സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍

സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍

1986 ഫെബ്രുവരിയില്‍ FSF സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍വ്വചനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.അത് തയ്യാറാക്കിയത് റിച്ചാഡ് സ്റ്റാര്‍മാനാണ്. അതിന്‍പ്രകാരം സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോക്താവിന് താഴെപറയുന്ന തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട് .

  • സ്വാതന്ത്ര്യം 0: ഏതാവശ്യത്തിനും ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
  • സ്വാതന്ത്ര്യം 1: സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
  • സ്വാതന്ത്ര്യം 2:  സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പകര്‍ത്തുവാനുള്ള  സ്വാതന്ത്ര്യം
  • സ്വാതന്ത്ര്യം 3: പ്രോഗ്രാമിനെ നവീകരിയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.
  • സ്വാതന്ത്ര്യം4 :നവീകരിച്ചവ  പുനര്‍വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

സ്വാതന്ത്ര്യം 1 സ്വാതന്ത്ര്യം 3 എന്നിവ ലഭിക്കുവാന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സോഴ്സ് ലഭ്യമായിരിക്കണം. സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോക്താവിന് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്മേലുള്ള പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്ര​ണം സാദ്ധ്യമാകുന്നു.

1997 -ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ Debian Free Software Guidelines ലും 1998-ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ Open Source Definition ലും ഇതിനു സമാനമായ നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച ജനീവ കരാര്‍ പ്രകാരം സോഫ്റ്റുവെയര്‍ എന്നതു് പകര്‍പ്പാവകാശ നിയമം വഴി സംരക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കലാസൃഷ്ടിയാണു്. ഓരോ സോഫ്റ്റുവെയറിലുമുള്ള പൂര്‍ണ്ണാവകാശം അതിന്റെ രചയിതാവിലധിഷ്ടിതമാണു്. സ്വതന്ത്ര അനുമതി പത്രങ്ങളിലൂടെ ഓരോ രചയിതാവിനുമുള്ള ഈ അവകാശം ഓരോ ഉപയോക്താക്കളിലും എത്തിച്ചേരുന്നു.

ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക അനുവാദപത്രം

====================================================

ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ അനുവാദപത്രമാണ്‌ ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക അനുവാദപത്രം (GNU General Public License) . ഗ്നൂ പ്രോജക്റ്റിനുവേണ്ടി റിച്ചാര്‍ഡ്‌ മാത്യൂ സ്റ്റാള്‍മാന്‍ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഈ അനുവാദ പത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന പതിപ്പ്‌ 2007 നവംബര്‍ 19 ന് പുറത്തുവന്ന ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 ആണ്.

ഈ പ്രമാണ പത്രപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേറുകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌  മുകളില്‍ പ്രസ്താവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കും .

സാധാരണ വിപണിയിലുള്ള മിക്ക സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളും അതിന്റെ ഉപയോക്താവിന്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോ അവകാശങ്ങളോ നല്‍കുന്നില്ല. അതേ സമയം ആ സോഫ്റ്റ്‌വേറിന്റെ പകര്‍പ്പുകള്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും, മാറ്റം വരുത്തുന്നതില്‍ നിന്നുമെല്ലാം വിലക്കുന്നുമുണ്ട്‌.മാത്രമല്ല നിയമപരമായ റിവേഴ്‌സ്‌ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ നിന്നും പോലും ഉപയോക്താവിനെ തടയുന്നുണ്ട്‌. പക്ഷേ ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക സമ്മതപത്രമാവട്ടെ ഇതെല്ലാം ഉപയോക്താവിനായി തുറന്നു നല്‍കുന്നു.

ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ബി.എസ്സ്‌.ഡി പ്രമാണപത്രം പോലെയുള്ളവയിൽ നിന്നും ഗ്നൂവിന്‌ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്‌. ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക സമ്മതപത്ര പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വേറില്‍ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തിയോ,മെച്ചപ്പെടുത്തിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളും ഗ്നൂ സാര്‍വ്വജനിക സമ്മതപത്ര പ്രകാരം മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കല്‍ സ്വതന്ത്രമായ സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ എന്നും സ്വതന്ത്രമാവണമെന്നും, അതില്‍നിന്നും ആരും ഒരു സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത പതിപ്പ്‌ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ഉള്ള സ്റ്റാള്‍മാന്റെ ആശയമാണ്‌ ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്‌.

ഗ്നൂ അനുവാദപത്ര പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്‌ ലിനക്സ്‌ കെര്‍ണലും, ഗ്നു കമ്പൈലര്‍ ശേഖരവും. മറ്റുപല സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളും ഗ്നൂ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്നിലധികം അനുമതി പത്രങ്ങള്‍ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്‌

Advertisements