ഗ്നു/ലിനക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡു്

പഠിപ്പുര

എല്ലാം പോര്‍ട്ടബിള്‍ ഡോക്യുമെന്റ്  ഫയലുകളാണ് (pdf) .

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

  • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രാരംഭം
  • ഗ്നു_ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം
  • മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്
  • ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് പഠന സഹായി
  • ഇന്റര്‍നെറ്റ് പരിജ്ഞാനം
  • വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാന്‍
  • അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍
Advertisements