സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം

കെ വി അനില്‍കുമാര്‍

മനുഷ്യര്‍ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണു് അറിവു് സ്വായത്തമാക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെ നേടുന്ന അറിവും, അവ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സങ്കേതങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ അവകാശമുണ്ടു്. എന്നാല്‍ അവ നിഷേധിച്ചു് അറിവിനെ സ്വന്തം വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം എന്നുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. മുതലാളിത്തം സാമ്രാജത്വ കാലഘട്ടത്തിലേക്കു് കടന്നതോടു് കൂടി കോര്‍പ്പറേറ്റു് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എതുതരം അറിവിനേയും വളച്ചുകെട്ടി അവരുടെ കൊള്ളലാഭത്തിനു് വഴിയൊരുക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നുചേര്‍ന്നു.

സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ കായികശേഷി ഉപയോഗിച്ചാണു് മനുഷ്യര്‍ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നതു്. ആ ഘട്ടത്തില്‍ ഉല്‍പാദനോപാധിയായിരുന്ന ഭൂമിയിലും യന്ത്രോപാധികളിലും അധികാരം സ്ഥാപിച്ചാണു് സമുഹത്തിന്റെ അധികാരം ഒരു ചെറു വിഭാഗം കൈയ്യടിക്കിയിരുന്നതു്. കായിക അദ്ധ്വാനത്തെ ബൌദ്ധിക അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ചരിത്രത്തിലുടനീളം, നടന്നതായി കാണാം. ഇതിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ക്രമമായി വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നന്നത്തെ സാമൂഹ്യബന്ധത്തിനനുസൃതമായി, അദ്ധ്വാനശേഷി വിറ്റു് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി മുതലാളി വര്‍ഗ്ഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങി. ഇതിലൂടെ ഒരു ബൌദ്ധിക ഉത്പാദന ക്രമം രൂപംകൊണ്ടു. അതിനാല്‍ ബൌദ്ധിക ഉത്പാദന ക്രമം, സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ച തന്നെയാണു്, ഈ വികാസം സമൂഹത്തിലെ ഭിന്ന ശക്തികളുടെ താത്പര്യ സംഘട്ടനത്തിലൂടെയാണു് രൂപപ്പെടുന്നതു്.

അദ്ധ്വാനഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായുള്ള ബൌദ്ധിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളാണു് തൊഴിലാളികള്‍ സ്വാഭാവികമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. അവ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കു് വേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുതലാളിത്ത ഘടന ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടുകൂടി, കച്ചവടതാല്‍പര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തുംചെയ്യാമെന്നു് വന്നു. സമൂഹത്തെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധംവരെ ഉണ്ടാക്കമെന്ന അവസ്ഥ കൈവന്നു.

അതേസമയം കായിക ഉദ്പാദന മേഖലയില്‍, തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സംഘടിതശേഷി, വര്‍ദ്ധിക്കുകയും, പ്രമാണിവര്‍ഗ്ഗത്തിനു്, അവരെ ചൂഷണംചെയ്തു് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതു് പണ്ടേപോലെ സാദ്ധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തെ അവരാല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ നിന്നും അന്യം നിര്‍ത്തിയും, തൊഴില്‍ശാലകളെ വിഭജിച്ചു്, ശിഥിലമാക്കിയും, തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചും, ഒരു ചെറിയവിഭാഗം തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് മാത്രം ഉന്നതവേതനം നല്‍കിയും, അവരില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയും ഒക്കെയാണു് പ്രമാണിവര്‍ഗ്ഗം ഇതാനോടു് പ്രതികരിച്ചതു്. അതിനായി അവര്‍ക്കു് പുതിയ മേച്ചില്‍പുറം തേടേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങിനെ ബൌദ്ധിക ഉത്പാദന ക്രമം പൂര്‍ണ്ണമായും തങ്ങളുടെ പിടിയില്‍ നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം കോര്‍പ്പറേറ്റു് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാവുകയും, ബൌദ്ധിക ഉത്പാദന ക്രമം കുത്തകവല്‍ക്കരണത്തിന്റേതായ അശാസ്ത്രീയമായൊരു രൂപം കൈകൊള്ളുവാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു്, ബൌദ്ധികസ്വത്തു് വ്യാപകമായി കുത്തകവല്‍ക്കരിക്കാനും, കമ്പോളത്തില്‍ അവയുടെ ഉപഭോക്താവകാശം വിപണനം ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചതു്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം വികാസം പ്രാപിച്ച അറിവിനെ, ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി, പ്രമാണിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ മാത്രം ബൌദ്ധികസ്വത്തായി ചിത്രീകരിച്ചു. അവയെ രഹസ്യമാക്കിവെച്ചു. സ്വാഭാവികമായ പങ്കുവെക്കലിനെ തടഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉപയോഗാവകാശത്തെ മാത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചു് വിപണനം ചെയ്തു് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കലാണിതിന്റെ രീതി.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേണം ആധുനിക വിവരസാങ്കേതിക രംഗത്തെ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കുത്തകവല്‍ക്കരണത്തെ കാണേണ്ടതു്. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്രോതസു് കൈമാറാനും പറ്റുന്ന സഹകരണരീതി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ രംഗത്തു് നിലനിന്നിരുന്നു. 1980-കളുടെ ആദ്യപകുതിയിലാണു് കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. ഇതുമുലം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും, കെമാറ്റം ചെയ്യുന്നതു് തടയപ്പെട്ടു. അവ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മൊത്തം അവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു് പകരം അവ ഉപയോഗിക്കാന്‍ മാത്രമായുള്ള അനുമതിപത്രങ്ങളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതു്. ഇതു് സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പല ബൌദ്ധികസ്വത്താവകാശ നിയമങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇതുമുലം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും പല അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

ഇതിനെതിരെ 1980-കളില്‍ തന്നെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ സംഘടിച്ചു് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി, ശ്രി റിച്ചാള്‍ഡു് സ്റ്റാള്‍മാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രസഥാനം രുപംകൊണ്ടു. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസനത്തിനും, വിതരണത്തിനും, ഉപയോഗത്തിനും പുതിയ രീതികള്‍ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു് വെച്ചു. ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനും എത്ര പകർപ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതിയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ. അവയുടെ നിർമ്മാണ സ്രോതസ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇവയുടെ വിതരണത്തോടൊപ്പം കൂടെ സ്വതന്ത്ര അനുമതി രേഖയും സാധാരണയായി ലഭ്യമാക്കും. പകർപ്പവകാശത്തിനു് പകരം പകർപ്പുപേക്ഷ പ്രകാരമാണു് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു്. സൗജന്യമായി ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആകണമെന്നില്ല. അതേപോലെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ എപ്പോഴും സൗജന്യമായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ അതിന്റെ ഉപയോക്താവിനു് താഴെപ്പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു് നൽകുന്നു.

 • ആവശ്യാനുസരണം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു എന്നു് പഠിക്കാനും അതില്‍ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. (ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു് വരുത്താനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍സ്രോതസും ഉപഭോക്താവിനു് ലഭ്യമാക്കണം)

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനും അവ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു്, സാമൂഹ്യവും സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ മികവു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടു്.

സാമൂഹ്യ മികവുകൾ

 • അറിവിന്റേയും, അതുവഴി സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു

 • സമൂഹത്തിനകത്തെ പരസ്പര സഹകരണം വളര്‍ത്തുന്നു

 • നടത്തിപ്പുകാരുടേയും, തൊഴിലാളികളുടേയും,സാങ്കേതിക ശേഷിയും, തൊഴിൽ പ്രാഗത്ഭ്യവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

 • പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്ഥായിയായ പുരോഗമനം ഉറപ്പാക്കുന്നു

 • തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

സാങ്കേതിക മികവുകൾ

 • ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു് കിടക്കുന്ന തലച്ചോറുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

 • സുതാര്യമായ രീതിയിൽ അപ്പപ്പോള്‍ തന്നെ ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രതികരണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാവും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുക.

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും, തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്താനും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവ എളുപ്പവും മികച്ചരീതിയിലും നടക്കുന്നു

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പഠനരേഖകളും വിവരണങ്ങളും മികച്ചതാകുന്നു.

 • സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പൂര്‍ണ്ണ കൈമാറ്റം നടക്കുകയും, സ്വതന്ത്രമായ തുടർപ്രവർത്തനം സാദ്ധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു

സാമ്പത്തിക മികവുകൾ

 • ലൈസന്‍സ് തുകയോ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചെലവുകളോ ഇല്ല

 • കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ, കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ അധിക ചെലവില്ല

 • ഒറ്റത്തവണ ചെലവു് മാത്രമേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടാകുള്ളു

 • വാര്‍ഷിക പരിപാലനത്തിനായി കേരളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉപയോഗിക്കാം

 • നിലവിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ നിന്നാണ് പുതിയവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ഉത്പാദന ചിലവ് കുറയും

 • പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണം വഴി സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവ്യവസായിക വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു.

 • ഹാർഡ്‌വെയർ ഉപകരണങ്ങളുടെ മിതമായ ഉപയോഗത്താൽ അവയുടെ ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയും.

മനഷ്യരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഭരണമടക്കമുള്ള പലമേഖലകളും, ഇന്നു് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മുഖേനെയാണു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു്. പരമ്പരാഗതമായി മനുഷ്യര്‍ ചിന്തിച്ചു് പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഭരണമേഖലയില്‍, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രയോഗം വളരെ വിനാശകരമായിരിക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ നമ്മുടെ മൌലികാവകാശത്തയും, പരമാധികാരത്തേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണു്.

ഏതൊരു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും പോലെ, ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യക്കും വര്‍ഗ്ഗ പക്ഷപാതിത്വമില്ല, എന്നാല്‍ അവയുടെ പ്രയോഗത്തിനു് വര്‍ഗ്ഗ സ്വഭാവമുണ്ടു്. അവയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രയോഗം പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ അധീശവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ താല്‍പര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും, അവ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യത്തിനെതിരായിയരിക്കും. എന്നാല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗത്തില്‍ ബോധപൂര്‍വ്വമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തി, അവ ജനപക്ഷമാക്കാനും, അതുവഴി, മികച്ച സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു് തുടക്കമിടാനും സാധിക്കും.

അത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ടു് വേണം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കാണാന്‍. ഇതിന്റെ സാദ്ധ്യതകളെ, അറിവിന്റെ മറ്റു് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

കടപ്പാട് : ശ്രീ കെ.വി. അനില്‍കുമാര്‍

ഇമെയില്‍: anilankv@gmail.com

Advertisements

About പ്രശോഭ് ജി.ശ്രീധര്‍ -ചാത്തോത്ത്

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ എ.ടി.പി.എസ്സ്. കൊച്ചി www.atps.in
This entry was posted in സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w