ­ഡ­ന­വും തട­യുക എന്ന ലക്ഷ്യ­ത്തില്‍ പൊ­തി­ഞ്ഞാ­ണു­്, ബില്‍ അവ­ത­രി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു­്. ഈ കാ­ര്യ­ത്തില്‍ ആര്‍­ക്കും എതിര്‍­പ്പു­ണ്ടാ­വി­ല്ല, എന്ന­തു­കൊ­ണ്ടു­ത­ന്നെ, ബില്‍ യു­എ­സ് കോണ്‍­ഗ്ര­സില്‍ സു­ഖ­മ­മാ­യി പാ­സാ­ക്ക­പ്പെ­ടും. പക്ഷെ ബി­ല്ലി­ലെ വ്യ­വ­സ്ഥ­ക­ളി­ലേ­ക്കു് കട­ക്കു­മ്പോ­ഴാ­ണു­്, യഥാര്‍ത്ഥ ലക്ഷ്യം­ ചൈല്‍­ഡ് പോ­ണോ­ഗ്ര­ഫി­യെ തട­യു­ക­യ­ല്ലെ­ന്നു വ്യ­ക്ത­മാ­വു­ക. ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന ഏതൊ­രു­വ്യ­ക്തി­യേ­യും ശി­ശു­പീ­ഡ­ക­നാ­യി സം­ശ­യി­ക്കു­ന്ന പ്രി­മൈ­സു­ക­ളാ­ണു് ബി­ല്ലി­ലു­ള്ള­തു­്. ഇപ്പോ­ഴ­ത്തെ നി­ല­യില്‍ ശി­ശു­പീ­ഡ­ക­രെ കണ്ടെ­ത്തുക പ്ര­യാ­സ­മാ­ണെ­ന്നു് ബി­ല്ലി­നെ പി­ന്തു­ണ­യ്ക്കു­ന്ന­വര്‍ പറ­യു­ന്നു. അതി­നു­ള്ള പരി­ഹാ­ര­മാ­ണു­്, പ്ര­ശ്ന­കാ­രി. നി­ങ്ങള്‍­ക്കു് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് സേ­വ­നം ലഭ്യ­മാ­ക്കു­ന്ന സ്ഥാ­പ­നം (ISP) ഓരോ ഉപ­യോ­ക്താ­വി­ന്റെ­യും ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ആക്റ്റി­വി­റ്റി ട്രാ­ക്‍ ചെ­യ്യു­ക­യും അവ 18 മാ­സ­ക്കാ­ലം സൂ­ക്ഷി­ക്കു­ക­യും വേ­ണം. ഉപ­യോ­ക്താ­വി­ന്റെ പേ­രു­്, വി­ലാ­സം, എവി­ടെ­വി­ടൊ­ക്കെ നി­ന്നു് നെ­റ്റില്‍ കയ­റു­ന്നു, ബാ­ങ്ക് അക്കൌ­ണ്ട് നമ്പ­റു­കള്‍, ക്രെ­ഡി­റ്റ് കാര്‍­ഡ് നമ്പ­രു­കള്‍, കണ­ക്ഷ­നു് അസൈന്‍ ചെ­യ്തി­രി­ക്കു­ന്ന ഐപി അഡ്ര­സു­കള്‍ എന്നി­വ­യൊ­ക്കെ ഇതി­നൊ­പ്പം സൂ­ക്ഷി­ക്ക­ണം­.

“കോപ്പിറൈറ്റ് ഇന്‍ഡുസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഎംസിഎ മുത്താണു്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കത്രയും പോര. സോപ്പായും പിപ്പായും ഉപയോഗിച്ചു് ഇന്നവേഷന്‍ തടയാനും അവരുടെ സാമ്രാജ്യാതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കാനുമാണു് മ്യൂസിക്‍ ലേബലുകളും ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോകളും ശ്രമിക്കുന്നതു്. പരസ്പരം അതിര്‍ത്തിലംഘിക്കാതെ ഒരുമിച്ചു് ദാദാഗിരി കളിക്കുന്ന അധോലോക ഗുണ്ടകളെപ്പോലെ പകര്‍പ്പവകാശവ്യവസായികള്‍ പുതിയ ആശയങ്ങളെ, പുതിയ വിപണനരീതിയെ, പുതിയ കമ്പനികളെ, പുതിയ വ്യക്തികളെ, തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിലേക്കു് കടന്നുകയറുന്നതില്‍ നിന്നു തടയുകയാണു്. പുതിയ ഗായകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്, പുതിയ സംഗീതം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതു്, പുതിയ സംവിധായകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്, നടീനടന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് ഒക്കെ തങ്ങള്‍ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നാണു് ഇവരുടെ സമീപനം.”

ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന വള­രെ വലിയ ജന­സ­ഞ്ച­യ­ത്തി­നി­ട­യില്‍ ഒളി­ഞ്ഞി­രി­ക്കു­ന്ന ചെ­റു­ശ­ത­മാ­നം കു­റ്റ­വാ­ളി­ക­ളെ / ശി­ശു­പീ­ഡ­ക­രെ കണ്ടെ­ത്താന്‍ സക­ല­രു­ടെ­യും ദൈ­ന്യം­ദി­ന­സ്വ­കാ­ര്യ­പെ­രു­മാ­റ്റ­ങ്ങള്‍ നി­രീ­ക്ഷ­ണ­വി­ധേ­യ­മാ­ക്കു­ന്ന­തു് തന്നെ പൊ­ലീ­സ് സ്റ്റേ­റ്റി­ന്റെ സ്വ­ഭാ­വ­മാ­ണു­്. ഇല­ക്ട്രോ­ണി­ക്‍ ഫ്രോ­ണ്ടി­യര്‍ ഫെ­ഡ­റേ­ഷ­ന്റെ അറ്റോര്‍­ണി അഭി­പ്രാ­യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു് “ബി­ല്ലി­ലെ ഡേ­റ്റാ റി­റ്റന്‍­ഷന്‍ വ്യ­വ­സ്ഥ, ഓരോ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഉപ­യോ­ക്താ­വി­നെ­യും കു­റ്റ­വാ­ളി­യെ എന്ന­പോ­ലെ പരി­ഗ­ണി­ക്കു­ന്ന­തു് അമേ­രി­ക്കന്‍ പൌ­ര­ത്വ­മു­ള്ള ഏവ­രു­ടെ­യും ഓണ്‍­ലൈന്‍ സ്വ­കാ­ര്യ­ത­യേ­യും അഭി­പ്രായ സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­ത്തേ­യും ഹനി­ക്കും­,” എന്നാ­ണു­്. ഇതി­നേ­ക്കാള്‍ കടു­പ്പ­മാ­കു­ന്ന­തു­്, ബി­ല്ലി­ലെ വ്യ­വ­സ്ഥ­യ­നു­സ­രി­ച്ചു് ഈ ഡേ­റ്റ അത്ര­യും കൈ­ക്ക­ലാ­ക്കാന്‍ ഗവണ്‍­മെ­ന്റ് ആകെ ചെ­യ്യേ­ണ്ട­തു­്, ഐഎ­സ്‌­പി­ക­ളോ­ടു് വെ­റു­തെ ചോ­ദി­ക്കുക മാ­ത്ര­മാ­ണു് എന്ന­താ­ണു­്. അതാ­യ­തു­്, യാ­തൊ­രു­ത­ര­ത്തി­ലു­ള്ള ജു­ഡീ­ഷ്യല്‍ റി­വ്യൂ­വും ഇതി­നു പു­റ­ത്തി­ല്ല. പൊ­ലീ­സി­നു് ഒരാ­ളു­ടെ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് ഹി­സ്റ്റ­റി പരി­ശോ­ധി­ക്കാന്‍, ഈ ബില്‍ പ്ര­കാ­രം, അയാള്‍ ചൈല്‍­ഡ് പോ­ണോ­ഗ്ര­ഫി ചാര്‍­ജ­സി­ന്റെ പു­റ­ത്തു് അന്വേ­ഷ­ണം നേ­രി­ടു­ന്ന­യാള്‍ പോ­ലും ആക­ണ­മെ­ന്നി­ല്ല; ഏതെ­ങ്കി­ലും കു­റ്റ­കൃ­ത്യം സം­ബ­ന്ധി­ച്ച സം­ശ­യം മാ­ത്രം മതി. വി­വാ­ഹ­മോ­ച­ന­ക്കേ­സു­ക­ളും കു­ട്ടി­ക­ളു­ടെ കൈ­വ­ശാ­വ­കാ­ശം സം­ബ­ന്ധി­ച്ച തര്‍­ക്ക­ങ്ങ­ളും പോ­ലെ­യു­ള്ള സി­വില്‍ കാ­ര്യ­ങ്ങള്‍­ക്കു­പോ­ലും ഇതു ചെ­യ്യാ­നാ­കും. തന്നെ­യു­മ­ല്ല, പൊ­ലീ­സി­നു് ഈ ഡേ­റ്റ കൈ­വ­ശ­പ്പെ­ടു­ത്താന്‍, അതാ­രു­ടെ­യും ആവ­ട്ടെ, കാ­ര­ണം പോ­ലും ബോ­ധി­പ്പി­ക്കേ­ണ്ട­തി­ല്ല. ചു­രു­ക്ക­ത്തില്‍ ഈ നി­യ­മം നി­ല­വില്‍­വ­രു­ന്ന­പ­ക്ഷം ഏറ്റ­വു­മ­ധി­കം ഉപ­യോ­ഗി­ക്ക­പ്പെ­ടുക ബ്ലാ­ക്‍­മെ­യ്‌­ലി­ങ്ങി­നാ­വും­.

ഇ­നി കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ ഇമെയ്ല്‍ ചോര്‍­ത്തല്‍ വി­വാ­ദ­ങ്ങ­ളു­ടെ പശ്ചാ­ത്ത­ല­ത്തില്‍ ഇന്ത്യ­യില്‍ ഇത്ത­ര­മൊ­രു നി­യ­മ­ത്തി­ന്റെ പ്ര­യോ­ഗ­സാ­ധ്യത ഒന്നു പരി­ശോ­ധി­ച്ചു­നോ­ക്കൂ. അപ്പോ­ഴ­റി­യാം, എത്ര­മേല്‍ ഭീ­തി­ദ­മായ സ്റ്റേ­റ്റ് സര്‍­വൈ­ലന്‍­സി­ന്റെ രാ­ക്ഷ­സ­ഭാ­വ­മാ­ണു് നമ്മെ കാ­ത്തി­രി­ക്കു­ന്ന­തെ­ന്നു­്. ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍­ല­മെ­ന്റ് പാ­സാ­ക്കിയ ഐടി ആക്റ്റ് (2000), 2008 ഡി­സം­ബര്‍ 23­നു് പാര്‍­ല­മെ­ന്റ് സ്തം­ഭ­ന­ങ്ങള്‍­ക്കും ബഹ­ള­ങ്ങള്‍­ക്കു­മി­ട­യില്‍ ശബ്ദ­വോ­ട്ടോ­ടെ ഭേ­ദ­ഗ­തി ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടി­രു­ന്നു. ഈ ഭേ­ദ­ഗ­തി­യി­ലെ പല വകു­പ്പു­ക­ളും ഇന്ത്യന്‍ ഗവണ്‍­മെ­ന്റി­നു് ഇത്ത­രം കാ­ടന്‍ അധി­കാ­ര­ങ്ങള്‍ വച്ചു­നീ­ട്ടു­ന്നു­ണ്ടു­്. ഈ നി­യ­മ­ത്തി­ലെ 69-ാം വകു­പ്പു­്, ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തി­നു് ഏതു ഡി­ജി­റ്റല്‍ സം­ഭാ­ഷ­ണ­വും ചോര്‍­ത്താ­നു­ള്ള അനു­മ­തി നല്‍­കു­ന്നു. അതു് എത്ര­മാ­ത്രം ദു­രു­പ­യോ­ഗം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടാം എന്നു് വരും­നാ­ളു­ക­ളില്‍ നാം അനു­ഭ­വി­ച്ച­റി­യാന്‍ പോ­കു­ന്ന­തേ­യു­ള്ളൂ­.

­ന­മ്മു­ടെ വി­ചി­ത്ര­മായ നി­യ­മ­വ്യാ­ഖ്യാ­ന­ങ്ങള്‍ പ്ര­കാ­രം ഒരാ­ളെ എത്ര­വേ­ണ­മെ­ങ്കി­ലും പു­ക­ഴ്ത്താം. അതേ സമ­യം, അയാ­ളെ വെ­റു­ക്കു­ന്നു­വെ­ന്നു് കു­റ­ഞ്ഞ­പ­ക്ഷം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലെ­ങ്കി­ലും പ്ര­ഖ്യാ­പി­ക്കാ­നാ­വി­ല്ല. ഐഎ­സ്‌­പി കൊ­ടു­ത്ത തെ­റ്റായ വി­വ­ര­ത്തി­ന്റെ അടി­സ്ഥാ­ന­ത്തില്‍ സോ­ഷ്യല്‍ നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കി­ങ് സൈ­റ്റായ ഓര്‍­ക്കു­ട്ടി­ലൂ­ടെ ഛത്ര­പ­തി ശി­വ­ജി­യെ അപ­മാ­നി­ച്ചു എന്ന കു­റ്റം­ചു­മ­ത്തി 2007 ഓഗ­സ്റ്റ് 31­നു് ബാം­ഗ്ലൂ­രി­ലെ എച്ച്സി­എല്‍ കമ്പ­നി­യില്‍ എഞ്ചി­നീ­യ­റാ­യി­രു­ന്ന ലക്ഷ്മണ കൈ­ലാ­സ് കെ എന്ന യു­വാ­വി­നെ അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്തു് വി­ചാ­ര­ണ­പോ­ലും നട­ത്താ­തെ 50 ദി­വ­സം തട­വില്‍ പാര്‍­പ്പി­ച്ച ചരി­ത്ര­മാ­ണു­്, മഹാ­രാ­ഷ്ട്ര പൊ­ലീ­സി­നു­ള്ള­തു­്. ഒടു­വില്‍ ഇയാ­ളെ പൊ­ലീ­സ് വി­ട്ട­യ­യ്ക്കു­ക­യും മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്നു് ഇക്കഥ മന­സ്സി­ലാ­ക്കിയ മനു­ഷ്യാ­വ­കാശ കമ്മി­ഷന്‍ എയര്‍­ടെ­ല്ലി­നോ­ടു് രണ്ടു­ല­ക്ഷം രൂപ നഷ്ട­പ­രി­ഹാ­രം നല്‍­കാന്‍ ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ക­യും ചെ­യ്തു. ഇത്ത­രം സാ­ഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്ദാ­സ്തു­തി­യും ആക്ഷേ­പ­ഹാ­സ്യ­വും മറ്റും ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ക­യേ രക്ഷ­യു­ള്ളൂ എന്നു­വ­രു­ന്നു. (ചേര്‍­ത്തു­വാ­യി­ക്കാന്‍: ഇന്ത്യയുടെ അദൃ­ശ്യ ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് സെന്‍­സര്‍­ഷി­പ്പ് : അനി­വര്‍ അര­വി­ന്ദ്)

­സോ­പ്പ­യും പി­പ്പ­യും പൈ­ത­ങ്ങ­ളെ­ങ്കില്‍ അതി­ന്റെ വല്യൂ­പ്പാ­പ്പ­യാ­യി­ട്ടു­വ­രും, ആന്റി കൌ­ണ്ടര്‍­ഫീ­റ്റി­ങ് ട്രേ­ഡ് എഗ്രി­മെ­ന്റ് (ACTA) എന്ന അന്താ­രാ­ഷ്ട്ര കരാര്‍. ഒക്ടോ­ബര്‍ 2010ല്‍ ഓസ്ട്രേ­ലി­യ, കാ­ന­ഡ, ജപ്പാന്‍, മൊ­റോ­ക്കോ, ന്യൂ സീ­ലാന്‍­ഡ്, സിം­ഗ­പ്പൂര്‍, ദക്ഷി­ണ­കൊ­റി­യ, യു­എ­സ്എ എന്നീ രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങള്‍ ഒപ്പു­ചാര്‍­ത്തി­യ­തോ­ടെ ഈ കരാര്‍ നി­ല­വില്‍­വ­ന്നു­ക­ഴി­ഞ്ഞു. തൊ­ട്ടു­പി­ന്നാ­ലെ യൂ­റോ­പ്യന്‍ യൂ­ണി­യ­നും അതി­ലെ 22 അം­ഗ­രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളും  ഇ­തി­ന­കം ഈ കരാ­റില്‍ ഒപ്പു­ചാര്‍­ത്തി­.

­ലോ­ക­രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളു­ടെ തല­യ്ക്കു­മു­ക­ളി­ലൂ­ടെ കോ­പ്പി­റൈ­റ്റ് വ്യ­വ­സായ താ­ത്പ­ര്യ­ങ്ങള്‍ അടി­ച്ചേല്‍­പ്പി­ക്കു­ന്ന കരാര്‍ ആണി­തു­്. ഉത്പ­ന്ന­ങ്ങ­ളു­ടെ അനം­ഗീ­കൃത പകര്‍­പ്പു­കള്‍, ജന­റി­ക്‍ ഡ്ര­ഗ്സ്, ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലൂ­ടെ­യു­ള്ള പകര്‍­പ്പ­വ­കാശ ലം­ഘ­നം എന്നീ വി­ഷ­യ­ങ്ങ­ളില്‍ ലോ­ക­ത്താ­കെ ബാ­ധ­ക­മാ­വു­ന്ന നി­യ­മ­ങ്ങള്‍ നട­പ്പി­ലാ­ക്കാന്‍ നി­ല­വി­ലു­ള്ള അന്താ­രാ­ഷ്ട്ര ഫോ­റ­ങ്ങ­ളു­ടെ പു­റ­ത്തു് WTO­യും, WIPO­യും, UNഉം പോ­ലെ ഒരു സ്വ­ത­ന്ത്ര ഗവേ­ണി­ങ് ബോ­ഡി കരാ­റി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി നി­ല­വില്‍­വ­രും­.

­മേല്‍­പ്പ­റ­ഞ്ഞ കരി­നി­യ­മ­ങ്ങ­ളേ­ക്കാള്‍ പ്ര­ശ്ന­കാ­രി­യാ­ണു് ആക്റ്റ എന്നു മന­സ്സി­ലാ­ക്കാന്‍ ഒരേ­യൊ­രു കാ­ര്യം പറ­ഞ്ഞാല്‍ മതി­യാ­വും. ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് സേ­വ­ന­ദാ­താ­ക്ക­ളെ, അവ­രു­ടെ വരി­ക്കാ­രു­ടെ പ്ര­വൃ­ത്തി­ദോ­ഷ­ങ്ങ­ളു­ടെ ഉത്ത­ര­വാ­ദി­ത്വ­ത്തില്‍ നി­ന്നു് ഒഴി­വാ­ക്കു­ന്ന നി­യ­മ­സം­ര­ക്ഷ­ണം, ആക്റ്റ എടു­ത്തു­ക­ള­യു­ന്നു. അതാ­യ­തു­്, ഈ കരാര്‍ നട­പ്പാ­കു­ന്ന­തോ­ടെ ഐഎ­സ്‌­പി­കള്‍­ക്കു് ഭര­ണ­കൂ­ട­ങ്ങ­ളു­ടെ കണ്ണു­രു­ട്ട­ലി­നു വഴ­ങ്ങാ­തെ­വ­യ്യെ­ന്നാ­കു­ന്നു. ഇതി­നൊ­ക്കെ പു­റ­മേ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­സം­ര­ക്ഷി­ത­മായ മീ­ഡിയ ആക്സ­സ് ചെ­യ്യാ­നാ­വു­ന്ന സ്വ­ത­ന്ത്ര സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യര്‍ ആപ്ലി­ക്കേ­ഷ­നു­കള്‍ ഐഎ­സ്‌­പി ഹോ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യാന്‍ പാ­ടി­ല്ലെ­ന്നും ആക്റ്റ അനു­ശാ­സി­ക്കു­ന്നു. DRM പൂ­ട്ടി­ട്ട മീ­ഡിയ പ്ലേ­ചെ­യ്യാന്‍ സ്വ­ത­ന്ത്ര/ഓ­പ്പണ്‍­സോ­ഴ്സ് സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യര്‍ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ പാ­ടി­ല്ലെ­ന്നും കരാര്‍ വ്യ­വ­സ്ഥ ചെ­യ്യു­ന്നു­.

­യു­എ­സി­ലെ ബി­സി­ന­സ് സോ­ഫ്റ്റ്‌­വെ­യര്‍ അല­യന്‍­സ്, മോ­ഷന്‍ പി­ക്‍­ചര്‍ അസോ­സി­യേ­ഷന്‍ ഓഫ് അമേ­രി­ക്ക, റെ­ക്കോ­ഡി­ങ് ഇന്‍­ഡു­സ്ട്രി അസോ­സി­യേ­ഷന്‍ ഓഫ് അമേ­രി­ക്ക തു­ട­ങ്ങിയ പ്ര­ഷര്‍ ഗ്രൂ­പ്പു­ക­ളു­ടെ പൊ­തു­സം­ഘ­ട­ന­യായ ഇന്റര്‍­നാ­ഷ­ണല്‍ ഇന്റ­ല­ക്ച്വല്‍ പ്രോ­പ്പര്‍­ട്ടി അല­യന്‍­സ്, ഫാര്‍­മ­സ്യൂ­ട്ടി­ക്കല്‍ റി­സര്‍­ച്ച് ആന്‍­ഡ് മാ­നു­ഫാ­ക്ട­റേ­ഴ്സ് ഓഫ് അമേ­രി­ക്ക എന്നീ സം­ഘ­ട­ന­ക­ളും കരാ­റി­ലൊ­പ്പു­വ­ച്ച ഏതാ­നും രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളും മാ­ത്ര­മാ­ണു­്, ഈ കരാര്‍ സം­ബ­ന്ധി­യായ ചര്‍­ച്ച­ക­ളില്‍ പങ്കെ­ടു­ത്ത­തു­്. അതില്‍­നി­ന്നു­ത­ന്നെ, ഇതാ­രു­ടെ താ­ത്പ­ര്യ­മാ­ണെ­ന്നു വ്യ­ക്ത­മാ­ണു­്. ഏറെ രഹ­സ്യാ­ത്മ­ക­മാ­യാ­ണു് ആക്റ്റ സം­ബ­ന്ധി­ച്ച ചര്‍­ച്ച­ക­ള­ത്ര­യും നട­ന്ന­തു­്. വി­ക്കി­ലീ­ക്ക്സ് പു­റ­ത്തു­കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന ചില ഫയ­ലു­ക­ളി­ലൂ­ടെ മാ­ത്ര­മാ­ണു­്, ലോ­കം ആദ്യ­മാ­യി ഈ കരാ­റി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു കേള്‍­ക്കു­ന്ന­തു് എന്നു­പ­റ­യു­മ്പോള്‍ അറി­യാ­മ­ല്ലോ, ഇതി­ന്റെ പി­ന്നി­ലെ നി­ക്ഷി­പ്ത­താ­ത്പ­ര്യം­.

­പോ­ളി­ഷ് പാര്‍­ല­മെ­ന്റില്‍ അനോ­ണി­മ­സ് മാ­സ്ക് അണി­ഞ്ഞ് ഇട­തു­ക­ക്ഷി­യം­ഗ­ങ്ങള്‍ നട­ത്തിയ ആക്റ്റ വി­രു­ദ്ധ പ്ര­തി­ഷേ­ധം

ആ­ക്റ്റ­യ്ക്കെ­തി­രെ യൂ­റോ­പ്പി­ലെ­ങ്ങും വമ്പന്‍ പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ങ്ങള്‍ നട­ക്കു­ന്നു. ജര്‍­മ്മ­നി ഒപ്പി­ടാന്‍ വി­സ­മ്മ­തി­ച്ചി­രി­ക്ക­യാ­ണു­്. പോ­ള­ണ്ട് പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ച്ചൂ­ടില്‍ നി­ന്നു­ക­ത്തു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു. വാ­ഴ്സ­യി­ലെ പോ­ളി­ഷ് പാര്‍­ല­മെ­ന്റില്‍ ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ക­ക്ഷി­യായ പാ­ലി­ക്കോ­ട്ട്സ് മൂ­വ്‌­മെ­ന്റി­ന്റെ എം­പി­മാര്‍ പാര്‍­ല­മെ­ന്റി­ലെ­ത്തി­യ­തു് ഇന്റര്‍­നെ­റ്റി­ലെ ഏറ്റ­വും വലിയ ബ്ലാ­ക്‍ ഹാ­റ്റ് ഹാ­ക്കി­ങ് നെ­റ്റ്‌­വര്‍­ക്കായ അനോണിമസ് തങ്ങ­ളു­ടെ ചി­ഹ്ന­മാ­യി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന മാ­സ്ക് ധരി­ച്ചാ­ണു­്. വി­ക്കി­ലീ­ക്ക്സി­ന്റെ അക്കൌ­ണ്ട് മു­ന്ന­റി­യി­പ്പി­ല്ലാ­തെ പൂ­ട്ടി­യ­തി­നെ തു­ടര്‍­ന്നു് മാ­സ്റ്റര്‍ കാര്‍­ഡ്, പേ­പാള്‍ തു­ട­ങ്ങിയ കമ്പ­നി­ക­ളു­ടെ വെ­ബ്സൈ­റ്റു­കള്‍ ഡി­ന­യല്‍ ഓഫ് സര്‍­വീ­സ് അറ്റാ­ക്കി­ലൂ­ടെ ദി­വ­സ­ങ്ങ­ളോ­ളം പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­ര­ഹി­ത­മാ­ക്കിയ അതേ അനോ­ണി­മ­സ്!

­നി­ല­വി­ലു­ള്ള TRIPS കരാ­റു­മാ­യി ACTA പൊ­രു­ത്ത­പ്പെ­ടു­ന്നി­ല്ലെ­ന്നു കാ­ട്ടി ഏതാ­നും രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വി­മ­ത­സ്വ­ര­മു­യര്‍­ത്തി­യി­ട്ടു­ണ്ടു­്. ലോ­ക­ത്തി­ലെ ഏറ്റ­വും വലിയ ജന­റി­ക്‍ ഡ്ര­ഗ്സ് ഉത്പാ­ദ­ക­രെ­ന്ന നി­ല­യില്‍ ഇന്ത്യ­യാ­ണു് ഈ എതിര്‍­പ്പു­യര്‍­ത്തു­ന്ന രാ­ഷ്ട്ര­ങ്ങ­ളില്‍ പ്ര­ധാ­നി. ഇന്ത്യന്‍ മരു­ന്നു­ക­മ്പ­നി­ക­ളു­ടെ ലോ­ബി­യി­ങ്ങി­ന്റെ ഫല­മാ­യി മാ­ത്ര­മാ­ണു­്, ഇന്ത്യ ഈ കരാ­റി­നെ എതിര്‍­ക്കു­ന്ന­തു­്. അതേ സമ­യം അതി­ലെ പകര്‍­പ്പ­വ­കാ­ശ­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട വ്യ­വ­സ്ഥ­കള്‍ ഇന്ത്യ­പോ­ലും സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യാ­നെ സാ­ധ്യ­ത­യു­ള്ളൂ. ട്രാന്‍­സ് പസ­ഫി­ക്‍ പാര്‍­ട്ണര്‍­ഷി­പ്പ് പോ­ലെ­യു­ള്ള കടു­ത്ത ഐപി പ്രൊ­വി­ഷ­നു­ക­ളു­ടെ രഹ­സ്യാ­ത്മ­ക­മായ വര­വു പ്ര­വ­ചി­ക്കു­ന്ന സ്നാ­പ­ക­യോ­ഹ­ന്നാന്‍ മാ­ത്ര­മാ­കും ആക്റ്റ എന്നു­കൂ­ടി കേള്‍­ക്കു­മ്പോള്‍ ഞെ­ട്ടാ­തി­രി­ക്കു­ന്ന­തെ­ങ്ങ­നെ? വി­ദേ­ശ­സൈ­റ്റു­കള്‍­ക്കു ബ്ലാങ്കറ്റ് നി­രോ­ധ­നം­ ഏര്‍­പ്പെ­ടു­ത്തിയ ബെ­ലാ­റ­സു­മു­തല്‍ സ്വന്തം ഇന്റര്‍­നെ­റ്റ് കെ­ട്ടി­പ്പ­ടു­ക്കു­മെ­ന്നു പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന ഇറാന്‍ വരെ­യു­ള്ള സമ­ഗ്രാ­ധി­പ­ത്യ ഭര­ണ­കൂ­ട­ങ്ങ­ളു­ടെ ജനാ­ധി­പ­ത്യ­വി­രു­ദ്ധ ചേ­രി­ചേ­ര­ലി­നെ പോ­ലും അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­ക്കു­ന്ന നി­ല­യി­ലാ­ണു് ലോ­ക­ത്തി­ലെ ഏറ്റ­വും വലിയ ജനാ­ധി­പ­ത്യ­രാ­ഷ്ട്ര­മെ­ന്നു് മേ­നി­ന­ടി­ക്കു­ന്ന യു­എ­സി­ന്റെ­യും കൂ­ട്ടാ­ളി­ക­ളു­ടെ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ സന്ധി­ചേ­രല്‍. ഇതി­നെ­തി­രെ ഹാക്കര്‍മാര്‍ രം­ഗ­ത്തു­ണ്ടെ­ന്ന­തു­് ആശ്വാ­സ­വും­.

­മാ­തൃ­ഭൂ­മി ആഴ്ച­പ്പ­തി­പ്പി­ന്റെ പു­സ്ത­കം 89, ലക്കം 50ല്‍ പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ച ഈ ലേ­ഖ­നം ക്രി­യേ­റ്റീ­വ് കോ­മണ്‍­സ് ആട്രി­ബ്യൂ­ഷന്‍ ഷെ­യര്‍ എലൈ­ക്‍ 2.5 ഇന്ത്യ (CC-BY-SA 2.5 In) ലൈ­സന്‍­സ് പ്ര­കാ­രം പു­നഃ­പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ക്കാന്‍ അനു­മ­തി നല്‍­കു­ന്നു­.

­സെ­ബിന്‍ ഏബ്ര­ഹാം ജേ­ക്ക­ബ്

കടപ്പാടു് : സെ­ബിന്‍ ഏബ്ര­ഹാം ജേ­ക്ക­ബ് (http://malayal.am)

Posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ